Λάδι ἰνδικῆς καρύδας κατὰ τῆς τερηδόνας.

Ἡ φύσις μᾶς προσφέρει ἁπλόχερα κάθε λύσι γιὰ κάθε πρόβλημα ὑγείας.
Ὅταν ἐμφανίζεται πρόβλημα ὑγείας, ἀν τὶ νὰ ἀναζητοῦμε λύσεις στὰ ἐργαστήρια τῶν χημικῶν καὶ τῶν βιολόγων, καλλίτερα εἶναι νὰ ἀναζητοῦμε τὶς λύσεις ἔξω, στὰ φυτά, στὸν ἀέρα καὶ στὸ νερό μας.
Καί πῶς θά γνωρίζουμε ἐμεῖς, οἱ ἄνευ γνώσεων θνητοί, τά εὐεργετικά καί τά μή;
Δὲν εἶναι καὶ τόσο δύσκολο…
Μία ἁπλῆ ἐπίσκεψις στὶς γενικὲς πληροφορίες ποὺ καθημερινῶς διαῤῥέουν, θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ μπορέσουμε νὰ συλλέξουμε ὅλα τὶς ἀπαντήσεις στὰ ἐρωτήματά μας.
Σήμερα θὰ μιλήσουμε λοιπὸν γιὰ τὸ λάδι καρύδας.
Τὸ ὅ,τι ἀπεδείχθῃ ὥς φάρμακον κατὰ της τερηδόνας εἶναι σαφῶς μία ἀπὸ τὶς ἀπαραίτητες προτάσεις ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἐρευνήσουμε καὶ νὰ χρησιμοποιήσουμε.

Φιλονόη.

Λάδι ινδικής καρύδας κατά της τερηδόνας

Eρευνητές από την Ιρλανδία ανακάλυψαν ότι το έλαιο ινδικής καρύδας επιτίθεται στα βακτήρια που προκαλούν την τερηδόνα (τα βακτήρια που προκαλούν τερηδόνα προέρχονται από τα υπολείμματα… των τροφών και είναι κυρίως ο Streptococcus mutans και ο γαλακτοβάκιλλος.

Μάλιστα, το έλαιο ινδικής καρύδας είναι τόσο αποτελεσματικό ώστε οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει μια φυσική

και μη επιβαρυντική εναλλακτική λύση απέναντι στα φάρμακα. Η τερηδόνα αποτελεί οδοντική «μάστιγα» στον ανεπτυγμένο κόσμο, όπου προσβάλλει το 60% με 90% των παιδιών αλλά και πολλούς ενήλικες.

«Το έλαιο από ινδική καρύδα λειτουργεί σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις» εξήγησε ο Ντέιμιεν Μπρέιντι, επικεφαλής της μελέτης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στο συνέδριο της Εταιρείας Γενικής Μικροβιολογίας της Βρετανίας. «Επίσης, με την αυξανόμενη ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά είναι σημαντικό να στρέψουμε την προσοχή μας σε νέους τρόπους για την καταπολέμηση των μικροβιακών λοιμώξεων».

ἐναλλακτικὴ δράσις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply