Τὰ ζωάκια μας ὑπὸ πλήρη ἔλεγχο μὲ στόχο τὸν ἀφανισμό τους!

 

Τὰ ζωάκια μας ὑπὸ πλήρη ἔλεγχο μὲ στόχο τὸν ἀφανισμό τους!5πηγή

ὅλες οἱ παρακάτω ἀγγελίες ἀπὸ ἐδῶ

Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐξοργίζει περισσότερο στὶς παρακάτω ἀγγελίες, δὲν εἶναι τόσο τὸ τσιπάκι, ἀλλὰ ἡ ἀπόλυτος θέσις τους γιὰ τὶς στειρώσεις!
Ναί, ἔχουμε καταλάβει ὅλον τὸν ἐλεύθερο χῶρο τῶν ζώων, μὴ ἐπιτρέποντάς τους νὰ διαβιώσουν ἀσφαλῶς.
Ἀλλά ἡ στείρωσις εἶναι ἡ λύσις; Δῆλα δή θά ἀφανίσουμε ἐν τελῶς τά εἴδη τους;

Ὅποια ἀγγελία ἀπὸ τὶς παρακάτω κι ἐὰν διάβασα ὅλες ὑποστηρίζουν τὴν στείρωσι διότι δὲν θὰ πάθουν τὰ σκυλάκια τὸ ἕνα ἤ τὸ ἄλλο ἤ τὸ παράλλο…
Δῆλα δή, οὔτε λίγο οὔτε πολὺ μᾶς λέν πὼς μόνον ἐὰν εἶναι στειρωμένα θὰ εἶναι ἀσφαλή! Μά εἶναι δυνατόν;Τὰ ζωάκια μας ὑπὸ πλήρη ἔλεγχο μὲ στόχο τὸν ἀφανισμό τους!6

 

Τὰ ζωάκια μας ὑπὸ πλήρη ἔλεγχο μὲ στόχο τὸν ἀφανισμό τους!3Τὰ ζωάκια μας ὑπὸ πλήρη ἔλεγχο μὲ στόχο τὸν ἀφανισμό τους!4Τὰ ζωάκια μας ὑπὸ πλήρη ἔλεγχο μὲ στόχο τὸν ἀφανισμό τους!1(ὅλες οἱ ἀγγελίες εἶναι τῆς αὐτῆς λογικῆς!!!)

Ἀφῆστε δὲ τὸ τσιπάκι, ποὺ εἶναι νόμιμον, ποὺ ἡ ἀστυνομία καὶ ἡ πυροσβεστικὴ τὸ ἔχει ἤδη περάσῃ στὰ δικά της σκυλιά, ποὺ ἐὰν δὲν τὸ ἔχουν τὰ ζωάκια μας θὰ τὰ …πυροβολοῦν!!! Τόσο ἁπλᾷ!

Λυπᾶμαι…
Προτιμῶ τὰ ζῶα ἐλεύθερα, ἄνευ συστημάτων παρακολουθήσεως καὶ ἰδίως ἄνευ στειρώσεως!
Κι ὅλοι ἐσεῖς, τῶν περιφήμων φιλοζωϊκῶν, ἔχετε παραφρονήσῃ! Ἐν τελῶς!
Μόνον ποὺ συμφωνεῖτε κι ἐφαρμόζετε τέτοιες τακτικές, ἀποδεικνύει τὸ πόσο ἀνεγκέφαλοι εἶστε!
Δὲν μπορεῖτε νὰ ἀντιληφθεῖτε τὸ πασιφανές!!! Τὰ ζῶα αὐτὰ ὑπάρχουν γιὰ νὰ διαβιοῦν ἐλεύθερα καὶ νὰ ἀναπαράγονται! Ἐὰν σᾶς πονᾷ τόσο πολὺ ἡ ἔκθεσίς τους σὲ συνθῆκες πόλεως, νὰ τὰ πᾶτε στὸ βουνὸ καὶ νὰ τὰ φροντίζετε ἐκεῖ.
Ἤ, ἀκόμη καλλίτερα, νὰ ἀγοράσετε μίαν ἔκτασι ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ, πρὸ κειμένου νὰ τὰ προστατεύσετε ἐκεῖ μέσα.
Ἀλλὰ αὐτὲς οἱ ἄνευ λογικῆς στειρώσεις, ἔχουν καταντήσῃ μάστιγα!

Ναί, κι ἐμέναν μὲ πονᾷ νὰ βλέπω ζωάκια νὰ ταλαιπωροῦνται. Ἀλλὰ φροντίζω νὰ σέβομαι τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους βρίσκονται στὸν πλανήτη. Ὄχι νὰ τοὺς καταργῶ!
Ὅπως ἐπίσης φροντίζω νὰ μὴν ἐπιτρέπω σὲ κανέναν νὰ τὰ ταλαιπωρῇ. Ἤ νὰ ἀναλαμβάνω ἐγὼ τὴν φροντίδα τους. Ἀλλὰ νὰ τοὺς ἀνακόψω τὸν ῥόλο… Δὲν κάνει…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Μήπως τελικῶς τό πρόβλημα εἶναι αὐτῶν πού τά φροντίζουν; Μήπως κουράστηκαν νά φροντίζουν καί θέλουν νά τά ἐξολοθρεύσουν μέσῳ τῆς στειρώσεως; Ἤ μήπως θά περάσουμε σέ ἀπόλυτα ἐλεγχόμενες γεννήσεις σκύλων καί γατῶν, πρό κειμένου κάποιοι νά θησαυρίζουν; Αὐτό εἶναι; Ἔεεε; Κι ἐσεῖς ἀνόητοι παίζετε τόν ῥόλο τους; 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply