Ποῦ ἀκριβῶς εἶναι οἱ ἀρχαιότητες πού ἐκλάπησαν ὑπό τῶν Γερμανῶν;

Γιὰ νὰ θάβουν ἄγαλμα, ἀποκλείεται.
Γιὰ νὰ θάβουν νεκρό, ἀποκλείεται…
Γιὰ νὰ ξεθάβουν ὅμως ΔΙΚΑ μας κληροδοτήματα, ναί, αὐτὸ εἶναι τὸ βέβαιον.
Ἄλλως τὲ γνωρίζουμε ὅλοι τὴν ἀγωνία τῶν φυλάκων τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως νὰ κρύψουν, νὰ θάψουν, νὰ ἐξαφανίσουν τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα, διότι ἀντιλαμβάνονταν βαθύτατα τὸ μέγεθος τῆς βαρβαρότητος τοῦ κατακτητοῦ.Ποῦ ἀκριβῶς εἶναι οἱ ἀρχαιότητες πού ἐκλάπησαν ὑπό τῶν Γερμανῶν;

 

Γερμανοὶ ἀξιωματικοὶ καὶ διπλωματικοὶ ὑπάλληλοι κλέβουν χωρὶς κουκοῦλες καὶ ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ  ἄγαλμα  Ἑλληνικό.
Περισσότερα ἀπὸ 8.000 ἀγάλματα ἔκλεψαν στὴν κατοχή.
Τότε θὰ ἔκαναν καὶ μουσεῖα, γιατὶ ἐὰν ἔκαναν πρίν, τί θά ἔβαζαν μέσα; Βελανίδια;

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Ποῦ πῆγαν λοιπόν ὅλα αὐτά;
Ἔ; Διότι ἐμεῖς δὲν τὰ ἔχουμε. Μᾶς ἄφησαν μόνον αὐτὰ ποὺ δὲν ἐντόπισαν.
Τά ὑπόλοιπα; Θά μποροῦσαν εὐγενικῶς νά μᾶς τά ἐπιστρέψουν ἤ νά τούς πάρῃ κι αὐτούς καί νά τούς σηκώσῃ κατά πῶς τούς πρέπει;

Φιλονόη.

(Visited 38 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Ποῦ ἀκριβῶς εἶναι οἱ ἀρχαιότητες πού ἐκλάπησαν ὑπό τῶν Γερμανῶν;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποῦ ἀκριβῶς εἶναι οἱ ἀρχαιότητες πού ἐκλάπησαν ὑπό τῶν Γερμανῶν; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποῦ ἀκριβῶς εἶναι οἱ ἀρχαιότητες πού ἐκλάπησαν ὑπό τῶν Γερμανῶν; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γερμανοί, πόλεμος καί ἀρχαιότητες; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπάντησις τοῦ Γεωργίου Λεκάκη σὲ ἐλλιπέστατον ἄρθρον τῆς «Καθημερινῆς» | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ σοῦπα τοῦ μπακάλη. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply