Ποιά εἶναι τά αἴτια τοῦ αὐτισμοῦ;

 

H ρύπανση και η κακή ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα που εισπνέει μια μέλλουσα μητέρα ή ένα μωρό κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού στο παιδί σύμφωνα με αμερικανούς επιστήμονες

H ρύπανση και η κακή ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα που εισπνέει μια μέλλουσα μητέρα ή ένα μωρό κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού στο παιδί σύμφωνα με αμερικανούς επιστήμονες

Χμμμ… Καλὸ τὸ ἐρώτημα.
Ἐγὼ γνώριζα πὼς τὰ κύρια αἴτια τοῦ αὐτισμοῦ ἐντοπίζονται στὰ ἐμβόλια.
Τώρα ὅμως πρέπει νὰ ἀθωωθοῦν τὰ ἐμβόλια, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουν νὰ ἐπιβάλλουν τοὺς ἐμβολιασμούς τους. Ἔτσι ὄφειλαν νὰ ἐντοπίσουν κι ἄλλες πηγὲς αὐτισμοῦ καὶ ἀνεκάλυψαν τὸ καυσαέριον!

Πολὺ πιθανὸν νὰ εὐθύνεται κι αὐτό…
Δὲν ἔχει σημασία… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ΟΛΑ, μὰ ΟΛΑ τὰ δηλητήρια αὐτοὶ τὰ ἀνεκάλυψαν, αὐτοὶ τὰ διοχέτευσαν στὶς ζωές μας, αὐτοὶ μᾶς ὁδήγησαν στὸ νὰ ζοῦμε μαζύ τους. Τί ἔρχονται λοιπόν νά μᾶς ποῦν τώρα; Πώς ἡ ἀτμοσφαιρική ῥύπανσις εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος τῶν τόσων κακῶν;
Καί ποιός τήν δημιουργεῖ; Ποιός τήν συντηρεῖ; Ποιός τήν ἀθωώνει;
Ἤ μήπως ξεχάσαμε τίς τόσες καί τόσες καταστροφές πού ἔχουν προκαλέσῃ ἤδη στόν πλανήτη μέ τίς ἐπεμβάσεις τους;

Ἔχω ἀρχίσει κι ἀναρωτιέμαι γιὰ τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος καὶ τὶς πραγματικὲς ζημιὲς ποὺ ἐπιφέρει.
Γνωρίζουμε ἀπὸ τὰ σχολικά μας χρόνια πὼς τὰ  φυτὰ ζοῦν διότι ὑπάρχει τὸ διοξείδιον. Δῆλα δὴ γνωρίζουμε πὼς τὸ διοξείδιον εἶναι μέρος ἑνὸς κύκλου ποὺ συντηρεῖ τὴν ζωή.

Σαφῶς ὅμως καὶ ἡ ἀτμοσφαιρικὴ ῥύπανσις εἶναι καταστροφική. Ἄλλως τε τὸ μονοξείδιον, καθῶς ἐπίσης κι ὅλες οἱ θειοῦχες ἐνώσεις, εἶναι πολὺ ἐπιβαρρυντικὲς γιὰ τὴν ὑγεία μας. Ἀφῆστε δὲ τὰ κατάλοιπα τῶν ψεκασμῶν ποὺ περιέχουν ὅ,τι τοὺς περισσεύει. 
Γιατί λοιπόν δέν γίνεται μία ἔρευνα πού νά ἀφορᾷ στά συνολικά αἴτια τοῦ αὐτισμοῦ; Γιατί δέν ἀναφέρονται ὅλες οἱ μικρές ἤ μεγάλες πηγές πού ἀλλοιώνουν τελικῶς τόν γενετικό μας κώδικα καί μᾶς ὁδηγοῦν στό νά παρουσιάζουμε τόσα προβλήματα ὑγείας ἀπό τά παιδικά μας χρόνια; 

Φιλονόη.

H ατμοσφαιρική ρύπανση «γεννά» αυτισμό

Τα υψηλά επίπεδα ρύπων αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της αναπτυξιακής διαταραχής στα βρέφη

 

Καλιφόρνια 

Αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού αντιμετωπίζουν τα μωρά που ως έμβρυα ή μετά τη γέννησή τους και κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη.Βάσει των νέων ευρημάτων των ερευνητών της Σχολής Ιατρικής Keck από τοΠανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, φάνηκε πως υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα γύρω από το σπίτι και της εμφάνισης της αναπτυξιακής διαταραχής.«Δεν υποστηρίζουμε ότι η ρύπανση που οφείλεται στην κίνηση προκαλεί αυτισμό, όμως θα μπορούσε να αποτελεί παράγοντα κινδύνου» εξηγεί η επίκουρος καθηγήτρια Χέδερ Φολκ.Ποιά εἶναι τά αἴτια τοῦ αὐτισμοῦ;

 

Ο αυτισμός αποτελεί μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από περιορισμένη ικανότητα κοινωνικών συναναστροφών και την έκφραση περιορισμένης, στερεότυπης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών, μόνο στις ΗΠΑ, ένα στα 88 παιδιά που γεννιούνται πάσχει από αυτισμό, αριθμός που βάσει στοιχείων του 2006 αντιστοιχεί σε αύξηση της εμφάνισης της συγκεκριμένης διαταραχής κατά 25%.

Η αύξηση αυτή οδήγησε στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των ερευνητών προς το συγκεκριμένο θέμα και στην αύξηση των δημοσιευμένων μελετών που αφορούν τον αυτισμό.

Όπως εξηγούν με δημοσίευσή τους οι αμερικανοί ερευνητές στο επιστημονικό έντυπο «Archives of General Psychiatry», κατά τη διάρκεια της μελέτης τους ανέλυσαν μια σειρά από περιβαλλοντικούς παράγοντες και τον συσχετισμό τους με την εμφάνιση του αυτισμού.

«Κάτι τέτοιο πιστεύω ότι δεν είχε μελετηθεί επαρκώς μέχρι πρότινος» αναφέρει η δρ. Φολκ.

Η μελέτη

Οι ερευνητές συνέκριναν έναν αριθμό μη αυτιστικών παιδιών με έναν αριθμό αυτιστικών παιδιών από την Καλιφόρνια. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι τα αυτιστικά παιδιά είχαν διπλάσια πιθανότητα να είχαν εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα ρύπανσης ενόσω ακόμη βρίσκονταν στη μήτρα και περίπου τριπλάσια πιθανότητα να είχαν εκτεθεί σε αυτή κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ζωής τους.

Τα νέα στοιχεία των ειδικών έρχονται να υποστηρίξουν τα ευρήματα προηγούμενης μελέτης τους, κατά την οποία η μικρή απόσταση του τόπου κατοικίας από πολυσύχναστους δρόμους έδειχνε να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της διαταραχής σε μικρά παιδιά.

 βῆμα

 Υ.Γ.  Διαβᾶστε ὅμως κι αὐτό:

Ὑπάρχει σχέσις αὐτισμοῦ καί ἐμβολίων;

Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν μᾶς θεωροῦν βόδια….

(Visited 68 times, 1 visits today)
Leave a Reply