Περιπετειώδης εἶναι αὐτὸς ποὺ δημιουργεῖ τὶς περιπέτειες.

Περιπετειώδης εἶναι αὐτὸς ποὺ δημιουργεῖ τὶς περιπέτειες.Ὅταν διάβασα τὸ παραπάνω σχόλιο στάθηκα γιὰ μίαν στιγμή… Νὰ σκεφθῶ… Νὰ θυμηθῶ…
Ναί, ἔτσι εἶναι.
Κάθε φορὰ ποὺ βγαίνουμε ἀπὸ τὴν πεπατημένη, κάθε φορὰ ποὺ ἀναζητοῦμε τὴν ἀλήθεια, κάθε φορὰ ποὺ ἀρνούμαστε τὴν μασημένη τροφή, ἐρχόμαστε σὲ ἐπαφὴ μὲ μίαν νέα περιπέτεια. Μία διαδρομὴ ποὺ μόνοι μας πρέπει νὰ διανύσουμε, νὰ παραμένουμε πάντα ἕτοιμοι γιὰ νὰ πληρώσουμε τὶς ἐπιλογές μας καὶ νὰ ἀπολαμβάνουμε κάθε μας βῆμα.

Πόσοι μποροῦν νά τό κάνουν;
Ἐλάχιστοι… Κι ὅσο κυλοῦν τὰ χρόνια, ἀκόμη λιγότεροι…

Ἀλλὰ νὰ θυμόμαστε πάντα πὼς ἄλλο ἡ περιπέτεια γιὰ τὴν περιπέτεια κι ἄλλο ἡ περιπέτεια ποὺ ἐμπεριέχει τὸν σκοπό.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Περιπετειώδης εἶναι αὐτὸς ποὺ δημιουργεῖ τὶς περιπέτειες.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περιπετειώδης εἶναι αὐτὸς ποὺ δημιουργεῖ τὶς περιπέτειες. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περιπετειώδης εἶναι αὐτὸς ποὺ δημιουργεῖ τὶς περιπέτειες. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply