Ἐμεῖς μιλᾶμε γιὰ γενοκτονία κι αὐτοὶ μιλοῦν γιὰ νίκη!

Εἶναι κτήνη τελικῶς!
Καὶ εἶναι ὅλοι τους!
Στὴν χθεσινή μου σημείωσι, μὲ τίτλο:

Ὁ Κεμὰλ ποτὲ δὲν ἔφυγε…

ἔγραφα πὼς ἡ λογικὴ τῆς γενοκτονίας ἦταν νὰ προκαλέσῃ συνθῆκες σόκ, πρὸ κειμένου νὰ τρομοκρατήσῃ, νὰ ἀκινητοποιήσῃ καὶ τελικῶς νὰ ὁμογενοποιήσῃ μίαν κοινωνία. Κι ἐπέτυχε!!!Ἐμεῖς μιλᾶμε γιὰ γενοκτονία κι αὐτοὶ μιλοῦν γιὰ νίκη!

Samsun, a flag 1919 meters to celebrate the Genocide of Pontian Greeks.
Σαμψούντα, μία σημαία 1919 μέτρα γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων Ποντίων!

Αὑτὴ ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὴν Σαμψούντα, ἐχθές, καὶ παρουσιάζει τὴν ὑπερηφάνεια τῶν τούρκων ποὺ κατάφεραν νὰ διώξουν τοὺς κακοὺς Ποντίους ἀπὸ τὸν τόπο τους γενοκτονῶντας τους!!! Τόσο ἁπλᾶ!!!
Μήπως δέν καταλάβαμε κάτι;
Διότι αὐτοὶ ὄχι μόνον δὲν πρόκειται νὰ ζητήσουν συγγνώμη γιὰ τὰ ἐγκλήματά τους, ἀλλὰ εἶναι πανέτοιμοι νὰ τὰ ἐπαναλάβουν ἀνᾷ πάσᾳ στιγμή!!!
Στὴν σημερινὴ Τουρκία ὑπάρχουν ἐκατομμύρια πλέον ἀπόγονοι αὐτῶν ποὺ τότε δὲν ἔφυγαν.
Δὲν τὸ λέω ἐγώ. Τὸ λέν Πανεπιστημιακοί, πολλῶν ἐθνοτήτων, ποὺ μετὰ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν μελέτες γενετικῆς, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας κατέληξαν στὸ συμπέρασμα πὼς ναὶ μὲν ἀφομοιώθηκαν στὸν γενικότερο πληθυσμό, στὴν σούπα, ἀλλὰ ἀκόμη κρατοῦν κάτι ἀπὸ τὶς μνῆμες τους. Πρὸς τοῦτο κι ἐμφανίζονται χριστιανοὶ ἤ ὁμιλοῦντες τὴν Ἑλληνικὴ ἤ μὲ ἀρμενικὲς συνήθειες. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ ἐλάχιστον, διότι ἡ κοινωνία τους ἔχει ἐκπαιδευθῇ μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ τελικῶς κατήντησε νὰ διαθέτῃ στὸ 99% τοῦ πληθυσμοῦ ἀπολύτως ἐλεγχομένους καὶ κατευθυνομένους. Δῆλα δὴ αὐτὸ ποὺ πάντα εἶχε ἡ τουρκία. Στρατιὲς φανατικῶν δολοφόνων!!! Κτηνοποιημένα ἀνθρωποειδή!!!

Βέβαια θὰ μοῦ πεῖτε πὼς ἔτσι τοὺς ἔμαθαν.
Ναί, ἀληθές. Ἔτσι τοὺς ἔμαθαν. Κοντὰ δέκα αἰῶνες τοὺς ἐκπαιδεύουν. Ἀκόμη καὶ οἱ πυρῆνες τῶν κυττάρων τους τουρκικὰ σκέπτονται.
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ τοῦρκοι δὲν εἶναι ἔθνος ἀλλὰ πολιτική, ναί, ἔως καὶ οἱ πυρῆνες τῶν κυττάρων τους κουβαλοῦν πλέον τὴν πληροφορία ἐκείνη ποὺ μεταμορφώνει τοὺς δούλους σὲ νέους δολοφόνους.

Ἐδῶ εἴμαστε κι ἐδῶ εῖστε…
Σὲ λίγο θὰ δοῦμε ἐὰν ἔχουν ἀλλάξῃ στὸ ἐλάχιστο!
Ἑτοιμάζονται νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς πράγματι, ἴδια κτήνη εἶναι ὅπως καὶ τότε.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κάποια κυβερνητική ἀντίδρασις; Μπᾶ… Γιατί; Ἔχουμε κυβέρνησι; Πιὸ εὔκολα θὰ διαμαρτυρηθῇ ἡ Μέρκελ παρὰ κάποιος ἀπὸ ἐδῶ.

φωτογραφία καὶ πληροφορία

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐμεῖς μιλᾶμε γιὰ γενοκτονία κι αὐτοὶ μιλοῦν γιὰ νίκη!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πῆγες νά γελοιοποιήσῃς τόν τσολιᾶ φουκαρᾶ; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply