Πῶς θά μπορούσαμε νά διακρίνουμε τήν ἡμέρα ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ νύκτα;

Πῶς θά μπορούσαμε νά διακρίνουμε τήν ἡμέρα ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ νύκτα;Όλα τα είδη των ανθρωπίνων συμπεριφορών είναι απαραίτητα προκειμένου να μη διαταράσσεται η οικολογία του πνεύματος και να μπορεί το πνεύμα να εξελίσσεται.
Πώς θα μπορούσαμε να μάθουμε την αγάπη αν δεν υπήρχαν εκείνοι που μας κάνουν να θυμώνουμε;
Πώς θα μπορούσαμε να μάθουμε να συγχωρούμε αν δεν υπήρχαν αυτοί μας έχουν προδώσει;
Πώς θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε τη δύναμη μας αν δεν υπήρχαν εκείνοι που μας υποτιμούν;
Πώς θα μπορούσαμε να διακρίνουμε την ημέρα αν δεν υπήρχε η νύκτα;

Γιώτα Σούσουλα

Οἱ ἀντιθέσεις.
Ἀλλά ποιές ἀντιθέσεις;
Ἀφ΄ ἑνὸς οἱ παρατηρήσιμες κι ἀφ΄ ἑτέρου οἱ ἀνθρώπινες.
Ἄν καὶ τώρα πιά, μετὰ ἀπὸ τόση ἀσχήμια γύρω μας, τόση ἀρνητικότητα, τόση ἀπελπισία, ἕνα ἀρχίζω νὰ ἀντιλαμβάνομαι βαθύτατα: Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἡ ὑπέρμετρος Ὕβρις, δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ λάβῃ τὸν δρόμο τῆς καθάρσεως ἡ Νέμεσις.
Οἱ ἀντιθέσεις λοιπὸν εἶναι ἀπαραίτητες. Ὑγιεῖς. Ἀρκεῖ μόνον νὰ μὴν ὑποτιμοῦν καὶ νὰ μὴν ὑποβιβάζουν τὸν Ἄνθρωπο σὲ δοῦλο.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply