Νὰ κάνουμε κάτι…

http://www.latinlasnet.orgφωτογραφία

Ἀλλά τί;
Νά κάνουμε τί;
Κάτι πρέπει νὰ κάνουμε, ἀλλά τί;

Να κάνουμε κάτι…

«Να κάνουμε κάτι» φωνάζε ο όχλος…
«Ναι, αλλά τι;» απάντησε εκείνος.
«Δεν ξέρω, κάτι».
«Το κάτι είναι σχετικό, πιο ειδικά κάτι;»
«Δεν ξέρω, κάτι».

Και εκείνος απομακρύνθηκε. Γιατί κατάλαβε…
Δεν ήθελαν να κάνουν απολύτως ΤΙΠΟΤΑ.
Ήθελαν απλώς να τον δουν να κάνει κάτι διαφορετικό.
Ίσα ίσα για να τον κατηγορήσουν μετά ότι το έκανε λάθος.
Και συνέχισαν να φωνάζουν…

Πασχαλινές σκέψεις…
Και πάντα μια Επ-Ανάσταση καταλήγει με ΕΝΑΝ στον Σταυρό ή την Αγχόνη και τον όχλο που μέχρι χθες τον αποθέωνε, τώρα να τον λοιδορεί.
Γιατί στην «Πραγματικότητα» όλοι είναι βολεμένοι στην Μη Πράξη τους…

Καλή Ανάσταση!
Γιατί Αληθινή Επανάσταση δεν πρόκειται να δούμε…

© 2012 Νικόλαος Παναγοδημητρόπουλος

Κι ἐπεὶ δὴ τώρα πιὰ πιστεύω πὼς τὸ μοναδικὸ ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ γίνουμε Ἕλληνες, ὅπως ὀρθῶς ὁριζει ὁ ὅρος Ἕλλην, θὰ κρατήσω μόνον αύτό!
Τὸ μόνον ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ γίνουμε ἐπὶ τέλους Ἕλληνες!

Φιλονόη. 

(Visited 14 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Νὰ κάνουμε κάτι…

Leave a Reply