Κουζουλός Κρητικός ἤ ἐλεύθερος (καί ἐνεργειακά) Ἕλλην;

Κουζουλός Κρητικός ἤ ἐλεύθερος (καί ἐνεργειακά) Ἕλλην;Ἐνέργεια!
Δίχως της τίποτα δὲν κινεῖται στὸν πλανήτη.
Γιὰ νὰ φᾶς, γιὰ νὰ πιῇς, γιὰ νὰ δροσιστῇς, γιὰ νὰ ζεσταθῇς, γιὰ νὰ κοιμηθῇς, γιὰ νὰ διαβιώσῃ σκέτο πρώτη καὶ σημαντικοτέρα ἀξίωσίς σου εἶναι ἡ ἐνέργεια.
Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, πεθαίνουμε καὶ ἡ ἀνάγκη της διαρκῶς μεγαλώνει.

Καί τί γένται ὅταν ὅλη ἡ ἐνέργεια τοῦ πλανήτου ἐλέγχεται ἀπό τούς κοσμοεξουσιαστές;
Παγώνουμε ἤ ψημόμαστε κατά τήν κρίσι τους; Πεινᾶμε ἤ χορταίνουμε, πάλι κατά τήν κρίσι τους; Ἐπιβιώνουμε ἤ χανόμαστε πάλι κατά τήν κρίσι τους;

Ὁ Μιχάλης πάντως ἀπεφάσισε νὰ τοὺς ἐγγράψῃ στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του.
Οὔτε χαράτσια πληρώνει, ἐφ΄ ὅσον εἶναι ἀνεξάρτητος ἐνεργειακῶς καὶ κατ’ ἐπέκτασιν δὲν ἔχει πάτημα ἡ ΔΕΗ στὸν χῶρο του, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόλυτο ἀνεξαρτηρία του ἔχει.
Τί θέλετε νά κινήσῃ καί δέν τό κινεῖ;
Ῥεῦμα ἀπὸ φωτοβολταϊκὰ καὶ ἀνεμογεννήτριες, ποὺ μόνος του κατασκευάζει.
Ἐνέργεια γιὰ τὸ μηχανάκι του, γιὰ τὸ αὐτοκίνητό του, γιὰ τὸν κῆπο του… Γιὰ τὰ πάντα…
Οὔτε εὐρόπουλο δὲν δίδει γιὰ καύσιμα. Καὶ λυπᾶται γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὰ καύσιμα στὰ χέρια τους ἀλλὰ τὰ θάβουν. Ἐκατομμύρια πεταμένα κάθε χρόνο.

Ὁ Μιχάλης γνωρίζει χημεία, ἠλεκτρολογία, μηχανική… Δῆλα δὴ κατέχει ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἐπιστῆμες ποὺ ἀπαιτοῦνται πρὸ κειμένου νὰ τὸ κρατοῦν πάντα ἔτοιμο γιὰ νέες ἀνακαλύψεις…
Τὸν θαυμάζω καὶ τὸν ζηλεύω, μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. Πιστεύω πὼς αὐτοὶ οἱ Ἄνθρωποι μόνον χρειάζονται στὴν αὐριανή μας κοινωνία… Κάτι ποὺ πιστεύω πὼς ἤδη μέσα του αἰσθάνεται ὁ Μιχάλης.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὁ Μιχάλης πλησιάζει τὸ ὑδρογόνο, ἀλλὰ ὄχι ὅπως τοῦ πρέπει. Πιστεύω ὅμως πὼς ἔχει τὶς δυνατόητες νὰ τὸ ἐπιτύχῃ συντόμως. Τέτοιοι ἄνθρωποι μποροῦν νὰ ἐπιτύχουν πολὺ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ φανταζόμαστε.   

φωτογραφία

(Visited 188 times, 1 visits today)
8 thoughts on “Κουζουλός Κρητικός ἤ ἐλεύθερος (καί ἐνεργειακά) Ἕλλην;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κουζουλός Κρητικός ἤ ἐλεύθερος (καί ἐνεργειακά) Ἕλλην; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κουζουλός Κρητικός ἤ ἐλεύθερος (καί ἐνεργειακά) Ἕλλην; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Καὶ Κρητικός, καὶ κουζουλός, καὶ ἐλεύθερος. Ὡραῖος ὁ τῦπος, ἀπὸ ἕν εἶδος τὸ ὁποῖον σπανίζει.

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ΚΟΥΖΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ) ΕΛΛΗΝ ;‏ ΒΙΝΤΕΟ Το διαβάσαμε από το: ΚΟΥΖΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ) ΕΛΛΗΝ

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ΚΟΥΖΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ) ΕΛΛΗΝ ;‏ ΒΙΝΤΕΟ Το διαβάσαμε από το: ΚΟΥΖΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ) ΕΛΛΗΝ

  6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ΚΟΥΖΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ) ΕΛΛΗΝ ;‏ ΒΙΝΤΕΟ Το διαβάσαμε από το: ΚΟΥΖΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ) ΕΛΛΗΝ

  7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ΚΟΥΖΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ) ΕΛΛΗΝ ;‏ (ΒΙΝΤΕΟ) | Κ.Α.Π.Α.

Leave a Reply