Ἐκδήλωσις μὲ θέμα: «Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, χθές, σήμερα, αὔριο».

Ἐκδήλωσις μὲ θέμα «Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, χθές, σήμερα, αὔριο»Σήμερα θὰ προσκαλέσω ὅλους τοὺς φίλους κι ἐραστὲς τοῦ Ἕλληνος λόγου σὲ μίαν ἰδιαιτέραν ἐκδήλωσιν ποὺ θὰ ξεκινήσῃ στὶς 8 Μαρτίου, καὶ ὤρα 19:00, στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, μὲ στόχο τὴν ἀνάδειξιν τῆς σπουδαιότητος τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. 
Μία ἐκδήλωσις ἀπάντησις τοὺς ἐπικριτές της καὶ στοὺς πολεμίους της.
Μία ἐκδήλωσις στὴν ὁποίαν ὀφείλουμε νὰ παραστοῦμε Ὅλοι μας.

Φιλονόη. Ἐκδήλωσις μὲ θέμα «Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, χθές, σήμερα, αὔριο».

 

Υ.Γ. Ἐγὼ θὰ εἶμαι ἐκεῖ!

Ἐκδήλωσις μὲ θέμα «Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, χθές, σήμερα, αὔριο».πρόγραμμα

φωτογραφία

(Visited 40 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἐκδήλωσις μὲ θέμα: «Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, χθές, σήμερα, αὔριο».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐκδήλωσις μὲ θέμα «Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, χθές, σήμερα, αὔριο». | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ Πρόσκλησις πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐκδήλωσις μὲ θέμα «Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, χθές, σήμερα, αὔριο». | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply