Θέμα «ΕΡΤ».

Θέμα «ΕΡΤ».Θέμα ΕΡΤ.
Παρακαλῶ νὰ διαβαστῇ ἀπὸ ὅλους ὥςτε νὰ μὴν ὑπάρχουν ἀπορίες καὶ νὰ μὴν μᾶς κοροϊδεύουν τὰ ΜΜΕ, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ μὲ τὴν ΔΗΜΑΡ, ὅ,τι καὶ καλά, εἶναι ἀντίθετοι στὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ.
Τὸ κείμενο στὴν φωτογραφία εἶναι μία παράγραφος τῆς 4ης ἀναθεωρήσεως τοῦ μνημονίου, ἀπὸ τὸ ΔΝΤ.
Λέει ξεκάθαρα, κι αὐτὸ τὸ γνώριζαν, διότι τὸ ψήφισαν ὅλοι οἱ μνημονιακοί, ὅ,τι θὰ κλείσουν δημοσίους τηλεοπτικοὺς σταθμούς (μαζὺ μὲ ἄλλες 1500 δημόσιες ἐπιχειρήσεις).
Μὴν ἀκοῦτε τὰ παραμύθια ὅτι δὲν ἤξεραν οἱ βενιζελοκουβέληδες.
Εἶναι κατευθυντήριος γραμμὴ τοῦ ΔΝΤ ποὺ περιλαμβάνεται στὸ μνημόνιο ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.
Παραθέτω τὸ αὐθεντικὸ ἀρχεῖο παρακάτω.
Τὸ ἐπίμαχον σημεῖον εἶναι στὴν σελίδα 82.

Θέμα «ΕΡΤ».

Στὴν πρώτη του σελίδα βλέπουμε τὸ ἐξῇς ἀξιοσημείωτο.
Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ ΔΝΤ, μὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα (τηλέφωνα, ταχυδρομικοὺς κώδικες κλπ) ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἡ ἀναγνώρισις τῆς χώρας.
Ἡ ὑπογραφὴ κλείνει μὲ τὸ Washington D.C.!!!
Θὰ μοῦ πεῖτε… Ἔ καί;;; 
Εἶστε ἔτοιμοι;
Ἔ, λοιπόν, τό 
Washington D.C. εἶναι Κράτος ἐν Κράτει.
Ἔχει δική του σημαία, δικό του Σύνταγμα καὶ κάνει κουμάντο στὸν πλανήτη.
Τὸ ΔΝΤ ὑπογράφοντας ἁπλῶς μὲ τὸ αὐτόνομο κρατίδιο θέτει ἑαυτὸν ἐντὸς τοῦ κρατιδίου.
Γι’  αὐτὸν τὸν λόγο ἀκόμη κι ὅταν οἱ ΗΠΑ ζητήσουν δάνειο, τὸ παίρνουν ἀπὸ τὸ ΔΝΤ.
Οἱ ΗΠΑ δῆλα δὴ δὲν ἐλέγχουν τὸ ΔΝΤ.
Εἶναι ἕνας ἐξωγενὴς παράγοντας ὁ ὁποῖος ὑπογράφοντας μόνον μὲ Washington D.C. δηλώνει ὅ,τι δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὶς ὑπόλοιπες ΗΠΑ!!!
Κι αὐτὸ εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἀπὸ τὰ τρία αὐτόνομα κρατίδια, τὰ ὁποῖα ἐλέγχουν οἰκονομικῶς τὸν πλανήτη Γῆ.
Τὰ ἄλλα δύο βρίσκονται στὴν Εὐρώπη.
(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “Θέμα «ΕΡΤ».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θέμα «ΕΡΤ». | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply