Γραφειοκρατία.

Γραφειοκρατία.Τελικῶς ἡ γραφειοκρατία δὲν εἶναι μόνον δικό μας …δικαίωμα, ἀλλὰ κι ὅλης τῆς Εὐρώπης.
Τοὐλάχιστον στὴν Ἰσπανία τὴν γραφειοκρατία, τὴν ἔχουν πράγματι τοποθετήσῃ στὰ δύσκολα, ἔως ἄλυτα, γιὰ τοὺς πολίτες θέματα.
Τὸ παρακάτω ταινιάκι εἶναι μία, ἴσως κάπως ὑπερβολική, ἀλλὰ σαφῶς ἀποκαλυπτικὴ εἰκόνα τοῦ τὶ συμβαίνει στὴν χώρα τῶν (πρώην) ταυρομάχων. Δυστυχῶς, ἔχει τόσες πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὰ δικά μας, ποὺ θὰ ἔλεγα νὰ τὸ κρατήσουμε, πρὸ κειμένου νὰ ξέρουμε τὸ ἕνα πλοκάμι τοῦ «τέρατος», μὲ τὸ ὁποῖον μαχόμεθα.

Κι ἐδῶ ἡ ἑλληνική …καταγγελία τοῦ φαινομένου

Διεθνὲς τὸ φαινόμενον! 
Ἴσως τὸ πρῶτο ταινιάκι νὰ εἶναι κάπως …ὑπερβολικό, ὅσον ἀφορᾷ στὸ πῶς παρουσιάζονται οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν καταγράφει τὸν χρηματισμό. Αὐτὸ ἴσως εἶναι τὸ μεγαλύτερον σημεῖον-πληγὴ τῆς γραφειοκρατίας. Νομίζω ὅμως πὼς ὁ Μηλιώκας τὸ καταγγέλλει ἀρκούντως…

Φιλονόη.

Σημείωσις

Ἐπεὶ δὴ ὅμως τὸ συγκεκριμένο τραγούδι ἔχει δημιουργηθῇ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τῆς κάτω Ἰταλίας, γιὰ ἄλλον λόγο…
Κι ἐπεὶ δὴ πιστεύω πὼς ἀξίζει νὰ μένουμε μὲ τὴν ἐντύπωσι τῶν ἀρχικῶν προθέσεων ἑνὸς δημιουργοῦ…
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ ἀγαπῶ πολὺ σὰν δημιούργημα ἐτοῦτο τὸ ἄκουσμα τοῦ Franco Corliano, διότι πραγματεύεται παραλλήλως πολλὰ ζητήματα, μὲ προεξέχον αὐτὸ τῆς μεταναστεύσεως καὶ τῶν διαλυμένων οἰκογενειῶν.
… Τὸ προσθέτω στὴν ἀνάρτησιν… Ἔτσι… Γιὰ νὰ τραγουδήσουμε λίγο πιὸ χαλαρά! Καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε βαθύτερα πὼς αὐτὸς ὁ κόσμος, ὅπως τὸν ἔχουν καταντήσῃ κάποιοι, δὲν εἶναι ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι, ἀλλὰ ὅπως δὲν θὰ ἔπρεπε!

Ὄχι, τὸ θέμα δὲν εἶναι εὐχάριστο… Τὸ τραγούδι κλείνει μὲ τὸ «πεθαίνει ὁ γένο»… Πεθαίνει τὸ γένος δῆλα δή…
Ὅμως εἶναι τόσο νοσταλγικό.. Τόσο ἀληθές… Ποὺ ἀξίζει νὰ τὸ διατηροῦμε στὶς μνῆμες μας.

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
One thought on “Γραφειοκρατία.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γραφειοκρατία. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply