Τὸ ῥιγὲ στὴν μόδα…

Τὸ ῥιγὲ στὴν μόδα...Ναί, τὸ κλασσικὸ ῥιγέ, αὐτὸ ποὺ μᾶλλον ἔπρεπε νὰ ἔχῃ καταργηθῇ, ἀλλὰ τελικῶς ἐπικρατεῖ καὶ μάλλιστα ἐπιβάλλεται σὲ ὅλους νὰ τὸ φορέσουν.
Οὐσιαστικῶς δὲν εἶναι μόδα ἀλλὰ ἐπιταγή. Δῆλα δὴ διαταγή, ἤ ἄλλως ἀναγκαστικὸν μέτρον, γιὰ νὰ μᾶς διαχωρίζουν ἀπὸ τοὺς εἰσαγωμένους ποὺ διόλου ὑποχρεοῦνται σὲ ἀνάλογον μέτρον.

Τὸ ῥιγὲ ηλθε καὶ πάλι στὸ προσκήνιο ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν εἶναι μία προσταγὴ τῆς μόδας ἀλλὰ τῆς τρόικα, ποὺ ἐπιβάλλει στὸν κάθε Ἕλληνα πολίτη νὰ κυκλοροφορῆ μὲὁμοιόμορφη φορεσιά,
uni sex χουχούλικη ριγέ, σὲ σκουφάκι*,  μὲ ἕνα ἀστέρι, νομίζω κίτρινο, στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ ὑποκαμίσου, ὅπου ἐκεῖ θὰ τοποθετηθεῖ ὁ ἀριθμὸς τέλους κυκλοφορίας. Τὸ ποσὸ τοῦ τέλους θὰ προκύπτει ἀπὸ ἕναν συντελεστὴ βάρους καὶ ὕψους.
Λεπτομέρειες θὰ μᾶς πεῖ ὁ Αὐτιᾶς τὴν Τρίτη.

Γιώτα Σούσουλα

* Γιὰ νὰ ἀποφασιστεῖ τὸ χρῶμα ἴσως νὰ χρειαστοῦν ἐκλογές.

Βέβαια κι ἐμεῖς τὸ φέρουμε βαρέως…
Δὲν βλέπουμε ποὺ οἱ Ἑβραῖοι, οἱ πρῶτοι ποὺ ὑπέστησαν ὁμαδικῶς τέτοιου εἴδους ἐνδυματολογικὲς ἐπιταγές, κατάφεραν τελικῶς νά ἐπικρατήσουν ἐπί παντός ἄλλου λαοῦ;
Ἔ, ἀπὸ αὐτοὺς νὰ παίρνουμε παράδειγμα. Ὅταν θὰ μᾶς ἔχουν γενοκτονήσῃ, τότε καὶ μόνον τότε, θὰ ἐπιβάλλουμε χαρακτηρισμὸ Ὁλοκαυτώματος στὰ πάθη μας, διότι ἡ λέξις «γενοκτονία» εἶναι  «ντὲ μοντέ», καὶ μετὰ θὰ φθάσουμε στὴν κόκκινη Μηλιά.
Μὲ πατίνια… Νὰ τὸ θυμόμαστε!

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ ῥιγὲ στὴν μόδα…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ῥιγὲ στὴν μόδα… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ῥιγὲ στὴν μόδα… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply