Ὄχι πρόστιμα στὰ ἀνασφάλιστα αὐτοκίνητα. Κατασχέσεις!

 

Ὄχι πρόστιμα στὰ ἀνασφάλιστα αὐτοκίνητα. Κατασχέσεις!Ἔχω μίαν εὐαισθησία μὲ τὰ ἀνασφάλιστα ὀχήματα γενικῶς.
Ἔχω πάθῃ ἀπὸ ἀνασφάλιστο κι ἀπὸ τότε εἶμαι πάρα πολὺ ἐπίμονη καὶ ταὐτοχρόνως πολὺ προσεκτική.
Δὲν ἔχω νὰ πληρώσω ἀσφάλιστρα, δὲν μετακινῶ ὄχημα. Ἔχω νὰ πληρώσω, μετακινῶ. 
Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ κράτος αὐτὸ ἀλλὰ μὲ τὸν ὑποψήφιο παθόντα. (Πολὺ πιθανὸν καὶ μὲ ἐμέναν!!!)
Ἐὰν ὅλοι βασιστοῦμε στὸ ἐπικουρικὸ ταμεῖον τῶν ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν, τὴν πατήσαμε. (Κι αὐτὸ γιὰ κλείσιμο πάει στὸ μεταξύ!!!)
Εἶναι ἀνευθυνότητα σκέτο νὰ τολμῶ νὰ κυκλοφορήσω ἀνασφάλιστο ὄχημα. 

Συγγενής μου, προσφάτως, ἔχοντας δύο αὐτοκίνητα, καὶ τὰ δύο ἀνασφάλιστα, τηλεφώνησε στὸν ἀσφαλιστή του γιὰ νὰ ἀσφαλίσῃ τὸ ἕνα ἐκ τῶν δύο ἄς ποῦμε σήμερα, καὶ τὸ δεύτερο μίαν ἑβδομάδα ἀργότερα. 
Παρὰ τὴν συμφωνία τους ὅμως, ἀν τὶ νὰ πάρῃ τὸ ἀσφαλισμένο του ὄχημα καὶ νὰ κυκλοφορήσῃ, πῆρε τὸ ἀνασφάλιστο. Κάποια λάδια στὸν δρόμο ὅμως τὸν ὁδήγησαν στὸ νὰ πέσῃ ἐπάνω σὲ μία παρέα συγκεντρωμένων, στοὺς ὁποίους προκάλεσε, εὐτυχῶς, ἐλαφροὺς τραυματισμούς, καὶ στὴν συνέχεια κατέστρεψε τρία σταθμευμένα ὀχήματα.  
Ἀπὸ τὴν μία ἡ οἰκονομική του κατάστασις δὲν θὰ τοῦ ἐπέτρεπε ΠΟΤΕ νὰ πληρώσῃ τὶς ζημιές, ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ τραυματισμοὶ ἦταν πολὺ βαρὺ γιὰ νὰ παρακαμφθῇ ἀπὸ τὴν ἀστυνομία καὶ τὴν ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία. Τϊ λέτε; Ἔπρεπε νά πληρώσῃ ἤ ὄχι τά ἀσφάλιστρα ἐγκαίρως; Καί τώρα πού δέν τό ἔκανε, τί ἀκριβῶς θά πάθῃ; Θά χάσῃ ἀκόμη καί τό σπίτι του πρό κειμένου νά ἀντιμετωπίσῃ τό ἔξοδο πού προκάλεσε ἡ ἀνευθυνότης του;

Τὰ ἀνασφάλιστα ὀχήματα εἶναι πληγή! Ὄχι γιὰ τὴν πολιτεία. Γιὰ ἐμάς. 
Ἐὰν δὲν ἔχετε ἀσφαλίσῃ ὀχήματα, διότι δὲν μπορεῖτε, κλειδῶστε τά! Δὲν σᾶς φταῖνε οἱ γύρω σας! 

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, αὐτὸ τὸ κωλοκράτος, βρῆκε τρόπο νὰ περάσῃ σὲ νέους ἐκβιασμούς. Ἀνασφάλιστον ὄχημα σημαίνει πρόστιμο. Ἐγὼ θὰ ἔλεγα νὰ περάσῃ στὶς κατασχέσεις. Διαφωνῶ μὲ τὸ πρόστιμο, καὶ μάλλιστα σὲ περιόδους ποὺ τὰ οἰκονομικὰ ὅλων μας χειροτερεύουν καθημερινῶς. Ἀλλὰ μὲ τὴν κατάσχεσι τοῦ ὀχήματος συμφωνῶ. Ἐὰν κάποιος εἶναι τόσο ἀνεύθυνος γιὰ νὰ ὁδηγῇ ἀνασφάλιστο ὄχημα, τὸ ὁποῖον χρησιμοποιεῖ,  δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ γενικῶς τὸ δικαίωμα νὰ ὁδηγῇ. 
Ἐὰν πάλι τὸ ἔχῃ καὶ κάθεται, κανέναν δὲν ἐνοχλεῖ. Ἄς τὸ κάνῃ καὶ κοτέτσι. Στοὺς δρόμους νὰ μὴν ἐμφανισθῇ. Θὰ εἶμαι ἡ πρώτη, κι ἄς μὲ ἀποκαλέσουν ῥουφιάνα, ποὺ θὰ τὸν καταγγείλω. 

Φιλονόη. 

Προλαβαίνουν τα πρόστιμα των 250 ευρώ όσοι έχουν ακόμα ανασφάλιστο αυτοκίνητο

Μέχρι τα μέσα Μαρτίου θα είναι σε θέση το υπουργείο Οικονομικών να κοινοποιήσει στους κατόχους ανασφάλιστων αυτοκινήτων ειδοποιήσεις, που θα συνοδεύονται με πρόστιμο 250 ευρώ, να προχωρήσουν στην ασφάλιση τους.
Όπως ανέφερε στο ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος του κλάδου αυτοκινήτων στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ), Κωνσταντίνος Μπερτσιάς, σε περίπτωση που αγνοήσουν τη σύσταση για ασφάλιση του αυτοκινήτου τους, θα τους αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας και θα κληθούν να πληρώσουν διπλάσιο πρόστιμο.

πηγή

Υ.Γ.1. Ἔχεις βρὲ φίλε βενζίνη γιὰ νὰ κυκλοφορῇς τὸ ὄχημα ἀλλὰ δὲν ἔχεις γιὰ νὰ πληρώνῃς ἀσφάλιστρα. Λυπᾶμαι. Δὲν σοῦ ἀξίζει οὔτε ὄχημα οὔτε ἔλεος.

Υ.Γ.2. Ἐὰν στὸ μεταξὺ βρεθοῦν τὰ χρήματα, τότε νὰ πληρώνῃ φύλακτρα καὶ κόστη μεταφορᾶς γιὰ νὰ ξαναπάρῃ πίσω τὸ ὄχημά του. Ἀρκετὰ κάποιοι σκοτώνουν καὶ δὲν πληρώνουν!

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “Ὄχι πρόστιμα στὰ ἀνασφάλιστα αὐτοκίνητα. Κατασχέσεις!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὄχι πρόστιμα στὰ ἀνασφάλιστα αὐτοκίνητα. Κατασχέσεις! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply