Θέλουμε νά μᾶς λυποῦνται ἤ νά μᾶς σέβονται;

Θέλουμε νά μᾶς λυποῦνται ἤ νά μᾶς σέβονται;Ὅταν εἶδα αὐτὴν  τὴν φωτογραφία θύμωσα!!! Ἐξοργίστηκα! Σχεδὸν …ἀπελπίστηκα! 
Αὐτοί εἶναι οἱ συμπατριῶτες μου σήμερα; Αὐτοί εἶναι οἱ Ἕλληνες; Ζήτουλες, ἀπελπισμένοι, ἀναξιοπρεπεῖς;
Ἐὰν μᾶς ἀρέσῃ νὰ μᾶς λυποῦνται, τότε ἄς ἐξακολουθήσουμε νὰ παρουσιάζουμε τέτοιες εἰκόνες!

Ἐγὼ τοὺς Ἕλληνες τοὺ ἤξερα ὑπερήφανους! 
Περάσαμε τόσα καὶ τόσα ἀλλὰ τὸ κεφάλι τὸ εἴχαμε πάντα πολὺ ὑψηλά!
Ἐὰν τώρα εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ τὸ ἀλλάξουμε καὶ νὰ παρουσιαζόμαστε ὤς ἐπαῖτες, τότε τὸ πρόβλημα δὲν τὸ ἔχουν αὐτοὶ ποὺ μᾶς παρουσιάζουν ἔτσι, ἀλλὰ ἐμεῖς κι ὁ τρόπος ποὺ ἀντιμετωπίζουμε τοὺς ἑαυτούς μας!
Λυπᾶμαι, θλίβομαι καὶ πονῶ  γιὰ ἐτοῦτες τὶς σκηνές!

Νοιώθω πὼς ἡ ἀπελπισία ὁδηγεῖ σὲ ἀδιέξοδα ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ κατανοήσω καὶ νὰ ἀποδεκτῶ αὐτὴν τὴν εἰκόνα!
Ἔχω γνωρίσῃ ἀνθρώπους πράγματι ἀπελπισμένους, ποὺ ὅμως κρατοῦν πολὺ ὑψηλὰ τὴν εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ τους!
Εἶτε γιατὶ ἐλπίζουν, εἶτε γιατὶ ἔτσι ἀντιλαμβάνονται τὴν αὐτοεκτίμησί τους, εἶτε ἀκόμη διότι συνειδητοποιοῦν πὼς ἀκόμη καὶ τὰ ἀδιέξοδα, ὅσο ἀδιέξοδα κι ἐὰν εἶναι, δὲν ἀντιμετωπίζονται μὲ αὐτομαστιγώματα… Πάντως ἔτσι δὲν συμπεριφέρονται.

Ἴσως νὰ κάνω λάθος… Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ βλέπω μὲ ὁδηγεῖ στὸ νὰ μὴν μᾶς ἐκτιμῶ…
Καὶ δὲν μοῦ ἀρέσει!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ διατηρεῖ τὸν αὐτοσεβασμό του, ἔχει πολὺ περισσότερες πιθανότητες νὰ ἐξέλθῃ τῶν ἀδιεξόδων, ἀπὸ κάποιον ποὺ συμπεριφέρεται ὥς ζήτουλας. Δυστυχῶς ὁ δεύτερος ἔχει ἐλάχιστες πιθανότητες ἐπιβιώσεως… Τὴν ἐπιβίωσι δὲν τὴν ἐξασφαλίζουν αὐτοὶ ποὺ ἔχουν πιστέψῃ πὼς ὅλα χάθηκαν, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἀγωνίζονται ἔως τὸ τέλος!

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
One thought on “Θέλουμε νά μᾶς λυποῦνται ἤ νά μᾶς σέβονται;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θέλουμε νά μᾶς λυποῦνται ἤ νά μᾶς σέβονται; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply