Ἐὰν περάσῃ ὁ σεισμός…

Καὶ δὲν ἔχεις λάβει τὰ μέτρα σου, τότε τὸ σίγουρον εἶναι πὼς θὰ ὑποστῇ μεγάλες ζημιὲς ἡ περιουσία σου!
Αὐτὸ ποὺ θαυμάζω λοιπὸν στὴν Ἰαπωνία, εἶναι τὸ ὅ,τι παρὰ τοὺς πολὺ μεγάλους σεισμούς, ἀπὸ σεισμικὲς ἐπιπτώσεις δὲν πάσχουν εὔκολα! (Ἐκτὸς ἐὰν τοὺς «ἐπιτεθοῦν» παραλλήλως πολλὰ κακὰ ταὐτόχρονα!)

Αὐτὸ ὅμως δὲν συμβαίνει σὲ ἄλλες περιοχὲς τοῦ πλανήτου!
Ὅπου κι ἐὰν κυττάξουμε, θὰ διαπιστώσουμε πὼς  ὅπου κτυπᾶ ἕνας σεισμός, οἱ ζημιὲς εἶναι πολλές. Κάποιες ἀπὸ αὐτές, ἀνεπανόρθωτες!!! 

Ὅταν λοιπὸν τὸ σπίτι μου καταντήσῃ κάπως ἔτσι,Ἐὰν περάσῃ ὁ σεισμός...

 

φωτογραφία

μετὰ ἀπὸ κάποιον σεισμό, τότε δὲν σώζεται μὲ τσιμεντοενέσεις. Οὔτε μὲ ὑποστηλώματα. Οὔτε μὲ στηρίγματα ἀπὸ τὴν αὐλὴ τοῦ γείτονος. 
Τὸ ὀρθὸν καὶ τὸ ἀσφαλέστερον εἶναι νὰ τὸ γκρεμίσω καὶ νὰ τὸ ξανακτίσω ἀπὸ τὴν ἀρχή, μὲ βαθύτερα θεμέλια, ὀρθὴ μελέτη, ἀντισεισμικοὺς κανόνες….

Βέβαια, κάτι τέτοιο σημαίνει πὼς γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα θὰ εἶμαι ἄστεγη.
Θὰ κοιμᾶμαι στὸ κρύο, στὴν βροχή, στὸν χιονιά.
Ἴσως νὰ μὴν ἔχω νὰ φάω… Ἴσως νὰ μὴν ἔχω οὔτε κἄν χῶρο γιὰ νὰ ἁπλώσω τὰ κουρασμένα μου πόδια.
Ἀλλά ἔχω ἄλλην λύσι; Θά εἶμαι ἀσφαλής ἐάν μένω μέσα σέ ἐτοῦτο τό ῤημάδι;

Πρέπει νὰ τὸ γκρεμίσω!
Πρέπει, κι ἄς πονᾶ!

Ἔτσι καὶ ἡ Πατρίδα μας!
Ὅσο καὶ νὰ μὴν θέλουμε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, αὐτὸ τὸ σπίτι, αὐτὴ ἡ χώρα ἐὰν θέλετε, ἔχει ἀνεπανόρθωτα κτυπηθεῖ ἀπὸ σεισμό! Δὲν κινδυνεύουμε μόνον ἀπὸ κάθε νέον σεισμό. Κινδυνεύουμε γενικῶς ὅσο μένουμε μέσα!
Τσιμεντοενέσεις δὲν μᾶς σώζουν πλέον!
Τὰ δάνεια, οἱ προσπάθεις γιὰ νὰ μὴν χρεοκοπήσουμε, οἱ ἐλπίδες γιὰ σωτηρία, δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ τσιμεντοενέσεις!
Οἱ ὁποῖες δυστυχῶς εἶναι ἄχρηστες! Τὸ κτίριον ποὺ λεγόταν Ἑλλὰς καταρρέει!!!

Κερδίζουμε ἄχρηστο χρόνο!
Ἀν τὶ νὰ περάσουμε γρήγορα γρήγορα στὴν κατεδάφισιν, καὶ κατόπιν στὴν ἀναδόμησιν,  ἐμεῖς συζητᾶμε γιὰ τὸ εἶδος τοῦ ἐργολάβου ποὺ θὰ τὴν ἀναλάβῃ, γιὰ τὸ εἶδος τῶν ὑλικῶν ποὺ θὰ προσθέσῃ, γιὰ τὸ ἐὰν ἔχουν σπάσει ὅλες οἱ κολῶνες του ἤ οἱ μισές….!!!
Ποιός μᾶς κάνει πλάκα; Ἐμεῖς ἤ οἱ ἄλλοι;

Φιλονόη.  

 

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply