Ὁ μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων ἀπὸ μέσα.

Ὁ μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων ἀπὸ μέσα. Ἕνα μεγαλεῖον τῆς τεχνολογίας.
Μία ἀπερίγραπτος ἐφαρμοβὴ γνώσεων φυσικῆς, μηχανικῆς, ἀστρονομίας.
Καί πόσο πολύ ἔχει στήν χώρα μας προβληθῇ ὥς θέμα;

 Θὰ ἔλεγα ἀπὸ ἐλάχιστα ἔως καθόλου, ἀναλογικῶς μὲ τὸ μέγεθος τοῦ εὑρήματος.

  Μᾶς κρατοῦν στά σκοτάδια;
Μπᾶ…
Ὅλο φῶς καὶ ἀλήθεια ἡ παιδεία μας… θὰ λέγαμε ἐὰν δὲν εἴχαμε γίνῃ ἐν τελῶς Παπούα!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων ἀπὸ μέσα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων ἀπὸ μέσα. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply