Μεγάλη ἡδονὴ νὰ παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸ κατούρημά μας!!!

Μεγάλη ἡδονὴ νὰ παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸ κατούρημά μας!!!Γιὰ αὐτούς… Ὄχι γιὰ ἐμᾶς…
Δὲν ξέρω τὶ συμβαίνει… Μὰ κάποιοι ἔχουν πράγματι βλῆμα στοὺς ἐγκεφάλους τους, καὶ μάλλιστα μεγάλου μεγέθους. Τόσο μεγάλου ποὺ ἀν τὶ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ πῶς ἐπὶ τέλους θὰ βροῦν τρόπους νὰ φτιάξουν τὸν κόσμο, αὐτοὶ πασχίζουν νὰ παραμένουν κουτσομπόληδες.
Εἶναι μεγάλη ἡ ἡδονή τους!!!
Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην, ποιός ἀφέντης, στήν διάρκεια τῆς ἱστορίας, δέν ἤθελε νά παρακολουθῇ, νά ἐλέγχῃ καί τελικως νά κατευθύνῃ τίς πράξεις καί τίς σκέψεις τῶν ὑπηκόων του;
Διότι ἐὰν ὁ ὑπήκοος σκέπτεται ζαβολιές, τότε ὁ ἀφέντης κινδυνεύει νὰ πάψῃ νὰ εἶναι ἀφέντης.
Συνεπῶς ἡ ὅποια του ἀνωμαλία εἶναι, ἀπὸ μίας ὀπτικῆς, δικαιολογημένη…

Παράνοια;
Ἔ καί;
Γιατί; Θά πονέσουν αὐτοί;
Ἐμεῖς πονᾶμε…

Ὅσο γιὰ τὸν Ἀντωνιάδη…
Ἐν τάξει… Θαυμάσιος ὑποτακτικός… Πιστεύει, ἐλπίζει, ὀνειρεύεται πὼς θὰ γλυτώσῃ…
Καλὰ κάνει… Γιὰ μίαν ἐλπίδα ὑπάρχουν κάποιοι. Γιατί ὄχι κι αὐτός;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Μοῦ ἀρέσει ποὺ ξεκινήσαμε νὰ καιγόμαστε ἐπὶ τέλους. Τώρα πιὰ ἕνας δρόμος μᾶς μένει. Νὰ ἀναγεννήσουμε τὸν Φοίνικα μέσα μας!

Πηγὴ γιὰ τὸ ταινιάκι ὁ ἀσυμπίεστος.

φωτογραφία

(Visited 29 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μεγάλη ἡδονὴ νὰ παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸ κατούρημά μας!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μεγάλη ἡδονὴ νὰ παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸ κατούρημά μας!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μεγάλη ἡδονὴ νὰ παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸ κατούρημά μας!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply