Ψᾶξε τὴν ζωὴ ποὺ χάνεις…

Ψᾶξε τὴν ζωὴ ποὺ χάνεις...Ψᾶξε…
Ὁ καιρὸς κυλᾶ…
Τρέχει… Φεύγει… Καὶ μαζύ του κι ἐσύ…
Θυμήσου τὸ γιατὶ εἶσαι ἐδῶ… Θυμήσου… Εἶναι πλέον ἀνάγκη…
Ῥῶτα τὸν ἑαυτόν σου… Κύττα τον βαθειὰ μέσα στὰ μάτια καὶ ῥῶτα τον… Ξέρει…

Μὴν φανταστῇς πὼς θὰ σοῦ προτείνω ἐρωτικὲς κι ἐξωτικὲς περιπέτειες…
Οὔτε ἄγνωστες ἐρημικὲς παραλίες…
Οὔτε φαντακτερὰ ῥοῦχα καὶ παπούτσια καὶ στολίδια…
Ἡ ζωή μας εἶναι ἀλλοῦ…
Εἶναι ἐκεῖ ποὺ δὲν ἔχουμε κυττάξει ἀκόμη…
Εἶναι μέσα μας…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “Ψᾶξε τὴν ζωὴ ποὺ χάνεις…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ψᾶξε τὴν ζωὴ ποὺ χάνεις… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply