«Γιατί δέν πίνει νερό τό ἄλογο;»

«Γιατί δέν πίνει νερό τό ἄλογο;»-Γιαγιά γιατί δεν πίνει νερό το άλογο;
-Περιμένει να του το προσφέρεις…
-Μα του έβαλα να πιει!!
-Χωρίς έναν καλό λόγο τίποτα δεν γίνεται… αν γίνει μετά γίνεται αγένεια… και η φύση πάντα είναι ευγενική μαζί μας όταν είμαστε εμείς μαζί της.

Πέτρος Φαχουρίδης

Ἡ Φύσις λοιπόν εἶναι εὐγενής μαζύ μας ὅταν τήν σεβόμαστε;
Καί τώρα; Τώρα πού δέν τήν σεβαστήκαμε;
Πῶς πρέπει νά μᾶς συμπεριφερθῇ;
Μήπως τολμοῦμε νά συλλογιστοῦμε;

Φιλονόη.

(Visited 32 times, 1 visits today)
2 thoughts on “«Γιατί δέν πίνει νερό τό ἄλογο;»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Γιατί δέν πίνει νερό τό ἄλογο;» | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Γιατί δέν πίνει νερό τό ἄλογο;» | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply