Λεβέντης ἤ ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ;

Λεβέντης ἤ ὁ ...τρελλός τοῦ χωριοῦ;

Παρακαλῶ πολὺ νὰ διαβαστῇ καὶ ἡ διόρθωσις:

Λεβέντης ἤ ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ; (διόρθωσις)

Πάντα μὲ εὕρισκαν σύμφωνη αὐτὰ ποὺ ἔλεγε ὁ Λεβέντης, ἀκόμη κι ἐὰν γνώριζα πὼς δὲν θὰ τοῦ ἐπιτραπῇ ἀπὸ κανέναν νὰ εἰσέλθῃ στὸ κΥνοβούλιον.
Ἀπὸ ὅσα ὅμως ἀντιλαμβάνομαι μόνον ἐγὼ τὸν συμπαθῶ. Βλέπω τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων κι ἀντιλαμβάνομαι…
Κάποιοι, ἴσως οἱ περισσότεροι, νὰ θεωροῦν πὼς ὁ Λεβέντης εἶναι γιὰ τὰ πανηγύρια. Ἴσως νὰ τὸν πιστεύουν γιὰ τὸν τρελλὸ τοῦ χωριοῦ. Διότι ἐὰν τὸν θεωροῦσαν γιὰ σοβαρό, δὲν θὰ τὸν ἄφηναν στὰ μετόπισθεν καὶ στοὺς …ἀγνοουμένους τῆς «πολιτικῆς» τοῦ τόπου.

Σήμερα λοιπὸν ἡ Λεβέντης θὰ μᾶς μιλήσῃ γιὰ τὸ εἶδος τῶν κρατούντων. Οὐσιαστικῶς θὰ μᾶς πῇ αὐτὸ ποὺ ἤδη ἀρχίσαμε νὰ μαθαίνουμε ἀπὸ μόνοι μας.

Εἴδατε πόσο καλά τά ἔχουν βολέψῃ μεταξύ τους;
Εἴδατε πόσο ξεκάθαρες εἶναι οἱ διασυνδέσεις καί οἱ συναλλαγές;
Ἀλλὰ ἐμεῖς… Μαρμελάδα στὰ αὐτάκια… Τύφλωσις στὰ ματάκια…. 
Καλά τά πάθαμε λοιπόν;
Μήπως νά ἀρχίσω νά πιστεύω πώς ὁ Λεβέντης καί κάποιοι λίγοι, ὅμοιοί του,  ἔπρεπε νά κυβερνᾷ αὐτόν τόν τόπο; Μήπως δέν εἶναι ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ ἀλλά αὐτός πού μᾶς χρειάζεται;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 67 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Λεβέντης ἤ ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λεβέντης ἤ ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λεβέντης ἤ ὁ …τρελλός τοῦ χωριοῦ; (διόρθωσις) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply