Γιατί;

 

Γιατί; Γιατί νά συμβαίνῃ αὐτό;
Γιατί νά ὑπάρχουν ἀνθρωποειδῆ πού δέν σέβονται καί δέν τιμοῦν τήν ζωή στόν πλανήτη;
Γιατί ἀκόμη ὅλοι αὐτοί πού σέβονται δέν ἔχουν ἀπαγορεύσῃ στά κτήνη νά ὑπάρχουν;

Τί φταίει μωρέ τό ζωντανό; 
Τί φταίει; 
Γιατί γιά νά γελάσουν κάποια κτήνη πρέπει αὐτό, καθῶς καί τόσα ἄλλα, νά βασανίζονται;
Γιά πόσο ἀκόμη θά κάνῃ ὑπομονή ὁ πλανήτης; Ἔ; Γιά πόσο νομίζετε;
Πάντως ὄχι γιὰ πολύ… Ὄχι γιὰ πολύ…

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Γιατί;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply