Καλὴ Μύκονο βρέ!!!

Καλὴ Μύκονο βρέ!!!Κι ἐσὺ λαὲ βασανισμένε…
Κάνε τὶς διακοπές σου κι αὐτὸ τὸ καλοκαίρι… μὲ τὰ λεφτὰ τοῦ μπαμπᾶ πάντα.
Διότι χρήματα δικά σου, στὴν χώρα ποὺ λέγεται Ἑλλάς, δὲν πρόκειται νὰ βγάλεις γιὰ νὰ κάνεις διακοπές.
Καλὴ Μύκονο βρέ…

Κύρος Μανούσκας

Ἡ κατάστασις γύρω μας ἐπιδεινώνεται.
Κι ἐμεῖς, ἀν τὶ νὰ στραφοῦμε ἐπὶ τέλους στὸ  «μέσα μας» καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε τὸ ποῦ ἐμεῖς κάναμε τὰ λάθη μας, τὸ ποῦ ἐμεῖς ἔχουμε τὶς εὐθύνες μας καὶ τὸ πῶς ἐμεῖς μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὰ δεδομένα, ἀσχολούμαστε ΜΟΝΟΝ μὲ τὸ ποῦ θὰ πᾶμε διακοπές, τὸ πόσο θὰ μείνουμε ἐκεῖ καὶ  πόσα μπουκάλια οὐΐσκυ θὰ καταναλώσουμε.
Ἀκόμη καὶ τώρα, ποὺ ὅλα ἔχουν γκρεμιστῇ, ἐμεῖς παραμένουμε στὰ ὅσα φαίνονται κι ὄχι στὰ ὅσα πράγματι εἶναι.

Γιά πόσο;
Σιγά..
Δὲν τίθεται θέμα…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὸ πρόβλημα εἶναι μεγάλο… Συνεπῶς καὶ ἡ σάρωσις, μαζὺ μὲ τὴν κάθαρσι, μὲ μεγάλη ὁρμὴ θὰ μᾶς ἔλθουν.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Οὔτε κἄν τὸ τσίπουρο δὲν ἔχουμε βάλει στὴν ζωή μας. Δυστυχῶς μας.

φωτογραφία

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Καλὴ Μύκονο βρέ!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καλὴ Μύκονο βρέ!!! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καλὴ Μύκονο βρέ!!! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply