Καί οἱ Καστανιέτες Ἑλληνικές εἶναι;

Καί οἱ Καστανιέτες Ἑλληνικές εἶναι;1Νὰ σᾶς πῶ…
Θεωρῶ πὼς τίποτα στὴν Μεσόγειο, τοὐλάχιστον, δὲν ξέφυγε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἐπιῤῥοή.
Μὰ τίποτα.
Ἀπὸ ἄκρου εἴς ἄκρον, σὲ αὐτὴν τὴν κλειστὴ θάλασσα, τὴν Ἑλληνικὴ λίμνη, ὅπως τὴν ἔλεγαν, τὰ πάντα θυμίζουν τὴν ἐπίδρασι τῶν πρώτων κατοίκων.
Ποῦ πῆγαν αὐτοί; Χάθηκαν; Ἐκτοπίσθηκαν; Εἶναι ἀκόμη ἐκεῖ;
Αὐτὸ δὲν τὸ γνωρίζω. Πάντως σίγουρα δὲν ἔχουν καταφέρῃ κάποιοι νὰ σβήσουν ὅλα τὰ ἴχνη…
Κι αὐτὸ εἶναι καλό… Τὸ καλλίτερο!!!

Φιλονόη.

Καὶ οἱ Καστανιέςτες Ἑλληνικὲς εἶναι.

Ξέραμε ὅ,τι οἱ καστανιέτες εἶναι ἰσπανικές.
Τὶς χρησιμοποιοῦν κυρίως στοὺς ἰσπανικοὺς χορους καὶ ῥυθμοὺς μουσικῆς, τονίζοντας χορευτικὲς κινήσεις καὶ ὑπογραμμίζοντας τὸν ῥυθμό. 
Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ ἄκουσμα τῆς καστανιέτας στὴν πασίγνωστη διεθνῶς μουσικὴ ὑπόκρουση τῆς «ἰσπανικῆς ὑποχωρήσεως».
Δὲν ξέραμε ὅμως ἀπὸ ποῦ τὶς πῆραν. Καί οἱ Καστανιέτες Ἑλληνικές εἶναι;2Καί οἱ Καστανιέτες Ἑλληνικές εἶναι;3Καί οἱ Καστανιέτες Ἑλληνικές εἶναι;4

Δεῖτε τὶς φωτογραφίες.
Κάτω φαίνεται Ἑλληνίδα χορεύτρια μὲ καστανιέτες. (Βρετανικὸ Μουσεῖο.)
Ἐπίσης κι ἄλλες καστανιέτες σὲ Ἑλληνικὰ ἀγγεῖα.
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 325 times, 1 visits today)
One thought on “Καί οἱ Καστανιέτες Ἑλληνικές εἶναι;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καί οἱ Καστανιέτες Ἑλληνικές εἶναι; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply