Μποροῦν οἱ ἀλλοδαποί νά ἔχουν ἀγροτική περιουσία στήν Ἑλλάδα;

χωράφια

Ενοίκια από κτήματα πολλών εκατοντάδων στρεμμάτων σε 3 χωριά της Πέλλας απαιτεί το Ελληνικό Δημόσιο , ως μεσεγγυητής , για λογαριασμό Αλβανίδας υπηκόου που κατοχύρωσε τεράστιες εκτάσεις με κάποια διανομή του 1939.

Έκπληκτοι εκατοντάδες αγρότες των χωριών Καρυδιά, Νησί, Άγρας έλαβαν συστημένες επιστολές από την Κτηματική Υπηρεσία της Π.Ε Πέλλας με την οποία καλούνται να υπογράψουν συμβόλαια μίσθωσης τετραετούς διάρκειας για κτήματα που καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες.

Και τα ερωτήματα παραμένουν:
-1000 στρέμματα σε Αλβανίδα υπήκοο … ποιος τα κατοχύρωσε το 1939 ; 

-Ποιος έλεγξε και με ποιον τρόπο … τη γνησιότητα εκείνων των εγγράφων που αφορούσε μία τόσο μεγάλη έκταση;

-Με ποια νομική διαδικασία το Ελληνικό κράτος αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση και την υπεράσπιση συμφερόντων ενός ιδιώτη ξένης υπηκοότητας;

Συμεών Σίμος Σταυρακίδης

Δεῖτε τό εἰδοποιητήριο πού ἀποστέλλει ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία στούς ἀγρότες τῆς Μακεδονίας.

εἰδοποιητήριο

Κάπως ἔτσι θά ζητήσῃ ἀπό ὅλους μας νά πληρώνουμε γιά νά χρησιμοποιοῦμε τήν περιουσία μας, ἀλλοιῶς θά καταλήξῃ σέ ἀλλοδαπούς.

Μοῦ κάνει ἐντύπωσι τό γεγονός ὅτι τό Ἑλληνικό κράτος μεσολαβεῖ γιά τό συμφέρον τῆς ἐν λόγω ἀλλοδαπῆς!

Μήπως νά ἑτοιμαζόμαστε κι ἐμεῖς γιά ἄλλη γῆ ἄλλα μέρη;

Μινώταυρος

..

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply