Λιμποβίσι.

Λιμποβίσι.2Λιμποβίσι.1Μία ἐκδρομὴ ποὺ ἔχω χρόνια νὰ κάνω, καὶ ποὺ ἤθελα πάρα πολὺ νὰ τὴν ξανακάνω, εἶναι αὐτὴ στὸ Λιμποβίτσι. Στὰ Κολοκοτρωνέϊα.
Σὲ ἕναν τόπο ποὺ θὲς δὲν θὲς τὸ περιβάλλον σὲ ποτίζει ἀπὸ εἰκόνες, ἀπὸ συναισθήματα κι ἀπὸ ὀράματα…
Ἐκεῖ ποὺ στάθηκε ἡ γενέτειρα τῆς οἰκογενείας ἐκείνης, ποὺ χάρισε στὴν Πατρίδα μας στιγμὲς ὑπερηφάνειας καὶ γεύσεις ἐλευθερίας…
Διότι τελικῶς μάλλον ἀξίζει περισσότερο ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐλευθερία ἀπὸ ὅ,τι ἡ ἴδια ἡ ἐλευθερία…Λιμποβίσι.3

Ἡ Φυλλίτσα μᾶς ἔφερε μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς εἰκόνες…
Λίγο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἡ ἴδια ἀντίκρυσε στὸ Λιμπιβίσι τὸ μοιράζεται μαζύ μας…
Ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο νὰ γευθοῦμε ἐτοῦτο τὸ θαυμάσιο δῶρο μὲ ὅλες μας τὶς αἰσθήσεις, στὸ βαθμὸ βέβαια ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει ἡ ἀπόστασις.

Φιλονόη.

Οἱ φωτογραφίες ἀπὸ τὸν τοῖχο τῆς Φυλλίτσας.

(Visited 186 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Λιμποβίσι.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λιμποβίσι. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λιμποβίσι. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply