Τὸ κράτος ποὺ ΑΠΑΙΤΕΙ καὶ λαμβάνει, ὅταν τοῦ χρωστοῦν, ἀλλὰ ποὺ οὐδέποτε ἐπιστρέφει χρωστούμενα!!!

Τὸ κράτος ποὺ ΑΠΑΙΤΕΙ καὶ λαμβάνει, ὅταν τοῦ χρωστοῦν, ἀλλὰ ποὺ οὐδέποτε ἐπιστρέφει χρωστούμενα!!!Μὲ τὸν νόμο Ῥαγκούση τὰ μάθαμε.
Τώρα μᾶς ἑτοιμάζουν χουνέρι, διότι οἱ ὅποιοι ΛΑΘΡΟμετανάστες ἔπεσαν θύματά του, δῆλα δὴ πιάστηκαν κορόιδα, καταθέτοντας χαρτιά καὶ  χρήματα, πρὸ κειμένου νὰ κατακτήσουν τὴν πολυπόθητο ἑλληνοποίησι. (Δὲν θὰ μοῦ φαινόταν διόλου περίεργο ἐὰν ἀπὸ τὸ πουθενὰ ξεκινοῦσε μία …ἐξέγερσις, πρὸ κειμένου νὰ τοὺς ἐπιστραφοῦν τὰ χρήματα ποὺ ἔχουν καταβάλλει!!! Ὅσο γιὰ τὰ χαρτιά… Αὐτὰ δὲν ἐλέγχονται πλέον!)
 Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς οὔτε λόγος γίνεται γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν χρημάτων αὐτῶν… Κι ἐδῶ πολὺ βρωμᾶ… Νὰ τὸ κρατήσουμε…

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, αὐτὴ εἶναι ἡ τακτικὴ τοῦ κράτους. 
Ὁ πατέρας μου γιὰ παράδειγμα, ἄν καὶ πλήρωσε γιὰ περισσότερα ἀπὸ δεκαπέντε χρόνια τὸ ΤΕΒΕ του, δίχως καθυστερήσεις, δὲν ἔλαβε ΠΟΤΕ πιστροφὴ αὐτῶν τῶν χρημάτων, ἐφ΄ ὅσον οὐδέποτε τοῦ ἀνεγνωρίσθῃ δικαίωμα συντάξεως γιὰ αὐτὰ τὰ χρόνια.
Ἀλλὰ ὁ πατέρας μου εἶναι ὁ λιγότερο ταλαιπωρημένος.
Χιλιάδες συμπολίτες μας οὐδέποτε θὰ λάβουν σύνταξι, οὔτε φυσικὰ θὰ τοὺς ἐπιστραφοῦν τὰ χρήματα ποὺ ἔχουν πληρώσει σὲ εἰσφορές, διότι ἁπλούστατα ἔτσι ἀποφασίζει τὸ κράτος. Κι αὐτὸ εἶναι πολὺ σοβαρότερον ἀπὸ τὸ ὅ,τι κάποιες ἐκατοντάδες ἤ χιλιάδες  ΛΑΘΡΟμετανᾶστες, κατέθεσαν μερικὲς ἐκατοντάδες εὐρῶ. 
Ἄλλο μερικὲς ἐκατονάδες εὐρῶ κι ἄλλο τὰ ὄνειρα κι ὁ κόπος μίας ὁλόκληρης ζωῆς.

Ἄς μὴν πιάσουμε φυσικὰ τὶς ὀφειλὲς τοῦ κράτους στοὺς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες. Οὔτε ἐκεῖνο τὸ ΦΠΑ ποὺ ἔχει μετατραπῇ σὲ ἀγνώστου ταὐτότητος ἰπτάμενον ἀντικείμενον. Οὔτε κατὰ διάνοιαν φυσικὰ νὰ συζητήσουμε γιὰ τοὺς χιλιάδες ἐπαγγελματίες ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ κλείσουν βιβλία… (Αὐτοὶ ἐμπίπτουν σὲ ἄλλην κατηγορία…)

 Θεωρῶ μεγίστη ἀτιμία κάθε ἀνάλογη πράξι.
Οὔτε οἱ Ἕλληνες θέλω νὰ θιγοῦν, ἀλλὰ οὔτε κάποιος ἄλλος.
Κι αὐτὸ ἐπὶ τέλους ὥς πληγὴ πρέπει νὰ κλείσῃ.
Ἀρκετὲς οἰκογένειες ἔχουν ἤδη καταστραφῇ! Ἄς σταματήσῃ ἐδῶ… Παρατράβηξε!

Φιλονόη.  

ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΣΑΝ !!!!

Σε απόλυτη αντίθεση με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη αναστολή της διαδικασίας απονομής ιθαγένειας τίθεται ο Συνήγορος του Πολίτη.
Με ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την «εντολή» της κυβέρνησης για το «πάγωμα» της χορήγησης ιθαγένειας και επισημαίνει ότι οι δήμοι και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις «οφείλουν να εφαρμόσουν τον ισχύοντα νόμο περί ιθαγένειας μέχρι αυτός να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί από άλλη ρύθμιση», προειδοποιώντας, ταυτόχρονα, ότι «κάθε απόκλιση θα ήταν παράνομη ή και αξιόποινη» και πως η εγκύκλιος δεν απαλλάσσει από την ευθύνη.

Παράλληλα, καλεί το υπουργείο Εσωτερικών να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε, αφού πρώτα δημοσιευθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να προσαρμόσει εάν χρειαστεί τη διαδικασία απονομής ιθαγένειας στις συνταγματικές επιταγές και να ρυθμίσει τη μεταβατική κατάσταση. Σημειώνει επίσης, ότι «η ρύθμιση αυτή πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα όσων έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις και να μεριμνά για την προστασία των ανήλικων παιδιών αλλοδαπών, που δεν έχουν γνωρίσει άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας».

Εκτός, όμως, από τα ζητήματα νομιμότητας για την αιφνίδια και αποσπασματική αναστολή της διαδικασίας κτήσης ιθαγένειας, που θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή, εκτιμά ότι η εγκύκλιος προξενεί και «σοβαρότατα ουσιαστικά προβλήματα».

«Οι επίμαχες διατάξεις αφορούν μόνον ανηλίκους ή προσφάτως ενηλικιωθέντες αλλοδαπούς, οι οποίοι γεννήθηκαν, σπούδασαν και διαβιούν επί μακρόν στην Ελλάδα υπό καθεστώς νομιμότητας και χωρίς να έχουν γνωρίσει άλλη χώρα ή ζήσει σε άλλη κοινωνία εκτός της ελληνικής», επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη και προσθέτει:

«Για τα παιδιά αυτά, ο νομοθέτης προέβλεψε (και μάλιστα με σημαντική καθυστέρηση, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις) μια συγκεκριμένη διέξοδο, όπως αυτή αποτυπώθηκε στον νόμο 3838/2010».

Ἑλληνικὸ καφενεῖον

 Υ.Γ.1.Σὲ κάθε περίπτωσιν, κατ’ ἐμὲ πάντα, προηγοῦνται αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἤδη φθάσει σὲ σημεῖα πέραν τῆς ἀπελπισίας. Κι αὐτοὶ εἶναι χιλιάδες Ἕλληνες, ποὺ ἔχουν μείνει ἄνευ εἰσοδήματος, συντάξεως καὶ δυνατότητος ἐπιβιώσεως. Ἀφῆστε δὲ ποὺ οἱ συγκεκριμένοι συνήθως εἶναι καὶ ἄνθρωποι ποὺ πρὸ πολλοῦ ἔχουν ξεπεράσῃ ἐκεῖνον τὸ ἡλικιακὸν ἐπίπεδον, ποὺ θὰ τοὺς ἐπέτρεπε νὰ ἐργαστοῦν γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ κατακτήσουν κάτι στὸ μέλλον. 

Υ.Γ.2. Αὐτούς τούς συνηγόρους τοῦ πολίτου μέ τί κριτήρια τούς ἐπιλέγουν; Ἐγώ μπορῶ νά γίνω συνήγορος τοῦ κατατρεγμένου Ἕλληνος πολίτου ἤ δέν πληρῶ τίς κομματικές προϋποθέσεις;

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ κράτος ποὺ ΑΠΑΙΤΕΙ καὶ λαμβάνει, ὅταν τοῦ χρωστοῦν, ἀλλὰ ποὺ οὐδέποτε ἐπιστρέφει χρωστούμενα!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ κράτος ποὺ ΑΠΑΙΤΕΙ καὶ λαμβάνει, ὅταν τοῦ χρωστοῦν, ἀλλὰ ποὺ οὐδέποτε ἐπιστρέφει χρωστούμενα!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply