Ἡ γνώσις νικᾶ κάθε φόβο!

 

Ἡ γνώσις νικᾷ κάθε φόβο! Ναί, ἡ γνώσις νικᾶ κάθε φόβο.
Τὸν ἐξαφανίζει.
Ἡ λέξις φόβος προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀπουσία φωτός, δῆλα δὴ γνώσεως.
Ἄρα ὁ φωτισμός, ἡ γνώσις, τὸν ἐξαφανίζει.

Εἶναι σὰν τὸ παιδί, ποὺ ὅταν εἶναι μικρὸ καὶ τὸ κρατᾶ ἡ γιαγιά του ἀγκαλιά, τὴν ὥρα ποὺ πέφτουν κεραυνοί, ἐκείνη τινάζεται. Ὅταν ὅμως τὸ παιδὶ μεγαλώσῃ καὶ μάθῃ τὸν τρόπο ποὺ δημιουργοῦνται, τότε οἱ κεραυνοὶ μετατρέπονται σὲ ἕνα ἁπλὸ καιρικὸ φαινόμενον, ποὺ ὅμως δὲν ἔχει καμμία ἐπίπτωσι στὴν συναισθηματική του κατάστασι. Ἡ γνώσις ἀπομακρύνει τὴν ἄγνοια καὶ ὁ φόβος χάνεται, ξεχνιέται…

Ἡ γνώσις ὅμως νικᾷ τὴν ἄγνοια.
Ὄχι ἡ φαινομενικὴ γνώσις. Ἡ πραγματική. Αὐτὴ ποὺ σὲ κάνει νὰ ἀντιλαμβάνεσαι πὼς αὐτὰ ποὺ βλέπεις δὲν εἶναι ἡ πραγματικότης, ἀλλὰ κάτι ἄλλο, ποὺ τὴν σκιάζει. Τὴν κρύβει…

Ἡ γνώσις δὲν εἶναι μέσα στὰ βιβλία.
Μέσα στὰ βιβλία μποροῦμε νὰ βροῦμε κάποιες βάσεις, κάποιους κανόνες, κάποιους νόμους, ἀλλὰ οὐδέποτε τὴν γνώσι. Οὐδέποτε τὶς ἀρχές.
Αὐτὰ εἶναι ἀλλοῦ, ἔξω…
Γιὰ νὰ  ἀποκτήσῃ κάποιος πρόσβασι στὶς ἀρχὲς ἀπαιτοῦνται πολλά…
Μὰ τὸ κυριότερον μία καρδιὰ πλημμυρισμένη ἀπὸ ἔρωτα γιὰ τὴν ἀλήθεια, τὸ δικαιον καὶ τὸν  Ἄνθρωπο.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 54 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Ἡ γνώσις νικᾶ κάθε φόβο!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ γνώσις νικᾷ κάθε φόβο! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ γνώσις νικᾷ κάθε φόβο! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπαξιώνοντας τὸν φόβο… | UpNews.gr

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπαξιώνοντας τὸν φόβο… | Ἑλλήνων Φῶς

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπαξιώνοντας τὸν φόβο… | Arxisame.gr

Leave a Reply