Συλλογὴ ὑπογραφῶν γιὰ τὴν θέσπισι τῆς ΑΟΖ.

 

Συλλογὴ ὑπογραφῶν γιὰ τὴν θέσπισι τῆς ΑΟΖ.πηγή

Κάποιοι ἔχουν ἀντίθετο ἄποψιν ἀπὸ τὸ νὰ ἀναγνωριστῇ τώρα ἡ ΑΟΖ μας. 
Καλὰ κάνουν. Ἐπιλέγω νὰ ἐμπιστευθῶ τὸν Λυγερὸ ὅμως, τὴν γνώμη του, (ναί, διότι ὁ Λυγερὸς ἔχει γνώμη κι ὄχι ἄποψι!!!) καὶ τὶς γνώσεις του.
Συνυπογράφω γιὰ τὴν ἀναγνώρισι τῆς ΑΟΖ. Τὴν δικαιούμαστε…
Καὶ γνωρίζουμε ὅλοι τὸ γιατί…

Κάποτε οἱ κατακτητὲς θὰ φύγουν… Ὅπως ἔκαναν ὅλοι οἱ κατακτητὲς ποὺ πέρασαν ἀπὸ ἐδῶ.. Εἶναι δεδομένον!
Ὅσα κι ἐὰν μᾶς ληστέψουν, πάλι μὲ μεγάλο πλοῦτο θὰ βρεθοῦμε… Ἄς πάρουν ὅσα θέλουν… Τὸ οἰκόπεδον ποὺ λέγεται Ἑλλὰς δὲν τοὺς ἀνήκει… Τὸ γνωρίζουν… Καμμία τους ὑπογραφὴ δὲν ἀναγνωρίζουμε… Καμμίαν ἀπόφασιν… Κενὰ γράμματα εἶναι ὅλα….

Ἐὰν ὅμως δὲν ἔχουμε ΑΟΖ, τότε νὰ μᾶς δῶ πῶς θὰ τὰ καταφέρουμε μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ποὺ στὸ μεταξὺ θὰ ἔχουν… Ἀκόμη καὶ οἱ Τοῦρκοι φροντίζουν γιὰ τὴν ΑΟΖ τους, στὴν Μαύρη Θάλασσα. Ὄχι στὸ Αἰγαῖον, διότι ἀξιώνουν τμήματα τῆς δικῆς μας ΑΟΖ. Αὐτὸ λοιπὸν πρέπει νὰ σταματήσῃ μὲ μίαν δυναμικὴ δική μας κινητοποίησιν καὶ μίαν ἀπόλυτον τοποθέτησιν τῶν κρατούντων. 

Στὸ χέρι μας εἶναι. Τὸ γνωρίζουμε!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς ἐτέθῃ ἀπὸ τοὺς «φίλους μας τοὺς Ἄγγλους» θέμα κατοχῆς τῶν νήσων μας Χίου, Λήμνου καὶ Λέσβου, ὑπὸ τῶν Τούρκων, πρὸ κειμένου νὰ διατηρήσουν οἱ Ἄγγλοι βάσεις μέσα στὸ Αἰγαῖον. Εὐτυχῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, λίγο ἡ ἄμεσος κινητοποίησις τοπικῶν παραγόντων καὶ λίγο ἡ ἀπόφασις τῶν Γερμανῶν, δὲν ἐπέτρεψε κάτι τέτοιο. Ὁ στρατιωτικὸς διοικητὴς τῆς Χίου Μπακογιάννης μάλλιστα, προτίμησε νὰ παραδόσῃ τὰ νησιά μας στοὺς Γερμανούς, διότι ὅπως ἐδήλωσε, κάποιαν στιγμὴ θὰ ἔφευγαν οἱ Γερμανοί. Οἱ Τοῦρκοι θὰ μᾶς στολίζονταν!!! Καὶ εἶχε ἀπόλυτον δίκαιον!!!

Υπογραφές υπέρ της θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ

Με αυτές τις υπογραφές του ελληνικού λαού, θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολιτικούς φορείς και ειδικά στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Νόμου της ελληνικής ΑΟΖ, ότι ο καθένας μας ζητά την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας στην πατρίδα μας, για να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες που βρίσκονται στα ελληνικά κοιτάσματα, έτσι ώστε να βγούμε αποτελεσματικά και στρατηγικά από την οικονομική κρίση με τις ίδιες τις δυνάμεις μας και με την αξιοπρέπεια που μας χαρακτηρίζει.

Πατῆστε στὸν παρακάτω σύνδεσμο γιὰ νὰ ὑπογράψετε! Ὅλες οἱ ὑπογραφὲς εἶναι ἀπαραίτητες καὶ σημαντικές!

 http://www.ipetitions.com/petition/elliniki_aoz/thank-you

(Visited 34 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Συλλογὴ ὑπογραφῶν γιὰ τὴν θέσπισι τῆς ΑΟΖ.

  1. Λόγια, λόγια, λόγια!… Ἅχρηστα πράγματα καὶ ἄνευ ἀντικρύσματος διότι εἰς τὰς δεσμέυσεις τῆς παρούσης κυβερνήσεως πρὸς τὰ ἀφεντικά της περιλαμβάνεται καὶ αὐτὸ. Ἡ μή ὁριοθέτησις δηλαδὴ τῆς ΑΟΖ (ἐξ ὀνόματος τῆς Ἑλλάδος τοὐλάχισστον)
    Ἄς εἴχαμε μυαλὸ καὶ ἄς ἐκλέγαμε ἐκεινους τοὺς ὁποίους ἔπρεπε. Τώρα ἐν ἀναμονῆ ἄχρι ἐπομένης καὶ μὲ ἄλλα μυαλά! Μέχρι τότε θὰ τὸ πίομεν τὸ πικρὸν ποτήριον μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει, καὶ καλὰ μυαλά, ἐπιμένω.

    • Ναί, διότι, κατὰ πῶς τὰ λές, ἐκεῖνοι δὲν θὰ ἦταν ὄργανα τῶν ἐντολέων. Θὰ ἦταν ἀνεξάρτητοι…
      Ἀλήθεια Νικάλαε; Σέ ποιό ἀκριβῶς ὄνειρο ζεῖς; Διότι μᾶλλον ἔχεις πρόβλημα μνήμης καὶ ὡραιοποιεῖς κάτι σούργελα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἤδη ἀποδείξει πὼς εἶναι ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ ἴδιο καλούπι αὐτῶν μὲ τοὺς ὁποίους σήμερα καταπιανόμαστε!

  2. Ή καρτέλα υπογραφής δέν μού ανοίγει, βγένει κάτι στά Αγγλικά. Άν είναι αυτή, Ελληνοποιήστετει. Ή απαντήστε μου στό ηλ.ταχ. μου.

Leave a Reply