Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃς τὸν φτώχεια πρέπει νὰ ἀνοίξῃς τὸ μυαλό σου…

Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃς τὸν φτώχεια πρέπει νὰ ἀνοίξῃς τὸ μυαλό σου...Πρὸ μερικῶν ἐτῶν, φίλος καὶ δάσκαλος, εἶπε:
«δὲν ὑπάρχουν ἀκριβὰ πράγματα. Ὑπάρχει ἡ δική σου δυνατότης νὰ νὰ ἀποκτήσῃς ἤ νὰ μὴν τὰ ἀποκτήσῃς…»

Σήμερα θὰ τὸ ἐπεκτείνω λίγο.
Θὰ τὸ ἀγγίξω ἀπὸ μίαν πιὸ …ἐσωτερικὴ ὀπτική.

«Ο δάσκαλός μας, μας λέει πως για να αντιμετωπίσεις τη φτώχεια, πρέπει να ανοίγεις το μυαλό σου και αυτό γίνεται μόνο με τη μόρφωση», είπε στην τοπική εφημερίδα ένας 15χρονος μαθητής του Sharma.

Έτσι είναι όπως το είπε ο μικρός μαθητής…
Γιατί η «φτώχεια» πάνω από όλα, για εμένα, είναι αρρώστια…
σε συρρικνώνει… κι αυτό που λέω εννοείστε το σε ευρύτερο πεδίο .. όχι μόνο χρηματικό…

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Ἡ φτώχεια, εἶτε τὴν δοῦμε σὰν οἰκονομικὴ κατάστασιν, εἶτε τὴν δοῦμε σὰν πνευματικὴ ἔνδεια, εἶτε ἀκόμη καὶ σὰν κοινωνικὴ συμπεριφορά, εἶναι μόνον θέμα ὀπτικῆς. 
Φτωχὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ φοβᾶται. 
Ἐκεῖνος ποὺ δὲν φοβᾶται, ὅσο φτωχὸς κι ἐὰν εἶναι, παραμένει ἐλεύθερος καὶ σαφῶς διαβιῇ πιὸ πλούσια ἀπὸ τὸν ἐγκλωβισμένο. 
Πρὸ μερικῶν μηνῶν συζητοῦσα μὲ κάτι ἀστέγους. Τότε, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, συνειδητοποίησα πὼς οἱ προβληματικοὶ παραμένουμε ἐμεῖς ποὺ πασχίζουμε μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια νὰ διαφυλάξουμε τὰ ὅσα θεωροῦμε ὡς κεκτημένα μας. Αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν κάτι, εἶναι πράγματι ἐλεύθεροι…
Καὶ ναί, εἶναι περισσότεροι πλούσιοι ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς.

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃς τὸν φτώχεια πρέπει νὰ ἀνοίξῃς τὸ μυαλό σου…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃς τὸν φτώχεια πρέπει νὰ ἀνοίξῃς τὸ μυαλό σου… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply