Ναί, θὰ μᾶς θάψῃ ὅλους!!!

Ναί, θὰ μᾶς θάψῃ ὅλους!!!Ἀφῆστε δὲ ποὺ τώρα ἀνεκάλυψε τὸ facebook.
Νὰ μὴν ξαφνιαστοῦμε ἐὰν ἀρχίσουμε νὰ βλέπουμε ὅλο τὸ κατασκοπευτικὸ ἐτοῦτο οἰκοδόμημα νὰ πέφτῃ…
Ἤ νὰ κλείνουν λογαριασμοὶ ἔτσι, δίχως σοβαρὴ αἰτία…
Ἤ ἀκόμη καὶ νὰ ἐξαφανίζονται οἱ διαδικτυακὲς ὑποδομὲς ἀπὸ ὁλόκληρες περιοχές…
Μητσοτάκης εἶναι αὐτός…
Νὰ προσέχουμε λίγο περισσότερο…
Τὸ μάτι του εἶναι …κακὸ πρᾶγμα!!!
Οὐαὶ κι ἀλοίμονό μας ἐὰν πέσῃ ἐπάνω μας…
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἔχει ἀποφασίσῃ νὰ θάψῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνες ἐὰν δὲν τοῦ κάνουν τὴν Ντοράκλα του πρωθυπουργό.
Νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας λοιπόν.
Ἐὰν τὸ ἀργήσουμε κι ἄλλο, δὲν τὸ ἔχει σὲ τίποτα νὰ μᾶς ….ἐξαφανίσῃ!!!

Φιλονόη.  

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
One thought on “Ναί, θὰ μᾶς θάψῃ ὅλους!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ναί, θὰ μᾶς θάψῃ ὅλους!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply