Αύτὸ θὰ πῇ τέχνη στὴν στάθμευσι!!!

Αύτὸ θὰ πῇ τέχνη στὴν στάθμευσι!!!Προσέξτε τὴν λεπτομέρεια.
Δὲν ἔχει ῥίξῃ τὸ αὐτοκίνητό της μέσα στὸ νερό. Οὔτε ἐπάνω στὸ πλοιάριον.
Τὸ ἔχει μὲ τέτοιον τρόπο …σταθμεύσῃ, ποὺ οὐσιαστικῶς ἀποδεικνύει πὼς ναὶ μὲν ἦταν στὴν κοσμάρα της, ἀλλὰ κατάφερε νὰ τὸ ἀφήσῃ αἰωρούμενον!!!

Τί περισσότερο θέλουμε; Ἔ;
Ἐσεῖς, πού γελᾶτε θά τά καταφέρνατε καλλίτερα;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
One thought on “Αύτὸ θὰ πῇ τέχνη στὴν στάθμευσι!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αύτὸ θὰ πῇ τέχνη στὴν στάθμευσι!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply