Ἦταν κάποτε μία κατοικία…

Ἦταν κάποτε μία κατοικία...1Ὅταν κάποιοι, πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ζοῦσαν σὲ αὐτὴν τὴν ἤπειρο, κάπου κατοικοῦσαν.
Αὐτὲς λοιπὸν οἱ κατοικίες ἴσως θὰ πρέπῃ νὰ συνειδητοποιήσουμε πόσες διαφορὲς εἶχαν ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμαστε σήμερα ὡς κατοικία.

Βέβαια, κάποιοι ζοῦσαν ὡς ἄνθρωποι καὶ κάποιοι ἄλλοι ὡς κτήνη…
Καμμία διαφορά… Καὶ σήμερα τὰ ἴδια συμβαίνουν, ἀλλὰ γιὰ ἄλλους λόγους…

Αρχαία Ευρώπη και αρχαία Κρήτη.Ἦταν κάποτε μία κατοικία...2Ἦταν κάποτε μία κατοικία...3

 

Εσωτερικό αρχαίου ευρωπαϊκού σπιτιού κι εσωτερικό αρχαίου Ελληνικού σπιτιού.
Οι Ευρωπαίοι δεν έκτιζαν λέει τέτοια σπίτια, σαν τα ελληνικά,  για να μην πληρώσουν χαράτσιἮταν κάποτε μία κατοικία...4

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Πρέπει βέβαια νὰ λάβουμε σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν μας τὴν βυζαντινοκρατία καὶ τὴν τουρκοκρατία.
Ἀπὸ μόνες τους ἦταν καταστροφικὲς γιὰ κάθε ἐπίπεδον διαβιώσεως. Πολλῷ δὲ μάλλον ἐφ΄ ὅδον ἕδρασαν συνδυαστικά. Ἐξαφάνισαν οὐσιαστικῶς κάθε ἀντίληψι, ἀνάγκη καὶ σκέψι γύρω ἀπὸ τὸν ἀναγκαῖο τρόπο διαβιώσεως, ἐπιβάλλοντας τὸν κτηνώδη.
Κι ἀκόμη ἀνηφόρες ἀνεβαίνουμε…

Φιλονόη.

(Visited 328 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἦταν κάποτε μία κατοικία…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἦταν κάποτα μία κατοικία… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἦταν κάποτε μία κατοικία… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply