Ἡ Φυγή

Στίς 20 Ἰουλίου τοῦ 1792 ὁ Ἀλῆ πασᾶς ἔπαθε μεγάλη καταστροφή ἀπό τούς Σουλιῶτες καί ἀπό τόν Λάμπρο Τζαβέλλα. Τόσος ἦταν ὁ τρόμος τοῦ Ἀλῆ, πού ἔσκασε δύο ἄλογα στήν φυγή του. Αὐτόν ἀκριβῶς τόν πανικό περιγράφει ὁ Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης μέ τό ποιήμα του «Ἡ Φυγή».

Ἡ Φυγή

Τ΄ἄλογο, τ΄ ἄλογο Ὁμέρ Βρυώνη, τό Σούλι ἐχούμηξε καί μᾶς πλακώνει.

Τ΄ἄλογο, τ΄ἄλογο ἀκοῦς σουρίζουν, ζεστά τά βόλια τους μᾶς φοβερίζουν.

.

Βρυώνη, πρόφθασε ἀκόμα λίγο κι ἀπό τά νύχια τους δέν θά ξεφύγω.

Τ΄ἄλογο! Γνώρισα τήν φουστανέλα, 

τοῦ ἐχθροῦ μου τ’ ἄσπονδου Λάμπρου Τζαβέλλα.

.

Δέν τόνε βλέπετε σάν χάρος φθάνει, 

ψηλά ἀνεμίζοντας τό γιαταγάνι.

Ἀνεμοστρόβιλος, θεοποντή.

ὅλα σάν σίφουνας θά καταπιεῖ.

.

Τ΄ἄλογο, τ΄ἄλογο Ὁμέρ Βρυώνη,

ὁ ἥλιος ἔπεσε, νύχτα σιμώνει.

.

Ἐμπρός του στέκεται καμαρωμένο, 

μαῦρο σάν κόρακας, χρυσᾶ ντυμένο,

ἄτι ἀξετίμωτο, φλόγα, φωτιά,

καθάριο ἀράπικο, τό λέν Βοῤῥιᾶ.

 

Κτυπάει τό πόδι του, σκάφτει στό χῶμα,

δαγκάει τό σίδερο πόχει στό στόμα.

Ἀκούει τόν πόλεμο καί χλιμιντράει.

Τ΄αὐτιά του τέντωσε, ἄγρια τηράει.

.

Σκώνεται λαίμαργο στά πισινά του.

Λάμπουν τά νύχια του, τά πέταλά του.

Λές καί δέν ἄγγιζε κάτω στή γῆ…

Κρῖμα πού τό ‘θελαν γιά τή φυγή!

.

Ὁ Λάμπρος τό ‘βλεπε κι ἀπό τή ζήλια,

κρυφά ἀναστέναξε, δαγκάει τά χείλια.

«Ἄτι ὑπερήφανο νά σ΄εἶχα ‘γώ

μέσα στά Γιάννενα ἤθελα μπῶ»….

.

ἀπό τήν Ἑλληνική Ἀγωγή τῆς Ἄννας Τζιροπούλου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply