Φθάνουν οἱ ἐπενδυτές!!! Στηθεῖτε στὴν σειρὰ νὰ προσκυνήσετε!!!

Φθάνουν οἱ ἐπενδυτές!!! Στηθεῖτε στὴν σειρὰ νὰ προσκυνήσετε!!!Τὸ διάβαζα, τὸ ξαναδιάβαζα καὶ ἀνατρίχιασα!
Πασχίζουν νὰ περάσουν νόμο τέτοιον, μὲ τὸν ὁποῖον ὅταν θὰ δηλώνῃ κάποιος «ξένος ἐπενδυτής» νὰ μὴν  τοῦ προβάλλεται καμμία ἀπολύτως ἀντίστασις. 
Εἶτε αὐτὸς θὰ λέγεται χρυσοθήρας, εἶτε καταστροφέας προστατευομένων περιοχῶν, εἶτε σκέτο ὑπερφίαλος ποὺ θέλει νὰ ἰσοπεδώσῃ ἕνα νησί, γιὰ νὰ κάνῃ τὸ κομμάτι του στὴν γκόμενα. 
Ξέρετε τό τί θά συμβῇ στήν χώρα μας ἐάν περάσῃ αὐτή ἡ Ντροπολογία;
Τῆς Χαλκιδικῆς θὰ συμβῇ!!
Τόπος γιὰ νὰ σταθοῦμε δὲν θὰ ὑπάρχῃ!
Θὰ ἀναβαπτίζονται ὅλα τὰ παγκόσμια κατακάθια σὲ «στρατηγικοὺς ἐπενδυτές» κι ἐμεῖς θὰ ἀναζητοῦμε τρόπους ἐπιβιώσεως. 
Προφασίζονται τὴν γραφειοκρατία ἀλλὰ ἀρνοῦνται νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς τὸ πρόβλημα τῆς χώρας παραμένει ἡ ἀναξιοκρατία.

Φιλονόη. 

Κατατέθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος

Με την καθιέρωση, για πρώτη φορά στη χώρα μας, του θεσμού της «αυτοβεβαίωσης» των επενδυτών, με την κατάργηση περιττών εμποδίων και αντικινήτρων για μεγάλες επενδύσεις, με την ενίσχυση τού ρόλου τής Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και με τη διευκόλυνση των επενδυτών τρίτων κρατών ως προς την παραμονή τους στη χώρα μας και τη χορήγηση βίζας σε όσους προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας, επιχειρεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον στη χώρα μας.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού  Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις», που κατατέθηκε στη Βουλή: 

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την αναδιάρθρωση της δομής των υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο πλαίσιο της διοικητικής ανασυγκρότησης, συστήνεται η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, στην οποία θα συγκεντρωθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των σχετικών με τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις με σκοπό την παραγωγή, υλοποίηση και συντονισμό ενιαίας επενδυτικής – αναπτυξιακής πολιτικής, την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επωφελών για τη χώρα επενδύσεων.

πηγή

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “Φθάνουν οἱ ἐπενδυτές!!! Στηθεῖτε στὴν σειρὰ νὰ προσκυνήσετε!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φθάνουν οἱ ἐπενδυτές!!! Στηθεῖτε στὴν σειρὰ νὰ προσκυνήσετε!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply