Ὁ χάρτης τοῦ Κολόμβου.

 

Ὁ χάρτης τοῦ Κολόμβου.Πολλὰ ἔχουν γραφῇ κι ἀκόμη περισσότερα ἔχουν ὑπονοηθῇ. 
Ἡ ἀλήθεια παραμένει μία. 
Ὁ Κολόμβος, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν εἶχε ἑλληνικὸ αἷμα, κατεῖχε «θησαυροὺς» ποὺ μόνον ἐὰν ἐβασίζοντο σὲ προγενεστέρα πληροφορία θὰ ἦταν ἀξιοποιήσιμοι.
Ἡ τύχη σαφῶς καὶ βοηθᾷ τοὺς τολμηρούς, ἀλλά τολμηρός μέ ἀντίληψι τοῦ ποῦ κατευθύνεται; Αὐτὸ δὲν εἶναι τύχη…
Εἶναι κάτι ἄλλο…

Φιλονόη.

Να πως πήγε ο Κολόμβος στην Αμερική . Με χάρτη των Πτολεμαίων : O Άτλαντας του Andrea Bianco του 1436 περιλαμβάνει δέκα φύλλα περγαμηνή είναι αντίγραφο του χάρτη των Πτολεμαίων . Από δω πήρε ο Κολόμβος τον χάρτη και ξεκίνησε το (1492 – 1493)δηλ. 56 χρόνια μετά. Στον χάρτη φαίνεται και ακτές της Αμερικής.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

(Visited 19 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ὁ χάρτης τοῦ Κολόμβου.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ χάρτης τοῦ Κολόμβου. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Πολὺ σωστὰ Φιλονόη. Ὁ Κολόμβος ὁ ὁποῖος ἦτο Χῖος, ἐκ πατρὸς Γενουατικῆς προφανῶς καταγωγῆς καὶ ἐκ μητρὸς Παλαιολολόγος, ἐγνώριζε πολὺ καλὰ ποῦ ἐπήγαινε. Ὁ ἴδιος βεβαίως καὶ διὰ λόγους οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναλυθοῦν ἐνταῦθα περιέπαιζε τοὺς πάντας λέγων ὅτι προσπαθεῖ νὰ ἀνακαλύψῃ θαλασσίαν ὁδὸν πρὸς τὰς Ἰνδίας καὶ ἄλλα κουραφέξαλα. Ὁ δρόμος αὐτὸς ἦτο ἤδη γνωστὸς ἀπὸ ἐποχῆς Μ. Ἀλεξάνδρου. Ἀπὸ ἐκεῖ -τὰ Ἰνδίας – ἐξεκίνησε τὸν περίπλουν του καὶ ὁ Νέαρχος. Αὐτὰ βεβαίως ἦσαν γνωστὰ εἰς τὸν τετραπέρατον καὶ μορφωμένον Χὠτην ὅστις βεβαίως ἀλλα σχέδια εἶχε κατὰ νοῦν καὶ ἄλλα ἀναζητοῦσε.

Leave a Reply