Ὅλοι εἰδικοὶ θὰ γίνουμε…

Ὅλοι εἰδικοὶ θὰ γίνουμε...1Τελικῶς ἔχουμε καταντήσει νὰ γίνουμε λογιστές, νομικοί, νοικοκυρές, ὑπάλληλοι, ἀφεντικά, γιατροί…
Ἀναμενόμενον… Γιὰ νὰ καταφέρουμε νὰ γίνουμε πολίτες, πρέπει σίγουρα νὰ γίνουμε ὅλα αὐτά…
Ἀλλά μέ τί τίμημα; Μέ τί κόστος;

 

Πονάει αὐτὸ ὅλο τὸ σκηνικό, ἐντὸς τοῦ ὁποίου διαβιοῦμε. 
Ὅμως θὰ πρέπῃ νὰ δοῦμε καὶ τὰ καλά του…
Ὅλο καὶ περισσότερο μαθαίνουμε…
Ἀντιλαμβανόμαστε…
Συνειδητοποιοῦμε πὼς μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ποὺ ξέραμε δὲν πρόκειται νὰ ξεφύγουμε…
Καιρὸς νὰ γίνουμε Ὀδυσσεῖς…
Ἄλλος δρόμος δὲν ἔμεινε!

Φιλονόη.

 Υ.Γ. Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ γίνουμε Ὀδυσσεῖς, πρέπει νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς «καλλίτερα μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή, παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή…». Γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ ὀ Ῥήγας ἀνοίγει τὸν δρόμο στὴν σκέψι…Ἐὰν δὲν γίνουμε ὅπως ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε, αὐτὲς οἱ εἰκόνες θὰ προκαλοῦν θλίψι κι ὄχι ἀφετηρία γιὰ δράσεις κι ἀποτελέσματα…

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply