ΑΙΜανωλάδα

φράουλες
Ποιές φράουλες λοιπόν; ποιοί φραουλοπαραγωγοί ; ποιός παππᾶς καί ποιός κουμπᾶρος ;
Ἡ μόνη ἀγροτική ἐργασία πού ἐνδεχομένως νά ὑπάρχῃ τώρα στίς φράουλες, εἶναι νέα φυτά ἀπό τούς στόλωνες καί ἄντε ἀπομάκρυνση τῶν ξερῶν φύλλων …
Δέν σταματοῦν λοιπόν, νά πουλᾶνε τρέλλα ;;;; … γιατί ἤδη ἔχουμε ἀρκετή δική μας ; καί εἴμαστε στό τσάκ γιά νά ἀρχίσουμε νά «χτυπᾶμε τελικές» ;;;;
 
Περιμένουμε λοιπόν τά παρακάτω : 
α).  ἀπό τούς κοσμοξακουσμένους φραουλοπαραγωγούς , τούς καθ’ ὕλην ἁρμόδιους ὐπουργούς καθώς καί τόν Ο.Α.Ε.Δ. νά στείλουν τά στοιχεῖα , τά ὁποῖα θά διαψεύδουν τά λεγόμενα τοῦ συγκεκριμένου ἐνδιαφερόμενου γιά ἐργασία … εἰδ’ ἄλλως τό ὅλο θέμα περί προσλήψεως Ἑλλήνων στίς φράουλες …. ἦταν ἁπλό πυροτέχνημα …. γαλαζιοπρασινοροζουλί ἀποχρώσεως !
 
β).  Νά μᾶς ποῦν πόσα ἐπιδόματα παίρνουν οἱ λαθρομετανάστες. Γιατί ὑπάρχουν κάποια «μυστήρια» ἐπιδόματα ὅπως : ἐπίδομα γιά ἠπατίτιδα, φυματίωση, προσαρμογῆς, ἐγκατάστασης κ.λ.π. ἐπιδόματα πού «κολλᾶνε» ΜΟΝΟ σέ συγκεκριμένες κατηγορίες ἀνθρώπων μέ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά …. καί ἐν τελῶς τυχαῖα , αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι καί δέν μποροῦν νά εἶναι Ἕλληνες !  
 
γ). Ὅλοι οἱ «παπαγάλοι» τόνισαν δεόντως , σέ κάθε τόνο, ὅτι δέν πῆγαν Ἕλληνες νά ἐργασθοῦν …. χωρίς νά μποῦν κάν στόν κόπο νά μάθουν πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ἡ φραουλιά , πρό κειμένου νά ὑπάρχει καρπός γιά συγκομιδή … Θά μοῦ πῇς οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς δέν εἶναι ἱκανοί νά βράσουν οὔτε νερό , χωρίς παραδουλεῦτρα …
Ἐκτός κι ἄν θεωροῦν ὅτι οἱ φραουλιές εἶναι φωτοτυπικά … (πού μέ τήν ἀσχετοσῦνη τους τό θεωρῶ πολύ πιθανό νά τό πιστεύουν).
 
δ). Ἦταν οἱ λαθρομετανάστες πού καλῶς ἤ κακῶς δούλεψαν ἐκεῖ, ἐλεγμένοι ἀπό ὑγειονομικῆς ἀπόψεως μιά καί τίς φράουλες δέν μπορεῖ κανείς νά τίς βράσῃ, νά τίς σαπουνίσῃ ἤ νά τίς ἀπολυμάνῃ πρίν τίς καταναλώσει ;  Ἤ ἦταν κάθε φράουλα καί ἠπατίτιδα ; κάθε φράουλα καί φυματίωση; Πώς ἀποδεικνύεται αὐτό , ἀφοῦ οἱ λαθρομετανάστες δέν εἶναι κάν καταγεγραμμένοι ;
Θά φταῖμε ἐμεῖς, ἄν ἀρχίσουμε νά τραβᾶμε ἀγωγές ἄν ἀρρωστήσει κάποιος ἀπό τίς προαναφερθεῖσες ἀσθένειες ;
 
ε). Ἄν δέν δημοσιοποιηθοῦν πλήρη στοιχεῖα γιά τό συγκεκριμένο θέμα …. ἄς ἐτοιμάζονται ἀπό τώρα νά κάνουν τίς φράουλες πού θά συγκομίσουν τοῦ χρόνου … πρῶτα ὁ Θεός … ΥΠΟΘΕΤΑ ! (ἄσε πού ἐλάχιστοι ἕλληνες θά ἔχουν τοῦ χρόνου τήν δυνατότητα νά ἀγοράσουν ἔστω καί τό κεσεδᾶκι ἀπό τίς φράουλες – χωρίς τίς φράουλες ἐννοεῖται) !!!! 
 
Ἄν καταφέραμε νά τρομάξουμε Ὀλλανδούς καί γερμανούς μέ μποϋκοτάζ τῆς τελευταίας στιγμῆς … δέν χρειάζεται καί πολύ φαντασία νά ψυχανεμισθοῦν τί ἀκριβῶς μποροῦμε νά κάνουμε στίς φράουλές τους, ξεκινώντας τήν ἐνημέρωση καί τήν κινητοποίηση 2 – 3 μῆνες πρίν τήν συγκομιδή !
Γιατί νά μήν ξεχνοῦν ὅτι τό προϊόν τους , ἔχει πολύ μικρή διάρκεια ζωῆς ! καί στό χωρᾶφι … καί στό ρᾶφι !
 
Ὁπότε, τότε θά τούς μαρκάρουν στενά οἱ σουπερμαρκετατζοῦδες, θά τούς τά πάρουν μπίρ-παρᾶ …μέ 8μηνες ἐπιταγές (θά τίς τραβήξουν καί μιά δυό φορές, ἀφοῦ θά μειωθῇ ἡ κατανάλωση ἄρα θά ἔχουν πολλές ἀπώλειες ἐξ αἰτίας σάπιου προϊόντος) .. καί τότε νά δοῦμε πόσα ἀπίδια βάζει ὁ σᾶκκος ! καί φυσικά , ἐπειδή τό διαδίκτυο εἶναι μιά μεγάλη γειτονιά … θά φροντίσουμε νά ἐνημερώσουμε καί τούς φίλους μας στό ἐξωτερικό, μέ ἰδιαίτερη προτίμηση στίς χῶρες/πελάτες τους !
 
 
Ὄχι τίποτε ἄλλο ! Ἀλλά ἐπειδή τό χόρτο κάποια στιγμή ξεραίνεται … καί δέν κάνει νά τό πολυτρῶμε !
 
Ἐν τάξει ζουμπουρλούδικα καρντάσια ἐκ Μανωλᾶδος καί πολύχρωμα γαλαζιοπρασινοροζουλί παπαγαλάκια ;
 
 
Κι αὐτήν τήν φορά θά κάνουμε ἐμεῖς οἱ καταναλωτές ἐφόδους νά δοῦμε τί ἐθνικότητας ἐργάτες συλλέγουν τίς φράουλες …
 
Φιλιά
(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply