Ἄς δοῦμε μὲ ἄλλην ματιὰ τὰ γεγονότα

Ἄς δοῦμε μὲ ἄλλην ματιὰ τὰ γεγονότα.4Ναί, ἡ καταστροφὴ ἐξαπλώνεται.

Ναί, διαβιοῦμε πλέον σὲ συνθῆκες ΣΟΚ, γιὰ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε. Ὁ τρόμος μᾶς ἔχει κυριεύσῃ!!!

Ναί, ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ἡ θέασις τῆς ἐξαθλιώσεως εἶναι κάτι ποὺ ἐπιβεβαιώνει αὐτὸ ποὺ ἤδη αἰσθανόμαστε καὶ πιστεύουμε πὼς ἰσχύει. Ἀφῆστε δὲ ποὺ μᾶς ἀκινητοποιεῖ ἀκόμη περισσότερο…

Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι. Δὲν εἶναι διόλου ἔτσι! Ἤ ὀρθότερα, δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἔτσι…

Μήνυμα που μου ήρθε λίγο νωρίτερα:

«Μην αναπαράγεις θλιβερές και αρνητικές ειδήσεις αυτοκτονίες ανεργίες κλπ, συμβάλλεις άθελα σου στο αρνητικό αντιευρωπαϊκό κλίμα που κάποιοι καλλιεργούν, και το ξέρεις»

Ἐχθὲς πῆγα στὴν λαϊκή.

Ναί, ξαναεῖδα ἐξαθλιωμένους νὰ ἀναζητοῦν λίγη τροφὴ στὰ σκουπίδια.

Ἀλλὰ εἶδα κι ἀνθρώπους νὰ ἀγοράζουν τὴν τροφή τους. Νὰ πηγαίνουν στὴν λαϊκὴ σχεδὸν ἀξημέρωτα γιὰ νὰ βροῦν τὸ φρεσκότερο φροῦτο ἤ λαχανικό. Πράξις ποὺ δηλώνει πὼς ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀγοράσουν κάτι σὲ κανονικὴ τιμὴ κι ὄχι σὲ τιμὴ προσφορᾶς. Ἤ πὼς ἀγωνίζονται. Δὲν τὸ βάζουν κάτω.

Ὁ γείτονάς μου, ὁ κυρ Γιάννης, συνταξιοῦχος ἐδῶ καὶ  χρόνια, πηγαίνει στὸ χωριὸ καὶ δουλεύει στὰ χωράφια τῶν συγχωριανῶν του. Ἔρχεται μίαν φορὰ τὸν μήνα στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ δῇ τὴν οἰκογένειά του, φορτωμένος μὲ καλούδια. Ἑβδομήντα χρονῶν ἄνθρωπος εἶναι. Δέν θά μποροῦσε νά κάθεται καί νά κλαίῃ τήν Μοίρα του τήν μαύρη; Δὲν τὸ κάνει. Παλεύει!!! Ὄρθιος στέκεται.

Ναί, ἡ οἰκονομικὴ κατάῤῥευσις τῆς χώρας εἶναι γεγονός. Ἀλλὰ ὀφείλουμε καὶ πρέπει νὰ τὸ ἀντιμωτωπίσουμε.

Ἔχουμε περάσῃ ἀπὸ γενοκτονίες καὶ γενοκτονίες καὶ δὲν σταματήσαμε. Θά σταματήσουμε τώρα νά ἀγωνιζόμαστε;

Ναί, ἔχω χάσῃ ἀρκετοὺς φίλους καὶ γνωστούς, ποὺ δὲν ἄντεξαν στὴν πίεσι.

Τί θά κάνουμε τώρα;

Θά σταθοῦμε ἀκίνητοι καί θά κλαῖμε ἤ θά δοῦμε πῶς θά προσαρμοστοῦμε καλλίτερα γιά νά ἀντιμετωπίσουμε ἐπιτυχῶς τά νέα δεδομένα, τά ὁποῖα χειροτερεύουν.

Ἀν τὶ νὰ ἑστιάζουμε στὸ μαῦρο καὶ στὴν καταστροφή, εἶναι καλλίτερο νὰ ἑστιάζουμε στὴν προσαρμοστικότητα καὶ στὴν ἀνατροπὴ αὐτῶν ποὺ μᾶς καταπιέζουν.

Λίγη προσπάθεια θέλει. Λίγη.

Ἄλλως τε εἶναι δεδομένον πὼς θὰ νικήσουμε. Τί θέλουμε; Νά εἴμαστε μέσα στίς «παράπλευρες ἀπώλειες» ἤ νά γίνουμε ἐμεῖς οἱ  ἀναδομητές αὐτοῦ πού ἔρχεται;

Υ.Γ. Δεν ἐθελοτυφλῶ. Πονῶ κι ἐγὼ ἀπὸ τὴν ἀπελπισία καὶ τὸν πόνο τῶν ἄλλων. Ὅμως δὲν μπορῶ νὰ κλειστῶ μέσα στὸν πόνο καὶ νὰ παραλύσω. Πρέπει νὰ παλέψω, ἀκόμη καὶ μὲ τὸν ἑαυτόν μου, γιὰ νὰ ἐπιβιώσω ἀρχικῶς καὶ νὰ νικήσω τελικῶς.

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἄς δοῦμε μὲ ἄλλην ματιὰ τὰ γεγονότα

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄς δοῦμε μὲ ἄλλην ματιὰ τὰ γεγονότα. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄς δοῦμε μὲ ἄλλην ματιὰ τὰ γεγονότα. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply