Ὁλοκαύτωμα ἤ γενοκτονία;

Βρὲ παιδιά…
Ἔχουμε χάσῃ τὴν ἔννοιαν τοῦ μέτρου.
Ἔχουμε χάσῃ γενικῶς τὰ αὐγὰ καὶ τὰ πασχάλια.
Βγῆκε λέει ὁ Ἄλφα βο(υ)λευτης τῆς χρυσῆς αὐγῆς καὶ ἠρνήθῃ τὸ ὁλοκαύτωμα. Βγῆκε μετὰ καὶ ὁ Βῆτα.
Ἔ καί; Τί ζόρι τραβᾶτε; Ἔχω, δυστυχῶς μας, τὴν ἐντύπωσι πὼς ἔχουμε χάσῃ τὴν ἔννοιαν τῶν ἐννοιῶν.
Ὁλοκαύτωμα ἀγαπητοί μου σημαίνει τὸ νὰ βάλῃς σε ΟΛΟΥΣ φωτιὰ καὶ νὰ τοὺς καύσῃς.

Στὸ Δίστομον, γιὰ παράδειγμα, εἴχαμε σφαγή.
Στὸ Κοντομάρι εἴχαμε δολοφονία ἀμάχων.
Στὴν μονὴ Ἀρκαδίου εἴχαμε Ὁλοκαύτωμα.
Τί δέν ἀντιλαμβανόμεθα;

Κυττῶ τὶς φωτογραφίες τῶν ἀπελευθέρων πιά, ἀπὸ τὰ βασανιστήρια τῶν Γερμανῶν, Ἑβραίων καὶ διαπιστώνω στὰ πρόσωπά τους ταλαιπωρία, φρίκη, πόνο.
Πρόσωπα ποὺ ἔγιναν δέκτες πειραμάτων, ὑπεχρεώθησαν σὲ καταναγκαστικὴ ἐργασία, γενοκτονήθηκαν…
Ἀλλά ζωντανοί ποῦ ἀκριβῶς κάϋκαν; Αὐτό ποιός ἀπό τούς ἱστορικούς τό καταγράφει;

Γιὰ νὰ συνέλθουμε λίγο.
Τόσο δά, ὅσο πατᾶ ἡ γάτα… Λίγο.
Νὰ ἀνοίξουμε ἕνα λεξικὸ καὶ νὰ ἀναζητήσουμε τὶς λέξεις «ὁλοκαύτωμα» καὶ «γενοκτονία».
Ἴσως τότε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὰ αὐτονόητα…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Βρὲ πόνος ποὺ ἔπιασε ὅλα τὰ σούργελα νὰ σπρώξουν τὴν χρυσὴ αὐγὴ ψηλὰ ψηλά, στὶς πρῶτες θέσεις… Βρὲ πόνος καὶ κόψιμο…

Ο Χρυσαυγίτης Βουλευτής Μιχάλης Αρβανίτης… από integrity_always
Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply