«Ἐπαναφορὰ μισθῶν στὰ πρότερα ἐπίπεδα» κατὰ τὸ «Λεφτὰ ὑπάρχουν»…

«Ἐπαναφορὰ μισθῶν στὰ πρότερα ἐπίπεδα» κατὰ τὸ «Λεφτὰ ὑπάρχουν»...Σέ τί κόσμο ζοῦμε;
Στόν κόσμο τῆς σφαλιάρας; Στόν κόσμο τῆς ἁρπακτῆς; Στόν κόσμο τῆς σαχλαμάρας; Τῆς βλακείας; Τῶν ἐλπίδων πού διαψεύδονται; Τῆς ἀποχαυνώσεως;
Τὸ διάβασα λοιπὸν τὸ παραπάνω σὲ διάφορα ἱστολόγια. Εἶναι δήλωσις τοῦ Ἀλεξέγιεβιτς, ποὺ εἰπώθηκε γιὰ τὸ κλείσιμο τοῦ Κατσέλη… Εἶναι δῆλα δὴ μία ἐπαναλάληψις τῶν ὅσων ἔως σήμερα γνωρίζαμε στὸν τομέα τοῦ λαϊκισμοῦ, τοῦ ψεύδους καὶ τῆς χειραγωγήσεως.
Διότι γιὰ νὰ μπορέσῃ κάποιος νὰ ἐπαναφέρῃ τοὺς μισθοὺς στὰ πρότερα ἐπίπεδα πρέπει νὰ ἔχῃ ὑποδομές. Πρέπει νὰ ἔχῃ ἀνάπτυξι. Πρέπει νὰ ἔχῃ στοχεύσεις.
Δὲν πρέπει νὰ βασίζεται μόνον στὰ λόγια ἀλλὰ τὰ ἔργα του νὰ ὑποδεικνύουν καὶ νὰ ἀποδεικνύουν πὼς οὐδόλως ἐπιθυμεῖ νὰ μετακινηθῇ ἀπὸ τὸν δρόμο ποὺ ἄλλοι χάραξαν.
Ἔχετε ἀκούσῃ κάποιαν φορά νά συζητοῦν γιά ἀνάπτυξι αὐτά τά κοπρόσκυλα; Ἔχετε διαπιστώσῃ κάποιες καλές τους ἰδέες; Ἔχετε μήπως ἐντοπίσῃ κάποιες προτάσεις οὐσιαστικές;
Ἐγὼ τὸ μόνον ποὺ καθημερινῶς διαπιστώνω εἶναι ἡ ἀρίστη ἱκανότητά τους νὰ ἀσκοῦν κριτική, ἀλλὰ ἀπὸ ἰδέες, προτάσεις, λύσεις ΤΙΠΟΤΑ!!!
Γιατί; Μὰ διότι δὲν θέλουν. Ἔτσι τοὺς ἔχουν πῇ κι ἔτσι κάνουν.
Εἶναι ὥρα τώρα νά τά βάλουν μέ τά ἀφεντικά τους καί νά ἐκτοπιστοῦν; Καί μέ τήν κουτάλα; Τί θά γίνῃ μέ τήν κουτάλα; Μόνον οἱ ἄλλοι θά τρῶν;  Αὐτοί δέν θά τήν πάρουν ποτέ στά χέρια τους;

Γιατί τά γράφω  αὐτά;
Πότε ἐδήλωσε ὁ Ἀλεξέγιεβιτς πώς πρέπει νά βγοῦμε ἀπό τό εὐρώ;
Πότε ἐδήλωσε πώς θά βγοῦμε ἀπό τήν εὐρωπαϊκή ἔνωσι;
Πότε ἐδήλωσε πώς θά καταργήσῃ τά μνημόνια;

Ὅλες οἱ δηλώσεις τοῦ Ἀλεξέγιεβιτς εἶναι καθησυχαστικὲς πρὸς αὐτοὺς ποὺ δίδουν ἤ δὲν δίδουν χρῆμα, ἀδειοδότησι καὶ χρίσματα, καὶ λέγονται ΔΝΤ, Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ Εὐρωπαϊκὴ  Ἔνωσις. Ἀκόμη κι ὁ Ὀμπάμ(ι)α(ς) τὸν ἐνέκρινε. Πῶς θά ἐνέκριναν κάποιον πού θά τούς πολεμοῦσε; Αὐτό δέν μᾶς ἀπασχολεῖ;
Ἐγκρίνουν μόνον αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἤδη πρὸ πολλοῦ ΣΥΜΦΩΝΗΣῌ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ!!!
Θά δόσῃ ἡ Λαγκάρντ ἔγκρισι γιά τόν Ἀλεξέγιεβιτς ἐάν δέν ἔχῃ προηγουμένως διασφαλίσῃ τό «Ο.Κ.» τῶν ἀφεντικῶν της; Πλάκα κάνουμε;

Τί λέει ὁ Ἀλεξέγιεβιτς;
Μιλᾶ γιὰ παύσι πληρωμῶν. Ὄχι γιὰ ἀκύρωσι μνημονίων. Αὐτό γνωρίζουμε τό τί σημαίνει; Μήπως σημαίνει πώς ἀναγνωρίζει ΟΛΟ το χρέος ὥς ἔχει; Μήπως ἡ δήλωσίς του αὐτή σημαίνει πώς ἐπισημοποιεῖ καί ὑλοποιεῖ κάτι ἀνύπαρκτον;

Τί ἄλλο λέει ὁ Ἀλεξέγιεβιτς;
Μήπως λέει πώς τό «ἐθνικό μας νόμισμα εἶναι τό εὐρώ»;
Μά ἐάν τό «ἐθνικό μας νόμισμα εἶναι τό εὐρώ» τότε γιατί νά ἀφήσουμε κάτι ἐθνικό; Δέν ἀφήσαμε ἤδη πίσω μας τήν ἐθνική κυριαρχία; Τήν ἐθνική ταὐτότητα; Τήν ἐθνική ὑπόστασι; Γιατί ἕνας Ἀλεξέγιεβιτς νά θέλῃ νά ἀφήσῃ πίσω του τό ἐθνικό νόμισμα, ὅταν ὅλο τό μέλι, μαζύ μέ τήν καρδάρα πού τό ἐμπεριέχει, σέ αὐτό κρύβεται;
Εἶναι δυνατόν κάτι πού δέν ἔχει ἀντίκρυσμα, ὅπως τό εὐρώ, νά καταργηθῇ ἀπό πρόσωπα πού τό ἀναγνωρίζουν ὥς ἐθνικό; (Καλά, ἔχουμε χάσῃ ἀκόμη καὶ τὴν στοιχειώδη λογική μας ὅταν συζητᾶμε τέτοιες παπαρολογίες…)

Καί τί ἄλλο μᾶς λέει τό πιντί;
Μήπως μᾶς λέει πώς ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνωσις εἶναι μία θαυμασία οἰκογένεια πού ἐκτός της θά χαθοῦμε;

Νά τό πῶ λοιπόν λίγο πιό …λιμανιώτικα;
Ἄει νὰ μοῦ χαθεῖτε νούμερα ποὺ παίζεται μὲ τὴν νοημοσύνη τῶν ἀπελπισμένων…
Τομάρια… Ἔ τομάρια.

Ἀλλὰ μὴν σκιάζεστε…
Γιὰ ἕνα μόνον χαίρομαι. Γιὰ τὸ ὅ,τι μέ κάθε σας λέξι, φράσι, πράξι ὁδηγεῖτε τὰ πάντα ταχύτερα στὴν καταστροφή. Τόσο πολὺ ἔχετε αὐξήσῃ τὶς ἐπιταχύνσεις, ποὺ …τρομάζω μὲ τὴν συνειδητοποίησι τοῦ πόσο κοντά μας εἶναι τὸ ΤΕΛΟΣ!!!

Γιὰ γέλια καὶ γιὰ …γέλια εἶναι ὅλα αὐτά.
Γιὰ γέλια ἔως δακρύων… Κι ὅποιος ἀντέξει.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
2 thoughts on “«Ἐπαναφορὰ μισθῶν στὰ πρότερα ἐπίπεδα» κατὰ τὸ «Λεφτὰ ὑπάρχουν»…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ἐπαναφορὰ μισθῶν στὰ πρότερα ἐπίπεδα» κατὰ τὸ «Λεφτὰ ὑπάρχουν»… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ἐπαναφορὰ μισθῶν στὰ πρότερα ἐπίπεδα» κατὰ τὸ «Λεφτὰ ὑπάρχουν»… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply