Κυβέρνησις διαπλεκομένων ἐπιχειρηματιῶν

Κυβέρνησις διαπλεκομένων ἐπιχειρηματιῶν1Οἱ ἐπιχειρήσεις Βαρδινογιάννη ἐπιχορηγοῦνται μέ χρήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως θά διαπιστώσετε παρακάτω. 

Ε, ἕνα μηδαμινό ποσοστό αὐτῶν τῶν ἐπιχορηγήσεων ἐπεστράφη – ἄν ἐπεστράφη – ὡς πρόστιμο γιά τήν μή ἐκπλήρωσι τοῦ ὅρου γιά τίς θέσεις ἐργασίας πού ἔπρεπε νά διαθέτῃ ἡ ἐν λόγω ἐπιχείρησις τῶν διαπλεκομένων ἐπιχειρηματιῶν. 

Βορᾶ στό στόμα τῶν ἑλλήνων διαπλεκομένων ἀπατεώνων καί διεθνῶν τοκογλύφων γιά ἄλλη μία φορά οἱ Ἕλληνες πολίτες.

Δεῖτε τό συγκεκριμένο Φ.Ε.Κ.:Κυβέρνησις διαπλεκομένων ἐπιχειρηματιῶν3

Κυβέρνησις διαπλεκομένων ἐπιχειρηματιῶν2

Μινώταυρος

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply