Τελικῶς ποιός εἶναι περισσότερο Ἕλλην; Ὁ ἈΕΚτζῆς ἤ ὁ ΠΑΟΚτζῆς;

Τελικῶς ποιός εἶναι περισσότερο Ἕλλην; Ὁ ἈΕΚτζῆς ἤ ὁ ΠΑΟΚτζῆς;Εἶναι μήπως περισσότερο Ἕλλην ὁ μΠατΣοΚος ἤ ἡ ΝεοΔημοκράτης;Ὁ τΣΥΡΙΖΑιος ἤ ὁ ΧρυσΑυγίτης; 
Ὁ χριστιανός ἤ ὁ ἄθεος; Ὁ δωδεκαθεϊστής ἤ ὁ μουσουλμάνος;

Ὁποιοσδήποτε, μὰ ὁποιοσδήποτε ἀπὸ τοὺς παραπάνω, κι ἄλλους πάρα πολλοὺς ποὺ συνειδητῶς δὲν ἀνέφερα, εἶναι ἁπλῶς ἕνα κακόμοιρο ἀνθρωπάκι, ὅταν θέτει τὴν ὁμάδα του, τὸ κόμμα του, τὴν θρησκεία του Ὑπὲρ Ἄνω τῆς Πατρίδος!
Ἀκοῦτε ζωντόβολα; Ἔ; 
Μπορεῖτε νὰ ἔχετε ὅποιον θεό, διάολο, κόμμα, ἀπόκομμα, ὁμάδα, παράταξι… Δικαίωμά σας!!! Δὲν μᾶς ἀφοροῦν τὰ πιστεύω σας, τὰ ὄνειρά σας, οἱ λόξες σας… 
Μᾶς ἀφορᾷ μόνον ἕνα: Ἡ Πατρίς ποῦ τοποθετεῖται; Ἐπάνω ἤ κάτω ἀπό αὐτά;

Ξέρω… 
Θὰ πετακτοῦν τώρα ἀμέσως ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι γιὰ νὰ μοῦ ποῦν πὼς Ἑλλὰς=Ὀρθοδοξία. Δική τους θεώρησις. Μποροῦν θαυμάσια νὰ εἶναι ὅ,τι θέλουν. Στὸν πόλεμο ὅμως κάποιος ὑπερασπίζεται Πατρίδα. Ἡ θρησκεία ἔρχεται δεύτερη. 
Παράδειγμα; 
Καὶ οἱ Γερμανοί, καθῶς ἐπίσης καὶ οἱ Ἰταλοί, χριστιανοὶ ἦταν. Πολεμήσαμε ὅμως μαζύ τους. Ὅπως πολεμήσαμε καὶ μὲ τοὺς Σλαύους ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς Βουλγάρους. Μήπως δέν ἦταν χριστιανοί αὐτοί; Καί μάλλιστα ὀρθόδοξοι; 
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, πολιτικοκομματικὲς θεωρήσεις προκάλεσαν ἐμφυλίους. Πόσους νεκρούς νά μετρήσουμε; Δέν ντρέπεστε, ἐσεῖς οἱ χριστιανοί μέν, καί οἱ ἄλλοι χριστιανοί δέ(ν) νά συζητᾶτε γιά ὀρθοδοξία τήν στιγμή πού ὑπερασπιστήκατε Πατρίδα στόν πρόσφατο ἐμφύλιο; Σέ αὐτόν τόν πόλεμο, τόν ἐμφύλιο, μήπως πολεμήσατε οἱ μέν γιά σημαία-Πατρίδα καί οἱ δέ(ν) γιά κόμμα-πολιτική ἀντίληψι; Σέ ποιόν πουλᾶτε παραμύθια; Διότι οἱ μόνοι ποὺ σᾶς πιστεύουν εἶναι οἱ ἑαυτοί σας… Οἱ ἄλλοι …ξέφυγαν!!!
Πόσο πιό …γκαγκά πρέπει νά εἶναι λοιπόν κάποιος γιά νά μήν ἀντιλαμβάνεται γιά ποιάν ἰδέα πολεμᾶ; Ἤ μήπως τό ξεχάσατε; 

Εἶμαι πολὺ ἐκνευρισμένη.
Ἐχθὲς τὸ βράδυ, μὲ ἀφορμὴ τὸ κείμενόν μου

«Κατὰ μάνα, κατὰ κύρη…»

ἔλαβα μήνυμα ἀπὸ κάποιον γνωστό μου, πρώην στρατιωτικό. 
Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ πάσχιζε νὰ μὲ πείσῃ πὼς ἐὰν ἐξακολουθήσω νὰ διατηρῶ τὴν εἰκόνα ποὺ βλέπετε στὴν ἀρχικὴ σελίδα τοῦ ἱστολογίου, καὶ παρουσιάζει ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου, κατὰ Βρυζάκη, ὑπηρετῶ τὴν Νέα Τάξι πραγμάτων. 
Ἄει καλά, σκέφθηκα, ἄς τοῦ ἀπαντήσω τοῦ σκορδόμυαλου. 
Καὶ ξεκινῶ νὰ γράφω….
Στὴν ἀρχὴ ἀπήντησα μὲ αὐτό

Πρῶτα ἀπὸ ὅλα, σὲ ἕναν στενόμακρο χῶρο, ὅπως αὐτὸς τῆς ἐπικεφαλῖδος, χωροῦν στενόμακρα θέματα. Ἄρα δὲν χωρᾶ ὅλος ὁ πίναξ τῆς ἐξόδου. Συνεπῶς κόβεται καὶ  φροντίζουμε νὰ ἀναδείξουμε τὸ τμῆμα τῆς μάχης, ποὺ ὅμως ἀναφέρεται σὲ θνητούς, καὶ μάλλιστα νεκρούς. (Βλέπε γυναικόπαιδα καὶ Ῥαζηκότσικα.)

Δεύτερον, ἐγὼ ἀναφέρομαι σὲ ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες, ἀνεξαρτήτως θρησκείας, πολιτικῆς θεωρήσεως καὶ κομματικῆς καταβολῆς. Συνεπῶς, δὲν ἀποκλείω, καὶ σοῦ τὸ ἔχω τονίσῃ ἤδη αὐτό, οὔτε τὸν ἄθεο, οὔτε τὸν δωδεκαθεϊστή, οὔτε τὸν ἰσλαμιστή (Πομάκο), ἀπὸ τὴν μεγάλη μάχη, ποὺ ἔρχεται, ὅταν θὰ ἔλθῃ. Αὐτὸ τὸ κάνουν αὐτοὶ ποὺ ἀγαποῦν τὸν ὅποιον θεό τους περισσότερο ἀπὸ τὴν Πατρίδα. 

          Τρίτον, καὶ σημαντικότερον. Σὲ μία ἔξοδο ὑπάρχουν νεκροί, πολλοί, ἀλλὰ καὶ ζωντανοί. Ὅμως δὲν ὑπάρχουν ἐξωγενεῖς θεοί. Αὐτοὶ οἱ θεοί εἶναι, ἐὰν μποροῦσες νὰ τὸ πῇς κάτι τέτοιο, μόνον αὐτοὶ ποὺ θὰ καταφέρουν νὰ βοηθήσουν ἄλλους, πολεμῶντας καὶ νικῶντας. Ἡ δύναμις εἶναι ὅμως μέσα τους. Ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἐξοθεν βοηθείας, ποὺ δὲν ὑπῆρξε ποτέ, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ φυλακιστῇ ὁ Κολοκοτρώνης, νὰ δολοφονηθῇ ὁ Ἀνδροῦτσος κι ὁ Καραϊσκάκης καὶ νὰ πεθάνῃ τυφλὸς ὁ Νικηταρᾶς. Ἤ, ἐὰν τὸ θέλῃς, νὰ σφαγιασθοῦν οἱ Σουλιῶτες, νὰ ὑπάρχῃ Ζάλογγο, νὰ ὑπάρχουν οἱ σφαγὲς τῆς Χίου, τῶν Ψαρῶν, τῆς κατοχῆς, τῆς γενοκτονίας καὶ τόσες ἄλλες σφαγὲς ποὺ ἔχουν ὑπάρξῃ.

Συνεπῶς ἀγαπητὲ *****, ἡ εἰκόνα δὲν ἀπεικονίζει κάτι λιγότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἤδη πιστεύω καὶ ποὺ «ἔχω δῇ», ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, νὰ συμβαίνῃ τελικῶς στὴν χώρα μας. 

Ἀπάντησις; 
Ἀφῆστε καλλίτερα…
Λέξι πρὸς λέξι, κι ἀμέσως μετὰ μία σφοδροτάτη ἐπίθεσις πρὸς τοὺς δωδεκαθεϊστές!!! 
Τὶ μασωνίες ἔμπλεξε, τὶ Φουράκηδες, τὶ Τζᾶνες… Βασικῶς δὲν ἀντιλαμβάνομαι τὸ τὶ παθαίνουν κάποιοι κι ἀφηνιάζουν, ὅταν τοὺς θίξῃς θεό, ὁμάδα, κόμμα… Σεληνιάζονται. 
Ἔως καὶ τὸν Σῶρρα ἔχωσε στὴν κουβέντα μας… 
Ὡς ἀπάντησιν τοῦ στέλνω μερικὲς θαυμάσιες φωτογραφίες ἀπὸ στοές, μασωνικές, μὲ χριστιανοὺς ὀρθοδόξους. Τίποτα… Τὰ μηνύματα δὲν τὰ προλάβαινα. 
Βρὲ καλό μου, ἡ Πατρίς κινδυνεύει. Αὐτήν τήν στιγμή θά κάτσουμε νά διαχωρίσουμε τό ἐάν ὁ δικός μου θεός εἶναι καλλίτερος ἀπό τόν δικό σου; Ἤ μήπως μέ ἐνδιαφέρει ἐάν ὁ συμπολεμιστής μου, ὁ διπλανός μου εἶναι βουδιστής ἤ λατρεύει τά …σοκολατάκια; Σκασίλα μου. Εἶναι ἐκεῖ καί πολεμᾶ ἤ θά τοῦ χώσω τήν ξιφολόγχη στό μάτι, πρό κειμένου νά τόν πείσω πώς ὁ δικός μου θεός εἶναι καλλίτερος ἀπό τόν δικό του; 
Ἀκατοίκητο τὸ ἔχουν κάποιοι… Δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικῶς!!! Ἀκατοίκητο….
Ὅταν πιὰ κουράστηκα, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ἐὰν θὰ περάσω στὸ …νεοταξίτικο στρατόπεδον, τοῦ ἔστειλα αὐτὴν τὴν ἀπάντησιν. 
*****, φοβᾶμαι πὼς δὲν ἔχεις καταλάβῃ διόλου τὸ σκεπτικό μου, τὴν Ἀνάγκη καὶ τὸ τὶ σημαίνει Ἑλλάς. 

Ἡ Ἔξοδος εἶναι ἱερὸ θέμα τῶν Ἑλλήνων, διότι παραμένουν ἐδῶ καὶ αἰῶνες στὴν φυλακὴ ὅπου ἄλλοι κρατοῦν τὰ κλειδιά.
 Ἐσὺ βλέπεις τὸ τώρα. Ἐγὼ βλέπω τὸ διαρκές. 
Ἐσὺ βλέπεις τὴν νέα τάξι, ἐγὼ βλέπω τὴν παλαιὰ καὶ νεά τάξι ποὺ διαρκῶς, ἀπὸ τότε ποὺ ἔχουμε καταγραφές, μᾶς πάει γ@μιῶντας. Κι αὐτὸ φυσικὰ μόνον γιὰ τὰ ἐπίσημα δεδομένα. Διότι τὰ ἄλλα, αὐτὰ ποὺ δὲν συμφέρουν, εἶναι ἀκόμη χειρότερα, καὶ  φυσικὰ δὲν ἀναφέρονται πουθενά.
Ἐάν γιά παράδειγμα, σοῦ πῶ, πώς «ἔχω ζήσῃ» σέ κάθε μικρή ἤ μεγάλη σφαγή Ἑλλήνων, θά μέ πιστέψῃς; Δὲν θὰ μὲ πιστέψῃς. Αὐτοὶ ὅμως ποὺ γνωρίζουν, ποὺ ἔχουν «δῇ» αὐτὰ ποὺ ἔχω δῇ κι ἐγώ, ὄχι μόνον μὲ πιστεύουν, ἀλλὰ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη θέτουν τὶς βάσεις πρὸ κειμένου νὰ λήξῃ διὰ παντὸς ἡ Ὕβρις. 
Ἐσὺ μιλᾶς γιὰ τὸν gap, τὰ σόγια του, τὴν μέρκελ, τὸν σαμαρᾶ, τὸν κάθε π@π@ρη τέλος πάντων. Μιλᾶς γιὰ τὴν Θράκη, γιὰ τὴν Ἤπειρο, γιὰ τὴν Μακεδονία…
Ἐγὼ μιλάω γιὰ ὅλην τὴν Ἑλλάδα ποὺ οὐδέποτε ἔπαψε νὰ ὑπάρχῃ. Ἡ Κάτω Ἰταλία τί εἶναι; Ὁ Πόντος; Ἡ Μασσαλία; Δῆλα δή θά ἀφήσω τά πολλά γιά νά πιάσω τά λίγα; Θά ἀφήσω τό Ὅλον γιά νά πάω στό μέρος; 
Ἐσὺ μιλᾶς γιὰ νὰ σώσουμε κάτι ἀπὸ τὸ τιποτιστᾶν κι ἐγὼ θέλω μίαν μεγάλη Ἑλλάδα, μὲ παγκόσμια λάμψι καὶ γερές, ὑγιεῖς βάσεις.
Ὄχι νὰ περισώσω κάτι ἀπὸ τὰ τελειωμένα ἀλλὰ νὰ δομήσω τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχή. 
Ἐσὺ μιλᾶς γιὰ αὐτὸ ποὺ βλέπουν οἱ πολλοί κι ἐγὼ μιλῶ γιὰ αὐτὸ ποὺ βλέπουν, κι ἐντός τους ζοῦν, οἱ λίγοι. 
Νομίζεις δῆλα δή πώς ἡ πρωθυπουργός τῆς Αὐστραλίας τυχαίως βγῆκε καί βροντοφώναξε «ζήτω ἡ 25η Μαρτίου»; Νομίζεις πώς αὐτή δέν γνωρίζει τό τί θά γίνῃ στόν πλανήτη σέ λίγον καιρό;
Ἐσὺ μιλᾶς γιὰ κάτι ἀνυπάρκτους μογγόλους, ποὺ πίστεψαν, διότι ἔτσι τοὺς εἶπαν, πὼς θὰ φθάσουν στὴν Λάρισσα. Ἐγὼ μιλῶ γιὰ ἔναν πλανήτη δίχως μογγόλους. Δίχως κτήνη ποὺ δολοφονοῦν παιδιά, μέσῳ τῆς ἀσιτίας καὶ τῶν ἀσθενειῶν. Γιὰ ἰσονομία κι ὄχι γιὰ διακρίσεις. 
Ἐσὺ μιλᾶς γιὰ μία Ἑλλάδα μικρή, μισή, κουτσουρεμένη. 
Ἐγὼ μιλῶ γιὰ τὴν πραγματικὴ Ἑλλάδα.
Εἶναι δύσκολο νὰ ἐξηγήσω ἤ νὰ ἀναλύσω αὐτὸ ποὺ συμβαίνει. Ὅμως συμβαίνει. Δὲν θέλω νὰ σὲ πείσω. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει νὰ πείσω κάποιον. Ξέρω ποῦ πάω, γιατί, πῶς, πότε θὰ φθάσω καὶ τὸ τὶ θὰ κάνω. Ξέρω ἀκόμη καὶ τὸν νικητή, καὶ τὸν χαμένο. Ξέρω καὶ τὸ τέλος ἐπίσης. Γιὰ αὐτὸ εἶμαι τόσο σίγουρη καὶ τόσο βεβαία. 
Ἐὰν λοιπὸν ἔκοβα τὸν χάρτη τῆς Ἑλλάδος, τότε πολὺ σωστὰ θὰ ἐρχόσουν νὰ μοῦ πῆς πὼς τὴν παρουσιάζω μικρότερη. Ἐσὺ ἔρχεσαι νὰ μοῦ πῇς νὰ μὴν κόψω τὴν ἔξοδο, διότι… τέλος πάντων, αὐτὰ πιστεύεις.
Κι ἐπαναλαμβάνω, ἐάν ἐγώ στηρίξω τόν χριστιανό, θά ἀγνοήσω ἤ ὄχι τόν ἄθεο ἤ τόν δωδεκαθεϊστή ἤ τόν ἰσλαμιστή; (Ναί, εἶναι ἰσλαμιστής. Εἶναι ὡραῖο νὰ ὡραιοποιῇς κάποια πράγματα, ἀλλὰ ὁ Πομάκος εἶναι ἰσλαμιστής. Τὸ γιατὶ τὸ ξέρει αὐτός, ὄχι ἐσύ!!!)
Τὰ περὶ σατανᾶ τὰ ἀγνοῶ. Πίστευα πὼς ἤσουν σοβαρὸ ἄτομο καὶ πὼς αὐτὰ τὰ περιγελοῦσες. Μπορεῖς νὰ χρησιμοποιῇς ὅπου θέλεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ ὄχι σὲ ἐμέναν. Δὲν ἔχω σατανᾶ ἐγώ. Συνεπῶς δὲν μὲ ἀφορᾶ. Ῥῶτα τοὺς φίλους σου χριστιανοὺς μασώνους νὰ σοῦ ποῦν γιὰ αὐτόν. Φαντάζομαι θὰ γνωρίζουν πολὺ περισσότερα. 
Τὰ κτήνη, ἀνεξαρτήτως προβιᾶς, ὅπου κι ἐὰν τὰ βάλῃς, κτήνη θὰ εἶναι. Ἐπίσης, κατ’ ἐμέ, οἱ Σέρβοι, ἐπίσης κτήνη εἶναι. Ἀπόγονοι τῶν Σλαύων δέν εἶναι πού ἔκοβαν στά δύο τούς Ἕλληνες; Τώρα ἔγιναν φίλοι μας διότι ἔχουμε τόν ἴδιο θεό; Ἀλήθεια; Ἔχεις συνειδητοποιήσῃ πώς στήν πρώτη εὐκαιρία θά βγάλουν τήν προβιά καί θά ξαναβροῦν τήν φύσιν τους;
Τὰ περὶ ὀραμάτων εἶναι πολὺ χαριτωμένα. Τὰ πιστεύω. Μάλλιστα κάποιοι θεώρησαν πὼς δὲν ἦταν ἡ Παναγιὰ ἀλλὰ ἡ πάνοπλος Ἀθηνᾶ, διότι ἡ Παναγιᾶ ἦταν πάντα μία ἥρεμη γυνακούλα. Οὐδέποτε πάνοπλος. 
Γιὰ τὸν Δαυλό, ἔχω τοποθετηθῇ πολλάκις. Βέβαια ἐκεῖ μέσα ἔγραφαν καὶ σοβαρὰ ἄτομα. Ἀλλὰ οὐδέποτε θεώρησα πὼς ἦταν μὴ καθοδηγούμενος, σὰν ἔντυπο. 
Τέλος, γνωρίζεις, κι ἄς μὴν τὸ παραδέχεσαι, πὼς σὲ μίαν μάχη θέλεις νὰ ἔχῃς δίπλα σου φίλο κι ὄχι ἐχθρό. Μὲ αὐτὴν τὴν στάσι σου παίζεις τὸ παιχνίδι τῶν κοσμοεξουσιαστῶν. Κόκκινοι-πράσινοι, δεξιοί-ἀριστεροί, χριστιανοί-ἄθεοι… Βᾶλε ὅποιον διαχωρισμὸ θέλεις. Τὸ παίζεις θαυμάσια τὸ παιχνίδι. Πρῶτος ἐσὺ θὰ κτυπήσῃς τὸν Ἕλληνα μόνον γιὰ τὰ πιστεύω του, τὰ ἀπολύτως προσωπικά, κι ὄχι διότι εἶναι ἤ δὲν εἶναι Ἕλλην. Πρῶτος ἐσύ, καθῶς ἐπίσης καὶ οἱ ἄλλοι, ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά, θὰ σηκώσετε τὸ ὅπλο νὰ κτυπήσετε τὸν σύντροφο. 
Καί εἶστε μωρέ πατριῶτες ἐσεῖς; Πατριώτης εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐπάνω κι ἀπὸ τοὺς θεούς του βάζει τὴν Πατρίδα του. Τόσες ὧρες ἐσύ, καθῶς ἐπίσης κι ἄλλοι πολλοὶ στὸ παρελθόν, πασχίζεις νὰ μὲ πείσῃς πὼς ὁ θεός σου εἶναι ὑπὲρ ἄνω Πατρίδος. Πλάκα μοῦ κάνεις; Ἔ;
Ξέρεις πόσους φίλους ἔχω ἀθέους, ἀριστερούς, δεξιούς, κεντρώους, δωδεκαθεϊστές, χριστιανούς; Ξέρεις πώςδέν συζητᾶμε θέματα πού μᾶς χωρίζουν παρά μόνον θέματα πού μᾶς ἐνώνουν; Ξέρεις πόσο περισσότερο ἐκτιμῶ τόν ἀναρχικό πού τιμᾶ τά πιστεύω του ἀλλά βάζει ἐπάνω ἀπό ὅλα τήν πατρίδα του, παρά τόν ξεφτιλισμένο ἔνθεο πού βάζει ἐπάνω ἀπό ὅλα τόν θεό του;
Κύττα ἐσὺ τὸν θεό καὶ κατηγόρα τοὺς ἄλλους. Ἐκεῖ εἶναι ὁ καθρέπτης σου. Λυπᾶμαι ποὺ δὲν τὸν βλέπεις.
Πάντως Πατρίδα ὑπὲρ ἄνω ὅλων δὲν θέτεις. Μὲ κάλυψες.
Σὲ εὐχαριστῶ πολύ.

Φ.

Τὴν ἀνταπάντησίν του δὲν τὴν ἔχω διαβάσῃ καὶ οὔτε πρόκειται. 
Ἀρκετὰ σάπισα τὸ μυαλό μου μὲ τὴν βλακεία κάποιων. 
Ἡ Ἐλλὰς προορίζεται νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ!
Ὁ κάθε ἀνθέλλην, ἠλίθιος, θρησκειολάγνος, ὁπαδός, κομματόσκυλο, ἄχθος ἀρούρης… ἁπλῶς δὲν μᾶς ἀφορᾶ.
Τὴν Πατρίδα μας δὲν θὰ τὴν φτιάξουμε βασιζόμενοι στὰ λάθη…
Θὰ ΘΑΨΟΥΜΕ τὰ λάθη καὶ θὰ τὰ πιάσουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἀκόμη κι ἐὰν χρειαστῇ νὰ ξηλώσουμε καὶ τὴν …ἴδια τὴν καρδιά μας. 
Υ.Γ.1.  Γιὰ ὅσους ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀντιληφθῇ τὸ τὶ παίζεται στὸν πλανήτη, ἄς καμαρώσουν λίγο τὴν φωτογραφία ποὺ προσέθεσα… Ἀπαντᾶ δίχως πολλὲς φιοριτοῦρες….
Υ.Γ.2. Ἀπεφάσισα νὰ μὴν σᾶς παρουσιάσω τὰ ὅσα μοῦ ἔγραψε. Ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ὅμοια του θὰ βρεῖτε σὲ ἀρκετοὺς σχολιασμοὺς τοῦ ἱστολογίου, νομίζω πὼς λίγο ἔως πολὺ τὰ γνωρίζουμε. Τοὺς βαρέθηκα. Ἐγὼ προχωρῶ κι αὐτοὶ ἄς πασχίζουν νὰ σώσουν τὰ ῥημάδια. Στὸ τέλος θὰ τοὺς πλακώσουν καὶ θὰ ἡσυχάσουμε ὅλοι μας. 
(Visited 62 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τελικῶς ποιός εἶναι περισσότερο Ἕλλην; Ὁ ἈΕΚτζῆς ἤ ὁ ΠΑΟΚτζῆς;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τελικῶς ποιός εἶναι περισσότερο Ἕλλην; Ὁ ἈΕΚτζῆς ἤ ὁ ΠΑΟΚτζῆς; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τελικῶς ποιός εἶναι περισσότερο Ἕλλην; Ὁ ἈΕΚτζῆς ἤ ὁ ΠΑΟΚτζῆς; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply