Καὶ οἱ δουλέμποροι ἁλωνίζουν στὸ Ἰόνιον…

Καὶ οἱ δουλέμποροι ἁλωνίζουν στὸ Ἰόνιον...Ὅταν ἕνα κράτος καταρρέῃ, εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον νὰ συμπαρασύρῃ μαζύ του τὰ πάντα. Ἰδίως τὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκησι. 
Καταρρέοντας ὅμως ἡ τοπικὴ αὐτοδιοίκησις, τὸ μόνον ποὺ θὰ ὀξύνεται, ὅσο κυλᾶ ὁ καιρός, εἶναι ἡ ἀποσάθρωσις τῶν θεσμῶν, ἡ ὅλο καὶ μεγαλυτέρα ἀσυδοσία τῶν παρανόμων καὶ φυσικὰ τὸ κυριολεκτικῶς  μοναδικὸ πανηγύρι τῶν ἐγκληματιῶν. 
Σήμερα ἡ δουλεμπορία ἀνθεῖ, ὅπως ἀνθοῦσε πρὸ μερικῶν αἰώνων, δίχως φυσικὰ νὰ διώκεται καὶ μὲ μοναδικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ὅλο καὶ μεγαλυτέρα ἐξαθλίωσιν τῶν πληθυσμῶν ποὺ μετακινοῦνται.
Ἄλλως τέ, αὐτοὶ οἱ πληθυσμοί, ἤδη ἐξαθλιωμένοι στὶς χῶρες τους, δὲν ἔχουν νὰ χάσουν καὶ πάρα πολλά…. Ἡ ἀξία τῆς ζωῆς τους, ἰδίως γιὰ τοὺς δουλεμπόρους, εἶναι ἀνύπαρκτος. Δὲν λογίζονται κἄν γιὰ ἄνθρωποι. Πρὸς τοῦτο καὶ οἱ περισσότεροι δὲν διστάζουν νὰ βουλιάξουν πλοῖα μὲ ἐκατοντᾶδες νεοσκλάβους, πρὸ κειμένου νὰ γλυτώσουν τὴν σύλληψι καὶ τὶς διώξεις. Τόση συνείδησις…
Καὶ μετὰ φωνάζουμε ἐμεῖς γιὰ ἀνισότητες…
Ποῦ νὰ ξανοιχτοῦμε στὴν θάλασσα… Ἐκεῖ νὰ δοῦμε ἀνισότητες γιὰ ἀνισότητες… 

Φιλονόη.

Τα κυκλώματα αλωνίζουν στο Ιόνιο-“Γυμνές” οι λιμενικές αρχές.

Η αδιαφορία της Πολιτείας και η οικονομική κρίση οδηγεί σε ασυδοσία τους δουλέμπορους και τα κυκλώματα εμπορίας λαθραίων τσιγάρων στο Ιόνιο και ειδικότερα στις ακτές της Δυτικής Πελοποννήσου. Λιμενικές πηγές καταγγέλλουν ότι τους τελευταίους μήνες το κύκλωμα δουλεμπόρων που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή εκμεταλλεύεται τις σοβαρές «αδυναμίες» του ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης, τις ελλείψεις σε πλωτά μέσα αλλά και τα μεγάλα προβλήματα στελέχωσης των τοπικών λιμεναρχείων.

Όπως καταγγέλλεται, το σύστημα του ραντάρ VTS του Λιμενικού της Πάτρας, που έχει τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας από την Κέρκυρα μέχρι τα παράλια της νότιας Πελοποννήσου, παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες καθώς η εμβέλεια του ραντάρ δεν φτάνει σε πολλές παράκτιες περιοχές. Η τοποθέτηση ειδικών αναμεταδοτών παραμένει ακόμα στα χαρτιά καθώς υπάρχει οικονομική εμπλοκή της εταιρείας που έχει αναλάβει την τοποθέτησή του και των αρμόδιων υπηρεσιών. Έτσι μια ακτογραμμή μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων με μεγάλη ιδιομορφία, από την Πάτρα μέχρι τις εκβολές της Νέδας, ελέγχεται μόλις με δύο ναυαγοσωστικά και ένα φουσκωτό (!) σκάφος.

« Η κατάσταση είναι τραγική και δυστυχώς ο ρόλος των Λιμενικών στην περιοχή είναι μάλλον διακοσμητικός καθώς δεν έχουν τα μέσα και τα εφόδια να παρέμβουν και να ελέγχουν τα κυκλώματα των παρανόμων οι οποίοι λειτουργούν οργανωμένα έχοντας σύγχρονα πλωτά μέσα και δεκάδες τσιλιαδόρους.» – ανάφερε στο IONION FM ο πρώην Κεντρικός Λιμενάρχης της Πάτρας 

Απόστολος Λιούρδης

(Visited 16 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Καὶ οἱ δουλέμποροι ἁλωνίζουν στὸ Ἰόνιον…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καὶ οἱ δουλέμποροι ἁλωνίζουν στὸ Ἰόνιον… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Οἱ “δυστυχεῖς” αὐτοί, ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖς Φιλονόη, ἄς μὴ ἐξαθλίωνας τὰς πατρίδας των καὶ ἀφοῦ τὸ ἔπραξαν ἄς καθίσουν ἐκεῖ νὰ τὰς ξαναφτιάξουν ἀντὶ νὰ τρέχουν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ διὰ νὰ ἐξαθλιώσουν καὶ ἄλλας πατρίδας.

Leave a Reply