Τὸ νὰ ἀναλαμβάνῃς τὶς συνέπειες τῶν πράξεῶν σου εἶναι Ἀνάγκη!

Τὸ νὰ ἀναλαμβάνῃς τὶς συνέπειες τῶν πράξεῶν σου εἶναι Ἀνάγκη!Ἡ ἀκινησία εἶναι μία μορφὴ προώρου θανάτου…
Ἡ κίνησις ἐπιφέρει ὅμως καὶ στραβοπατήματα…
Γιὰ αὐτὰ τὰ στραβοπατήματα, ἐὰν ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ τὰ ἀποδεκτοῦμε, τότε δὲν διαφέρουμε καὶ πολὺ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀκινητοποιηθῇ.
Ὅμως τὰ λάθη εἶναι ἀναπόφευκτα γιὰ κάποιον ποὺ κινεῖται.
Καί τότε τί γίνεται; Τά μεταθέτει κάπου ἀλλοῦ; Ἀδιαφορεῖ γιά αὐτά; Ἤ τά χρησιμοποιεῖ ὡς πάτημα γιά νά ἀνεβῆ ἕνα ἀκόμη σκαλοπάτι στήν γνώσι;

Τὸ νὰ κρυβόμαστε πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό μας οὐσιαστικῶς, πασχίζοντας νὰ μεταθέσουμε τὶς εὐθύνες τῶν ἐπιλογῶν μας ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, εἶναι πράξις δειλίας.
Τὸ νὰ ἀγνοοῦμε αὐτὲς τὶς συνέπειες, ὡς μὴ ὑπάρχουσες, εἶναι πράξις συνήθης κι ἐπικρατοῦσα.
Τὸ νὰ ἀναλαμβάνουμε ὅμως τὶς συνέπειες τῶν πράξεῶν μας, ὡς ἀπολύτως συνειδητοποιημένα ἄτομα, εἶναι Ἀνάγκη. Ἀνάγκη!
Ὅσοι ἔμαθαν νὰ διαβιοῦν ἀλλοιῶς, τὸ ἔχουν χάσῃ πρὸ πολλοῦ τὸ παιχνίδι.
Ὅσοι ὅμως ἔχουν ἀποφασίσῃ νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσμο, ναί, εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ πάντα.
Κι ὅσο μεγαλυτέρα ἡ εὐθύνη, τόσο ἀξιολογότερα τὰ ἀποτελέσματα.

Λάθη θὰ γίνουν…
Τὸ θέμα εἶναι νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὀρθὰ τὰ ἀποτελέσματά τους…

Φιλονόη.

Υ.Γ.  Τώρα πιὰ βέβαια πιστεύω πὼς τὰ λάθη μειώνονται… Εἶναι βλέπετε ἡ Ἀνάγκη… Μόνον ὅσοι τὸ συνειδητοποιήσουν, λόγῳ Ἀνάγκης τώρα πιά, θὰ μπορέσουν νὰ περάσουν, προσεκτικὰ κι ἀποφασιστικά,  στὸ ἐπόμενον βῆμα.

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ νὰ ἀναλαμβάνῃς τὶς συνέπειες τῶν πράξεῶν σου εἶναι Ἀνάγκη!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ νὰ ἀναλαμβάνῃς τὶς συνέπειες τῶν πράξεῶν σου εἶναι Ἀνάγκη! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply