Τὸ καλαμπόκι ποὺ …γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα!

Τὸ καλαμπόκι ποὺ ...γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα!2Ὅταν πρὸ μερικῶν ἐτῶν διάβασα τὴν παρακάτω εἴδησι, δὲν μποροῦσα νὰ τὴν κατανοήσω ἀπόλυτα. Κάτι πάσχιζα νὰ καταλάβω, ἀλλὰ λόγῳ τοῦ ὅ,τι οἱ γνώσεις μου τότε ἦταν περιορισμένες στὰ τῆς βιολογίας καὶ τῆς γενετικῆς, μποροῦσα νὰ συμπεράνω μόνον πὼς αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ τοῦ καλαμποκιοῦ ἦταν κάτι ποὺ εἶχε νὰ κάνῃ μὲ γενικοτέρους κανόνες τῆς Φύσεως. 
Δῆλα δή, ὅταν ἔχουμε ἕνα καλαμπόκι ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ τέτοια ὕψη, δίχως χημικὰ πρόσθετα καὶ δίχως παρέμβασιν στὸν γενετικό του κώδικα, μὲ μοναδικὴ βοήθεια ἀπὸ τὰ ψυχανθή,  τότε κάτι ἔχουμε μάθει στραβὰ καὶ δυστυχῶς τὸ ἐπαναλαμβάνουμε διαρκῶς!

Ἕνα παράδειγμα αὐτῶν ποὺ δὲν ἔχουμε ἀντιληφθεῖ ἀνάποδα, εἶναι ἡ συνεχὴς προσθήκη φυτοφαρμάκων στὰ φυτά μας, τὰ ὁποῖα τελικῶς καὶ δηλητηριάζουν τὴν τροφή μας; καὶ καταστρέφουν τὸ περιβᾶλλον, ἀλλὰ κυρίως ἀλλοιώνουν τὶς φυσικὲς λειτουργίες.
Ἕνα ἄλλο παράδειγμα αὐτῶν ποὺ ἀγνοοῦμε εἶναι τὸ ὅ,τι …ξεχάσαμε τὶς μεθόδους τῶν παππούδων μας, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως γνώριζαν τὴν καλλιέργεια καλλίτερα ἀπὸ ἐμάς, ἀλλὰ οὐδέποτε ἔπαψαν νὰ σέβονται τὴν Μάνα Γῆ.
Τέλος, ἕνα ἐρώτημα ποὺ ἀνακύπτει ἀπὸ ὅλα αὐτά, εἶναι τὸ τὶ σχέσις θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχῃ ἀνάμεσα στὰ καλαμπόκια καὶ στὴν ἀνθρωπότητα!!!
Μία παράγραφος ἀπὸ τὸν Ἡσίοδο, ποὺ ἀναφέρει πὼς τὸ ἐπόμενον γένος τῶν ἀνθρώπων θὰ χρησιμοποιήσῃ σὰν ….λίπασμα τὸ ὑπάρχον, εἶναι ἀρκετὰ …περίεργη, ἐὰν συνειδητοποιήσουμε πὼς μιλᾶ  γιὰ …λίπασμα!!! Δῆλα δὴ γιὰ πρώτη ὕλη καὶ ταὐτοχρόνως πηγὴ ἀναπτύξεως τοῦ ἐπερχομένου γένους τῶν Ἀνθρώπων.
Δῆλα δὴ ἐμάς!!! 

Λέτε νά ἔχῃ σχέσι ἡ σύγκρισις; Ἤ ὄχι;

Φιλονόη. 

(Visited 39 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ καλαμπόκι ποὺ …γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ καλαμπόκι ποὺ …γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply