Γέφυρες πάντα θὰ ὑπάρχουν…

Γέφυρες πάντα θὰ ὑπάρχουν...Γέφυρες πάντα θα υπάρχουν, αρκεί εσύ να θέλεις να διαβείς..

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

 Ἀκόμη κι ὅταν τὰ ἀδιέξοδα πνίγουν… Φαντάζουν τεράστια κι ἀνυπέρβλητα τὰ ἐμπόδια…
 Κάπου ἐκεῖ, ἀνάμεσα στὸ παράλογο καὶ στὸ λογικό, φωλιάζουν καὶ περιμένουν γέφυρες μόνον γιὰ ἐμὰς κτισμένες…
Πανέμορφες, παλαιότατες καὶ δομημένες μόνον γιὰ νὰ δίδουν διεξόδους…

Γέφυρες πάντα θὰ ὑπάρχουν, ἀρκεῇ νὰ θέλουμε νὰ τὶς ἀνακαλύψουμε καὶ νὰ τὶς δοῦμε…
Ὅταν θὰ τὶς δοῦμε, ναί, θὰ τὶς διαβοῦμε…

Φιλονόη.

(Visited 14 times, 1 visits today)
One thought on “Γέφυρες πάντα θὰ ὑπάρχουν…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γέφυρες πάντα θὰ ὑπάρχουν… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply