Κουρεῖον ἡ «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις».

Κουρεῖον ἡ «Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις».Τὸ εἶδα ἐγὼ τὸ ὄνειρο…
Καὶ τὸ εἶδα ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησαν αὐτὰ τὰ «περίεργα» παιχνίδια μὲ τὴν Κύπρο.
Διότι τὸ πρόβλημά τους δὲν εἶναι τὰ χρέη. Αὐτὰ εἴπαμε, πλαστὰ εἶναι. Κάτι ΚΛΙΚ, κάτι ΚΛΟΥΚ καὶ τελείωσε. Πᾶρε μίαν Ἑλλάδα μὲ 600 δισεκατομμύρια χρέος. Πᾶρε καὶ μίαν Ἰταλία… Καὶ μίαν Ἰσπανία… Καὶ μίαν Πορτογαλία.. Γενικῶς… πᾶρε νὰ ἔχῃς.
Ὅμως δὲν θέλουν τὸ χρῆμα μας, ἀλλὰ τὸν χρυσό μας. Αὐτὸν ποὺ θὰ μᾶς ἁρπάζουν σὲ λίγον καιρὸ γιὰ ἕνα κουταλάκι λάδι.

Τὸ πρόβλημα, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, δὲν εἶναι νὰ ἀφήσουμε τὰ χρήματά μας στὶς τράπεζες, ἤ νὰ τὰ πάρουμε. Τὰ χρήματά μας (χρήματά σας, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, διότι ἐγὼ δὲν διαθέτω!!!) ἁπλῶς σὲ λίγον καιρὸ θὰ εἶναι χαρτοπόλεμος. Τὸ πρόβλημά τους εἶναι νὰ μὴν ἔχουμε καμμίαν δυνατότητα ἐπιβιώσεως. Ὁριακά.. Ἴσα γιὰ νὰ σιγοσβήνουμε… Σιγὰ σιγά..

Ἄρα, ὅλες αὐτὲς οἱ δῆθεν προειδοποιήσεις εἶναι γιὰ νὰ πάρουμε τὰ χρήματα ἀπὸ τὶς τράπεζες καὶ νὰ μείνουμε μὲ τὸν χαρτοπόλεμο.
Βέβαια, καὶ στὶς τράπεζες νὰ τὰ ἀφήσουμε, πάλι χαρτοπόλεμος θὰ εἶναι. Μόνον ποὺ ἐκεῖ, τέλος πάντων, θὰ μᾶς τὰ ἀντικαταστήσουν μὲ κάτι ἄλλο. Τὸ τὶ θὰ εἶναι αὐτὸ τὸ ἄλλο δὲν ξέρω. Ἴσως ἀέρας κοπανιστός, ἴσως καὶ μὲ ῥίγανη, ἴσως ἀκόμη καὶ …τίποτα!!! Ποιός ξέρει;

Γιὰ τὴν ὥρα μᾶς τρομοκρατοῦν γιὰ νὰ μαζέψουμε τὰ λεφτὰ καὶ νὰ τὰ μετατρέψουμε σὲ χρυσό.
Καὶ μετά, ὅταν θὰ πέσῃ τὸ χονδρὸ κούρεμα, νὰ μᾶς δῶ τὶ θὰ κάνουμε τὸν χρυσό. (Ἐὰν φυσικὰ μᾶς τὸν ἀφήσουν τὰ …τρωκτικά!)

Φιλονόη.

ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

«Κούρεμα» ακόμα και σε καταθέσεις κάτω από 100.000 ευρώ

Υποψήφιες για «κούρεμα» (έστω και τελευταίες στην σειρά) είναι οι -μέχρι σήμερα- εγγυημένες καταθέσεις κάτω από 100.000 ευρώ σε τράπεζες που καταρρέουν, σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο του σχεδίου οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις «εκ των έσω» διασώσεις τραπεζών (bail-in). Κατά την WSJ, το κείμενο κινείται σε σκληρότερη γραμμή από τα προηγούμενα: Όχι μόνο βάζει τις καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ στην σειρά για haircut (παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα μείνουν στο απυρόβλητο), αλλά και διευρύνει την λίστα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών που θα «κουρεύονται».

Επίσης, κατηγοριοποιεί και τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, επιφυλάσσοντας ευνοϊκότερη μεταχείριση στους ιδιώτες και τις μικρές επιχειρήσεις που θα κουρεύονται μόνο ύστερα από τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους senior ομολογιούχους.

ἡμερησία

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Κουρεῖον ἡ «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κουρεῖον ἡ «Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις». | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply