Γνώριζε κάτι γιὰ τὸ DNA ὁ Ὅμηρος;

Γνώριζε κάτι γιὰ τὸ DNA ὁ Ὅμηρος;1Ὁ Ὅμηρος ἦταν ἄριστος γνώστης τῆς ἰατρικῆς, τῆς ναυσιπλοΐας, τῆς ἀστρονομίας… Ὅποιος δὲν τὸ πιστεύει, ἀνοίγει τυχαίως τὸν Ὅμηρο καὶ τὸ διαπιστώνει. 

Τί γνώριζε ὅμως ὁ Ὅμηρος γιὰ τὸ DNA; Θὰ μποροῦσε νὰ γνωρίζῃ ἢ ὄχι; Καὶ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ μεταφέρῃ τὶς πληροφορίες αὐτὲς διαμέσου τῶν αἰώνων δίχως νὰ θεωρηθοῦν ἀνοησίες ἢ ἀλαμπουρνέζικα;

Όμηρος και αναφορά στο DNA

Στη ραψωδία κ´ της «Οδύσσειας», όπου περιγράφεται η περιπέτεια του Οδυσσέα και η μεταμόρφωση των συντρόφων του σε χοίρους στο νησί της Κίρκης, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, ότι ο Όμηρος μεταφέρει πληροφορίες, από τις οποίες προκύπτει, ότι υπήρχε γνώση της γενετικής από πανάρχαιες ακόμα εποχές. Συγκεκριμένα:

• Το όνομα Κίρκη δεν είναι κάποιο τυχαίο, αλλά τα γράμματα που το αποτελούν συναντώνται και στη λέξη Κηρύκειο (*1).
• Το όνομα του γιού της Κίρκης και του Οδυσσέα είναι Τηλέγονος [τήλε (= από μακρυά) και γόνος].
• Όταν ο Όμηρος περιγράφει κάποιο πρόσωπο, συνήθως εκτός από το όνομα χρησιμοποιεί κι ένα η περισσότερα επίθετα, που το προσδιορίζουν καλύτερα. Τα επίθετα που χρησιμοποιεί για την Κίρκη είναι: πολυφάρμακος (κ 276), πότνια (σεβαστή: κ 549), καλλιπλοκάμοιος (κ 220) και εϋπλόκαμος (κ 136 και λ 8). Το πολυφάρμακος και το πότνια μπορούν εύκολα να εξηγηθούν, γιατί, όπως αναφέρει ο ποιητής, ήταν θεά (αδελφή του Αιήτη, κόρη του Ήλιου και της κόρης του Ωκεανού Περσηίδας ή κατ’ άλλους της Εκάτης). Για να επιμένει όμως ο Όμηρος, που πάντα ακριβολογεί, σε τρία σημεία μάλιστα στην περιγραφή, ότι η Κίρκη είχε καλούς πλοκάμους, πρέπει να είναι πολύ σημαντικό, κι ασφαλώς δεν πρέπει να αναφέρεται στην κόμμωσή της.
• Το αντίδοτο στον Οδυσσέα δεν το έδωσε η θεά Αθηνά, που πάντα τον προστάτευε, αλλά ο -κάτοχος του κηρυκείου- Ερμής.
• Η Κίρκη είχε τέσσερις θεραπαινίδες («αμφιπόλους»: κ 348-349), όσες και οι βάσεις του DNA. (*2)
• Ο αριθμός των τεσσάρων θεραπαινίδων θα μπορούσε να θεωρηθεί τυχαίος, αλλά ο Όμηρος μας δίνει έντεχνα κι άλλον έναν εκπληκτικό αριθμό, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι τυχαίος. Όταν οι σύντροφοι του Οδυσσέα πήγαν στο ανάκτορο της Κίρκης, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Στην μία αρχηγός ήταν ο Ευρύλοχος και στην άλλη ο Οδυσσέας. Μαζί του ο κάθε αρχηγός πήρε 22 άνδρες (κ 203-209). Ο Όμηρος μας περιγράφει λοιπόν δύο ομάδες των 22, κι αν προσθέσουμε και τους αρχηγούς, προκύπτουν δύο ομάδες των 23. Σας θυμίζει τίποτε αυτός ο αριθμός; Είναι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων στον πυρήνα των ανθρωπίνων κυττάρων!
Αυτός είναι ο τρόπος, με τον οποίο έχουν διασωθεί πληροφορίες πανάρχαιας επιστημονικής γνώσης δια μέσου των χιλιετιών με την βοήθεια της Μυθολογίας. Ασφαλώς δεν ήταν δυνατόν σε κανέναν άνθρωπο τόσα χρόνια να σκεφθεί, γιατί επισημαίνει ο Όμηρος τον αριθμό των 2 × 23. Μόνο τώρα μετά την αποκωδικοποίηση του DNA, και με σοβαρή κι επισταμένη μελέτη των κειμένων μπορούν να εξαχθούν τέτοια συμπεράσματα.
————————–
(*1) Αν παρατηρήσουμε το κηρύκειο του Ερμή (δίχως να είναι καθ’ αυτό θεός της Ιατρικής, επιστατούσε στην υγεία των ανθρώπων και στην ανάγκη τούς πρόσφερνε αποτελεσματική συνδρομή κατά των ασθενειών) θα δούμε το πλέξιμο των δυο φιδιών γύρω από την ράβδο που μοιάζει με το σχήμα του DNA. Η ομοιότητά του κηρυκείου του Ερμή με το έμβλημα του Ασκληπιού είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση του κηρύκειου ως συμβόλου των γιατρών και της Ιατρικής Επιστήμης γενικότερα.
Γνώριζε κάτι γιὰ τὸ DNA ὁ Ὅμηρος;2
(*2) Κάθε κλώνος του DNA αποτελείται από πολλά μόρια, που λέγονται νουκλεοτίδια και είναι τεσσάρων ειδών: η αδενίνη, η θυμίνη, η κυτοσίνη και η γονανίνη∙ συμβολίζονται δε αντίστοιχα με τα γράμματα Α, Θ, Κ και Γ. Θα μπορούσαν ίσως να λέγονται αλλιώς και να συμβολίζονται με τα γράμματα Ι, Χ, Ω και Ρ; «Έτρεχε το αθάνατο αίμα της θεάς, ο ιχώρ, ο οποίος κυκλοφορεί ακριβώς μέσα στους μακάριους θεούς» (Ε 340.) Δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα σοβαρές προτάσεις, για το τι ήταν ο ιχώρ. Όμως, με δεδομένο, ότι ο ιχώρ έχει τέσσερα γράμματα, όσα τα νουκλεοτίδια του DNA, μιά σοβαρή συνεργασία φιλολόγων, γλωσσολόγων, γιατρών και βιολόγων προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις…
Γιάννης Λάζαρης
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Ε.Μ.Π.
[ Στο άρθρο συμπεριλήφθηκαν εκτεταμένα αποσπάσματα από το κεφάλαιο «Το κηρύκειο, η έλικα του DNA και ο ιχώρ» του βιβλίου: Η Τεχνολογία των Θεών ]. (Κρητικός)
Ἔχω ἀναγνώσει ἀρκετὲς φορὲς τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσεια. Κάποια τμήματά τους τὰ ἔχω μελετήσει. Ἔχω διαπιστώσει πὼς μὲ βάσεις στὶς σύγχρονες ἐπιστημονικὲς θεωρήσεις εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποδεκτοῦμε πὼς ὁ Ὅμηρος ἦταν πανεπιστήμων. Ὅπως ἐπίσης εἶναι  ἀδύνατον νὰ λάβουμε κατὰ λέξι τὴν πληροφορία ποὺ μᾶς δίδει καὶ νὰ τὴν μελετήσουμε ὡς κάτι ἀληθὲς, ποὺ χρήζει μελέτης, κι ὄχι ὡς παραμύθι.
Ἡ Τροία, οἱ Μυκῆνες, ἡ Κνωσσὸς καὶ τόσα ἄλλα ἀνεζητήθησαν διότι ὁ Ὅμηρος ἔδωσε πληροφορίες. Γιατί αὐτὲς οἱ πληροφορίες νὰ εἶναι ἀληθεῖς καὶ οἱ λοιπὲς ψευδεῖς; Γιατί νὰ εἶναι ἐπιλεκτικὰ εἰλικρινής; Μήπως ἐμεῖς ἔχουμε τὸ πρόβλημα κι ὄχι ὁ Ὅμηρος;
Υ.Γ. Ἀλήθεια, ἐκεῖνο τὸ «νησί» τῶν Φαιάκων πότε ἔγινε «νησί»; Μὲ ποιά στοιχεῖα; Καὶ ποῦ ἀκριβῶς εἶναι; Τόσο «ὀθωμανὸς» ἦταν ὁ Ὀδυσσεύς, ὡς τε, παρ’ ὅ,τι μόλις  κάτι λίγα χιλιόμετρα μακρὰν τῆς Ἰθάκης, νὰ ἀναφωνῇ «Ἰθάκη γιόκ»; Κατὰ τὸ «Μάλτα γιόκ»; Ποιός μᾶς δουλεύει; Ποιός μὲ κάθε τρόπο πασχίζει νὰ μᾶς ἀποκοιμίσῃ; Ποιός μὲ κάθε μέσο μᾶς ῥημάζει τὴν ἀντίληψι; 
Πρώτη δημοσίευσις 30 Ἰουλίου 2011
(Visited 196 times, 1 visits today)
8 thoughts on “Γνώριζε κάτι γιὰ τὸ DNA ὁ Ὅμηρος;

 1. Ὁ καλὸς μου φίλος, ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Γεωργανᾶς, εἶχε τὴν ἰδικήν του ἑρμηνείαν διὰ τὸ ΔΝΑ (DNA) ἀποκαλὼν τοῦτο ΔιάΝοιΑ. Ὡς πρὸς τὴν χώραν τῶν Φαιάκων οὐδαμοῦ ὁ Ὅμηρος τὴν ἀποκαλεῖ νῆσον (ἄρα δὲν ἦτο) ἀλλὰ μὲ τὸ ὄνομά της, Σχερίαν (Σκυρία, Σκύρος κατὰ Μᾶνον Φαλτάϊτς). Καὶ βεβαἰως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἦτο ἡ Κέρκυρα, διότι ὁ Ὀδυσσεύς θὰ ἦτο εἰς τὸ βασίλειόν του διότι τοῦτο περιελάμβανε ὅλας τὰς Ἰονίους Νήσους καὶ τὴν ἔναντι αὐτῶν Ἀκαρνανίαν. Ἐὰν κάποιος ἐνδιαφέρεται νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὸν περίπλουν τοῦ Ὀδυσσέως ὑπάρχει τὸ θαυμάσιον βιβλίον τῆς Ἐνριέττας Μέρτζ “Οἴνοψ Πόντος”. Τέλος,ἔχεις δίκαιον Φιλονόη. Ὁ Ὀδυσσεύς, ὁ ὁποῖος κατ’ ἐμὲ ταυτίζεται μὲ τὸν ἴδιον τὸν Ὀδυσσέα, εἶναι πανεπιστήμων.

  • Ἄ, ἐλησμόνησα καὶ τὸ σπουδαιότερον. Ὁ Ὅμηρος εἶναι ὁ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ καὶ τὰ ἔργα του ἔπρεπε νὰ εἶναι ὙΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ μάθημα εἰς ὅλας τὰς βαθμίδας καὶ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς παιδείας.

  • Φιλτατε,προφανως ηθελες να πεις οτι ο Ομηρος ταυτιζεται κατ εσε με τον Οδυσσεα…Αλλα προσεξε οτι η κυρια Φιλονοη λεει: “Ἔχω διαπιστώσει πὼς μὲ βάσει τὶς σύγχρονες ἐπιστημονικὲς θεωρήσεις ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ νὰ ἀποδεκτοῦμε πὼς ὁ Ὅμηρος ἦταν πανεπιστήμων”….Οποτε και εδω ισως εκανες ενα λαθος και λανθασμενα εδωσες τα συγχαρητηρια σου…

   Αγαπητη Φιλονοη, κριτικαρεις ενα αρθρο το οποιο καποιος εκανε ερευνα για να γραψει, χωρις να τεκμηριωνεις την δικια σου αποψη….Το “εχω διαβασει πολλες φορες το ταδε εργο και εχω καταληξει σε αυτο το συμπερασμα” δεν “λεει” πολλα σε σκεπτομενους ανθρωπους που αρεσκονται να περιηγουνται στο πανεμορφο κατα τ’αλλα ιστολογιο σου…φιλικα

   • Ἀλέξανδρε δὲν κριτικάρω, ἀντιθέτως δέχομαι καὶ ὑποστηρίζω.
    Ἀπομονώνεις τὴν φράσι μου καὶ δὲν βλέπεις ὅσα ἀκριβῶς γράφω:

    «…Ἔχω διαπιστώσει πὼς μὲ βάσει τὶς σύγχρονες ἐπιστημονικὲς θεωρήσεις εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποδεκτοῦμε πὼς ὁ Ὅμηρος ἦταν πανεπιστήμων. Ὅπως ἐπίσης εἶναι ἀδύνατον νὰ λάβουμε κατὰ λέξι τὴν πληροφορία ποὺ μᾶς δίδει καὶ νὰ τὴν μελετήσουμε ὡς κάτι ἀληθὲς, ποὺ χρήζει μελέτης, κι ὄχι ὡς παραμύθι.
    Ἡ Τροία, οἱ Μυκῆνες, ἡ Κνωσσὸς καὶ τόσα ἄλλα ἀνεζητήθησαν διότι ὁ Ὅμηρος ἔδωσε πληροφορίες. Γιατί αὐτὲς οἱ πληροφορίες νὰ εἶναι ἀληθεῖς καὶ οἱ λοιπὲς ψευδεῖς; Γιατί νὰ εἶναι ἐπιλεκτικὰ εἰλικρινής; Μήπως ἐμεῖς ἔχουμε τὸ πρόβλημα κι ὄχι ὁ Ὅμηρος;…..»

    Μπορεῖς σὲ παρακαλῶ νὰ τὸ ξαναδιαβάσῃς; Μήπως ἐὰν τὸ κάνῃς πιὸ προσεκτικά;
    Μήπως οἱ σύγχρονες ἐπιστημονικὲς θεωρήσεις μποροῦν νὰ δεκτοῦν τὸν Ὅμηρο ὡς ἐπιστήμονα; Πολλῷ δὲ μᾶλλον ὡς πανεπιστήμονα;
    Μήπως ὑπάρχει ἡ ὑποδομὴ γιὰ κατανόησι τῶν ὅσων γράφει ὁ Ὅμηρος;
    Ἢ μήπως ἔχουμε τὴν ἀντίληψι (καὶ τὴν «ἐπιστημονικὴ» ὑποστήριξι) πρὸ κειμένου νὰ «ἀνακαλύψουμε» ὅλα ὅσα ὁ Ὅμηρος λέει;

    Νομίζω σὲ βοήθησα ἀρκούντως….
    Ξαναπροσπάθησε καὶ ἴσως τὰ καταφέρῃς….

    Φιλονόη, ἡ ὁποία δὲν ἔχει τὴν ἐπιστημονικὴ κατάρτησι γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὰ λεγόμενά της.

 2. Ἕνα πρᾶγμα πρέπει νὰ θυμόμαστε, ἀπ’ τοὺς ἡρωικοὺς χρόνους ἕως τὴν προεπαναπαστατικὴ ἐποχή, ὁ Ὅμηρος ἀποτελοῦσε τὴν βάση τῆς ἐκπαιδεύσεως, πρωτοβαθμίου, δευτεροβαθμίου καὶ τριτοβαθμίου. Εἶναι γνωστὰ αὐτὰ καὶ καταγράφονται έπαρκέστατα στὰ σχόλια γιὰ τὰ ὁμηρικὰ ποιήματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Εὐσταθίου, τὰ πληρέστερα καὶ καλύτερα στὴν ἱστορία.

  Χρῆστος

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ γύπας Defencenet ποὺ κλέβει θέματα, ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply