Καιρὸς νὰ μάθουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει στὴν Χαλκιδική.

Καιρὸς νὰ μάθουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει στὴν Χαλκιδική.Τὸ παρακάτω ταινιάκι θέλει χρόνο, ὑπομονή, διάθεσι γιὰ νὰ τὸ δῇ κάποιος. Ὅμως ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο, διότι ἀποδεικνύει αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζονται οἱ κάτοικοι ἐδῶ καὶ μῆνες. Τὰ χρυσορυχεῖα στὴν Χαλκιδικὴ εἶναι παράνομα, παράτυπα καὶ δὲν προσφέρουν τίποτα, οὔτε στὴν Χαλκιδική, οὔτε στὴν Ἑλλάδα, οὔτε στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι.
Οἱ συμβάσεις ποὺ ἔχουν ὑπογραφῇ πρὸ κειμένου νὰ ἐκχωρηθοῦν, εἶναι ὅλες διάτρητες. Οἱ τιμές, στὶς ὁποῖες ἔχουν κυριολεκτικῶς ἀνατεθῇ οἱ ἐξορύξεις, εἶναι παράνομες κι ἐκτὸς πραγματικότητος. Γιὰ παράδειγμα, ἡ τιμὴ τῶν ὀρυχείων ἐκτιμήθηκε στὰ 11.000.000 εὐρῶ τὸ 2003, «ἀγοράσθηκε» ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο σὲ αὐτὴν τὴν τιμή, κι αὐτομάτως, διὰ χειρὸς Πάχτα, ἐπὶ ὑπουργείας Ἄκη, χαρίστηκαν, δίχως νὰ ἀποτιμηθοῦν τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς TVX στὰ 11.000.000 μὲ τὴν μορφὴ τῆς ἀναθέσεως. 
Ὅλη ἡ ἱστορία, ἡ ἐμπλοκὴ Πάχτα τότε καὶ τώρα, καθῶς ἐπίσης καὶ τὸ μαγείρεμα τῆς συνθέσεως τῶν ἑταιρειῶν, ποὺ συνιστοῦν τὴν Ἑλληνικὸς Χρυσός, εἶναι τὸ λιγότερο γιὰ εἰσαγγελικὴ παρέμβασι.

Οἱ περιβαλλοντικὲς μελέτες καταδεικνύουν τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς ἀλλὰ ὁ μπούλης, ποὺ τώρα διώκεται, ὑπέγραψε καὶ μὲ τὰ χέρια καὶ μὲ τὰ πόδια, πρὸ κειμένου νὰ ἀποδείξῃ πὼς ἐπίσης τὸ χρῆμα εἶναι ἱερότερον ἀπὸ τὸ καθῆκον. 

Παρὰ ταὔτα οὐδεὶς εἰσαγγελεὺς ἐπεμβαίνει, οὐδεὶς ἀποφασίζει νὰ παύσῃ τὴν ἀνομία καὶ ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος διαρκῶς αὐξάνει. Ἀπὸ κοντὰ καὶ κάτι πανηλίθιοι, πρῶτοι στὶς κωλοτοῦμπες καὶ στὶς ἐπικύψεις, πρὸ κειμένου νὰ «νομιμοποιήσουν» τὶς πρόσφατες μεταγραφές τους. Τοὺς γνωρίζουμε. Χέρι χέρι μὲ τοὺς «πολιτικούς τους ἀντιπάλους» ποὺ ὀνομάζονται μΠατΣοΚια, τουρκολάγνοι -άριοι καὶ λοιπὰ δωδοδοκημένα φασιστοειδή. 

Οἱ  «ἐπενδνδύσεις» στὴν Θράκη, στὴν Χαλκιδική, στὸ Κιλκίς, στὴν Φωκίδα συνιστοῦν κατ’  ἐξακολούθησιν ἔγκλημα, ἀπολύτως συνειδητό, τὸ ὁποῖον τίποτα δὲν θὰ προσφέρῃ στὴν Πατρίδα μας, ἀπὸ πλευρᾶς ἀποδόσεως. Δὲν εἶναι τῆς λογικῆς τοῦ νὰ χαλάσουμε ἕνα χωράφι γιὰ νὰ σώσουμε τὰ ὑπόλοιπα ἐκατό. Εἶναι τῆς λογικῆς τοῦ νὰ χαλάσουμε ἕνα χωράφι γιὰ νὰ καταστραφοῦν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἐκατό. Ἄς πᾶνε τὰ σούργελα νὰ τὸ διαπιστώσουν. 

Σὲ κάθε περίπτωσι πάντως αὐτὲς οἱ ἱστορίες πρέπει νὰ παύσουν τώρα. Ἀρκετὰ ἁλώνισαν κάτι ἠλίθιοι γύρω γύρω. Καιρὸς νὰ τοὺς μαζέψουμε τὰ λουριά. Δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα. 

Ὅσο γιὰ τὸ χρῆμα….
Σαφῶς καὶ δὲν θὰ ἤμουν ἱκανοποιημένη ἐὰν τὸ δημόσιο ἐλάμβανε τὰ ἐπὶ πλέον τετρακόσια ἐκατομμύρια, ἀλλὰ στὸ μεταξὺ θὰ εἶχε καταστραφῇ ὅλη ἡ Χαλκιδική. Ἀδιάφορον εἶναι. Τὸ ζήτημα παραμένει στὸ ἐὰν θὰ προσδώσῃ μία ἐπένδυσις κέρδη, δίχως ὅμως νὰ ἐπηρεαστῇ τὸ περιβᾶλλον, καὶ μάλλιστα μὲ μόνιμες πληγές. 

Κάποιοι λοιπόν ἔχουν πάρῃ χρῆμα; Ἰσχυρίζομαι ὅ,τι δωροδοκήθηκαν; 

Ὄχι, ἰσχυρίζομαι ὅ,τι δωροδοκήθηκαν, δωροδοκοῦνται καὶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ δωροδοκοῦνται, διότι ἔτσι τοὺς ἀρέσει. Ἰσχυρίζομαι ἐπίσης πὼς τὰ βουνά μας, οἱ θάλασσες μας, τὰ χωράφια μας, ὁ ἥλιος μας, ὁ ἀέρας μας ἀνήκουν σὲ ὅλους μας κι ὄχι σὲ κάποιαν μερίδα καθαρμάτων.
Τέλος, ἰσχυρίζομαι πὼς καμμία τους ὑπογραφὴ δὲν ἔχει ὑπόστασι καὶ ἀναγνώρισι. Θὰ ἤθελα πάρα πολὺ νὰ δῶ σὲ λίγον καιρὸ τὸ τὶ ἀκριβῶς ἀξία θὰ ἔχουν ὅλα αὐτά. Ἰδίως γιὰ τοὺς καραγκιόζηδες ποὺ θὰ κυττοῦν τὰ ῥαδίκια ἀπὸ τὴν ἀνάποδη. 

Φιλονόη .

Υ.Γ. Ὁ Δένδιας τί ῥόλο παίζει; Τοῦ Χουντοχοΐδου; Ἤ τοῦ Παπουτσῆ πού ἀκόμη τρέχει; Πολλοὶ καραγκιόζηδες βρὲ παιδιά… Πάρα πολλοί… Καὶ πῶς νὰ τοὺς παλέψουμε δὲν ξέρω…

φωτογραφία. 

(Visited 81 times, 1 visits today)
Leave a Reply